15 februari 2023: Gelders Klimaatdebat

19 januari 2023 - Nog vier maanden te gaan voor de Provinciale Staten verkiezingen. Daar worden de politieke piketpaaltjes geslagen. Oók op het vlak van klimaat en energie. Kunnen we onze Gelderse klimaatdoel van 55% CO2-reductie in 2030 nog binnen bereik brengen? Daarom -exact één maand voor de verkiezingen- een publiek debat op de namiddag van 15 februari met de hoofdrolspelers in de Gelderse politiek. Aan de hand van scherpe vraagstellingen voelt dagvoorzitter Clairy Polak hen aan de tand over ambities, voornemens en concrete plannen. Locatie: de Hanzehof in Zutphen. Georganiseerd vanuit het GEA-netwerk.

Onze klimaat-inspanningen vormen bepaald geen gelopen race. Het spant er om. De Gelderse volksvertegenwoordigers kunnen (het) verschil maken. Krijgen we lijn in de warmtevoorziening? Hoe kan de industrie werkelijk verder elektrificeren? Wat vraagt het om woningen verder van het gas af te krijgen? Zijn we in staat om de plannen voor duurzame opwekking met lokale kracht tot uitvoering brengen? Hoeveel krijgen we samen ‘achter de meter’ voor elkaar in afwachting van een krachtiger elektriciteitsnet? Lukt het in Gelderland om aan de nodige uitvoeringscapaciteit te komen voor deze enorme klussen? En gebeurt dat dan allemaal met voldoende instemming, inzet en enthousiasme van de inwoners?

Klik hier voor uw aanmelding

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: