Linkedin
Navigatie
Welkom Jan van der Meer!

Welkom Jan van der Meer!

7 juni 2019 - De provincie verbond zich aan een stevige ambitie voor ons klimaat: 55% reductie van schadelijke uitstoot in 2030 en volledige klimaatneutraliteit in 2050. Het kersverse coalitieakkoord bevestigt die ambitie. Gelukkig maar. Jan van der Meer neemt nu als kersverse gedeputeerde het stokje over van Peter Drenth. Een gelukkige keuze. Hij is een man van de inhoud en met kennis van zaken. Proficiat en welkom Jan van der Meer!

Lees verder
Klimaatbeleid: Gelderse gemeenten laten daden zien met ruimte voor groei

Klimaatbeleid: Gelderse gemeenten laten daden zien met ruimte voor groei

4 juni 2019 - Vandaag werd het rapport ‘Lokaal Klimaatbeleid: Geen woorden maar daden’ overhandigd aan Asje van Dijk, de voorzitter van het Gelders Energieakkoord, en de Gelderse gemeenten tijdens het VNG Jaarcongres. Gelderse gemeenten blinken uit met maatregelen op het gebied van participatie terwijl er op het gebied van betaalbaarheid nog flinke stappen te zetten zijn.  

Lees verder
13 juni: Biomassa-evenement Gelderland

13 juni: Biomassa-evenement Gelderland

17 mei 2019 - De Provincie Gelderland wil samen met een aantal bedrijvenclusters uit het Gelders Energieakkoord de hoogwaardige toepassing van biomassa stimuleren. Er gebeurt al veel, maar hoe kunnen we lokale biomassa nog beter benutten?

Lees verder
Tafel Mobiliteit “We zijn op weg naar 1000 elektrische deelauto’s in Gelderland.”

Tafel Mobiliteit “We zijn op weg naar 1000 elektrische deelauto’s in Gelderland.”

8 mei 2019 - Sinds 1 mei 2019 kunnen deelauto-aanbieders subsidie aanvragen voor de exploitatie van elektrische deelauto’s. Met deze regeling stimuleert provincie Gelderland meer elektrische auto’s op de weg en wordt elektrisch rijden beter betaalbaar door te autodelen. Zo maken ze elektrisch rijden mogelijk voor iedereen. Ook geven ze inwoners van Gelderland een alternatief voor het bezit van hun eigen (2e) auto.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan is ambitieus. De uitvoering en de voortgang houden we nauwlettend in de gaten. Welke afspraken zijn gemaakt en welke resultaten zijn bereikt? In de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgangsrapportage

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kWh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo monitoren we hoeveel en op welke wijze duurzame energie wordt opgewekt, welke concrete maatregelen gemeenten nemen of hoeveel energie coöperaties er zijn. Met stevig energiebeleid investeren we in een klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze acties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de monitor

Het Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland die het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk brengen onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Vijf programma’s staan centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de Toekomst, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels –waar kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Samen werken wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te werken kom je veel verder.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden zullen vanuit de markt gefinancierd moeten worden. Daarom schreven we een Financiële wegwijzer om projecten rond een duurzaam energiesysteem financierbaar te maken.

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
204
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert jouw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draag je bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord
‘Ik ben onder de indruk van de denkkracht en creativiteit binnen de brede beweging, die GEA inmiddels is geworden. Vol overtuiging werken we samen aan de opgave die ons allen raakt’.
- Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 204 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

65
Overheden

40
Energiecoöperaties

80
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie