Het akkoord

Gelderland klimaatneutraal in 2050. Dat is een stevige ambitie en de doelen liggen nog op afstand. Van de beoogde besparing van 1,5% per jaar komen we slechts tot 1%. De duurzame opwekking van energie groeit en zit op 8% máár: is nog maar de helft van de 16% die het in 2023 zou moeten zijn. En de 55% CO2-reductie in 2030? We komen nu nog net niet aan de 30%...

Hoe het begon

In 2013 nam Natuur en Milieu Gelderland (NMG, toen bekend als Gelderse Natuur- en Milieufederatie, kortweg GNMF) samen met Alliander het initiatief om het SER Energieakkoord in de provincie, regio èn gemeente handen en voeten te geven. Samen met het Klimaatverbond Nederland werd zo de basis voor het Gelders Energieakkoord gelegd. Op de avond voor de Statenverkiezingen van 2015 boden de eerste 100 GEA-deelnemers het akkoord aan de lijsttrekkers van de Provinciale Staten aan. Nu staat er een stevige netwerkorganisatie die bottom-up samenwerkt aan de energietransitie in Gelderland. Op lokaal, regionaal en provinciaal niveau krijgt die samenwerking vorm.

 

De GEA Monitor

Om in 2050 klimaatneutraliteit in Gelderland te bereiken is sturingsinformatie onmisbaar. Jaarlijks wordt de voortgang van de Gelderse energietransitie en de klimaatmaatregelen gevolgd. De doelen zijn immers ambitieus en het proces is complex. Vanaf de nulmeting in 2016 wordt de voortgang daarom jaarlijks gemeten en vastgelegd in een monitor. Die is gericht op zowel kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren.

De rapportages bevatten een overzicht van onder andere alle relevante klimaat en energiegebruiksgegevens, duurzame opwekking en broeikasgasemissie.

Klik hier voor de meeste recente monitor.

Downloads

In contact met het netwerkIk word graag partner van het netwerk.

AanmeldenIk ben nieuwsgierig. Stuur me de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief