Linkedin
Navigatie
Op naar minimaal 90 waterstofauto’s in en om Arnhem

Op naar minimaal 90 waterstofauto’s in en om Arnhem

12 december 2019 - Minimaal 90 waterstofauto’s die in Arnhem en omgeving rijden. Met dit doel is het project H2-Drive gestart op 12 december. H2-Drive is een initiatief van gemeente Arnhem en provincie Gelderland. Met dit project willen zij de luchtkwaliteit in de regio verbeteren. Tijdens het lanceringsevent hoorden bezoekers alles over het H2-Stimuleringspakket van H2-Drive, waarmee ze onder andere 50% korting krijgen op het tanken van waterstof in Arnhem.

Lees verder
Wijk van de Toekomst: een expeditie vol uitdagingen

Wijk van de Toekomst: een expeditie vol uitdagingen

12 december 2019 - Betaalbaarheid, optimale participatie, besluitvorming en vertrouwen: dit zijn de vier grootste thema’s die naar voren kwamen tijdens de Expeditie Wijk van de Toekomst. Het programma Wijk van de Toekomst tourde de afgelopen maanden door de provincie Gelderland om te horen wat de grootste knelpunten zijn voor het creëren van toekomstbestendige en aardgasvrije wijken.

Lees verder
‘Drawdown’: lezing van Chad Frischmann over het tegengaan van klimaatopwarming

‘Drawdown’: lezing van Chad Frischmann over het tegengaan van klimaatopwarming

3 december 2019 - Project Drawdown is het meest omvattende plan dat ooit is voorgesteld om de opwarming van de aarde om te keren. Voor het eerst heeft een groep onderzoekers 100 klimaatoplossingen gerangschikt en doorgerekend. Zij ontdekten dat het mogelijk is de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen binnen 30 jaar terug te dringen. Drawdown researchdirecteur Chad Frischmann is op woensdag 18 december 2019 in Arnhem en neemt de luisteraars mee in zijn verhaal. Een verhaal van wanhoop naar hoop!

Lees verder
Het dak op!

Het dak op!

2 december 2019 - 93,5% van de potentieel geschikte bedrijfsdaken in Nederland wordt (nog) niet benut. Ook in Gelderland vallen nog veel daken te winnen. Daarom organiseren VNO-NCW Midden en Kiemt op 12 december aanstaande een expertsessie voor bedrijven, instellingen en belanghebbenden. Doel: concrete oplossingen die de realisatie van zonnepanelen op bedrijfsdaken helpen versnellen.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan is ambitieus. De uitvoering en de voortgang houden we nauwlettend in de gaten. Welke afspraken zijn gemaakt en welke resultaten zijn bereikt? In de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgangsrapportage

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kWh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo monitoren we hoeveel en op welke wijze duurzame energie wordt opgewekt, welke concrete maatregelen gemeenten nemen of hoeveel energie coöperaties er zijn. Met stevig energiebeleid investeren we in een klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze acties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de monitor

Het Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland die het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk brengen onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Vijf programma’s staan centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de Toekomst, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels –waar kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Samen werken wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te werken kom je veel verder.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden zullen vanuit de markt gefinancierd moeten worden. Daarom schreven we een Financiële wegwijzer om projecten rond een duurzaam energiesysteem financierbaar te maken.

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
204
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert jouw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draag je bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord
‘Ik ben onder de indruk van de denkkracht en creativiteit binnen de brede beweging, die GEA inmiddels is geworden. Vol overtuiging werken we samen aan de opgave die ons allen raakt’.
- Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 204 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

65
Overheden

40
Energiecoöperaties

80
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie