Linkedin
Navigatie
Het Gelders Energieakkoord zoekt programmaregisseurs

Het Gelders Energieakkoord zoekt programmaregisseurs

18 februari 2020 - Het GEA-netwerk werkt met vijf thematische programma’s: Mobiliteit, Gebouwde Omgeving, Duurzame Opwek, Landbouw & Grondgebruik en Industrie, Bedrijven & Instellingen. Het GEA-netwerk zoekt regisseurs voor de volgende programma's: Gebouwde Omgeving, Industrie, Bedrijven & Instellingen, Landbouw & Grondgebruik en Duurzame Opwek.

Lees verder
Nationale Ombudsman: ‘Zorg voor één loket’

Nationale Ombudsman: ‘Zorg voor één loket’

18 februari 2020 - Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen was de keynotespreker op de Conferentie Wijk van de Toekomst 2020, op 13 februari in Arnhem. Ruim 300 Gelderse deelnemers waren naar de Eusebiuskerk in Arnhem gekomen om te praten over toekomstbestendige en aardgasvrije wijken. Van Zutphen’s boodschap: ‘Zorg er voor dat mensen bij één loket terecht kunnen voor al hun vragen of problemen. En help dan om het op te lossen.’

Lees verder
Nieuw rapport: Gelderland op koers met realisatie nieuw natuurnetwerk

Nieuw rapport: Gelderland op koers met realisatie nieuw natuurnetwerk

14 februari 2020 - In 2027 moet de provincie Gelderland 10.000 hectare nieuwe natuur hebben aangelegd. Zo luidt de afspraak die de provincie heeft met de Rijksoverheid. Goed nieuws: een onlangs gepubliceerd rapport over de voortgang van het realiseren van het Gelders Natuurnetwerk vertelt ons dat de provincie al 53% nieuwe natuur heeft gerealiseerd. Gedeputeerde Peter Drenth is zeer tevreden en wil deze opdracht zelfs sneller realiseren. “Wij willen in 2025 klaar zijn en zijn goed op stoom. Ik heb er vertrouwen in dat we dit dan ook halen”, zo zegt hij op de website van Provincie Gelderland.

Lees verder
Enorme reductie materiaalgebruik mogelijk voor Gelderse maakindustrie

Enorme reductie materiaalgebruik mogelijk voor Gelderse maakindustrie

12 februari 2020 - Gelderse bedrijven in de (maak)industrie die ervaring willen opdoen met de mogelijkheden van 3D-metaalprinten kunnen binnenkort op een laagdrempelige manier kennismaken met deze technologie. Dankzij subsidie van provincie Gelderland en samenwerking tussen CIRCLES – het platform voor circulair ondernemen in Oost-Nederland – en K3D is de inschrijving geopend voor kennistraining, een specifieke engineeringstraining of voor het uitwerken van een businesscase met 3D metaalprinten.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan is ambitieus. De uitvoering en de voortgang houden we nauwlettend in de gaten. Welke afspraken zijn gemaakt en welke resultaten zijn bereikt? In de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgangsrapportage

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kWh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo monitoren we hoeveel en op welke wijze duurzame energie wordt opgewekt, welke concrete maatregelen gemeenten nemen of hoeveel energie coöperaties er zijn. Met stevig energiebeleid investeren we in een klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze acties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de monitor

Het Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland die het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk brengen onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Vijf programma’s staan centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de Toekomst, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels –waar kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Samen werken wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te werken kom je veel verder.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden zullen vanuit de markt gefinancierd moeten worden. Daarom schreven we een Financiële wegwijzer om projecten rond een duurzaam energiesysteem financierbaar te maken.

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
204
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert jouw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draag je bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord
‘Ik ben onder de indruk van de denkkracht en creativiteit binnen de brede beweging, die GEA inmiddels is geworden. Vol overtuiging werken we samen aan de opgave die ons allen raakt’.
- Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 204 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

65
Overheden

40
Energiecoöperaties

80
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie