Linkedin
Navigatie
Succesvolle aftrap Expeditie Wijk van de Toekomst in Rivierenland

Succesvolle aftrap Expeditie Wijk van de Toekomst in Rivierenland

18 november 2019 - Op 13 november vond de succesvolle eerste bijeenkomst van de Expeditie Wijk van de Toekomst van de Regio Rivierenland plaats in Culemborg. Wijk van de Toekomst is 'on tour' langs alle Gelderse regio's om succesvolle ideeën rondom het creëren van een aardgasvrije, toekomstbestendige wijk op te halen. Maar ook om te horen welke knelpunten bestuurlijke aandacht nodig hebben.

Lees verder
Digitaal magazine over Wijk van de Toekomst nu online

Digitaal magazine over Wijk van de Toekomst nu online

16 oktober 2019 - In een Wijk van de Toekomst werken bewoners, gemeenten, netbeheerder Liander en lokale energiecoöperaties samen aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de wijk. Iedere wijk op een eigen manier en we leren van elkaar. Zo krijgen we snel goede voorbeelden en kunnen steeds meer wijken aan de slag gaan.

Lees verder
Bedrijfsleven in Gelderland op koers met energiebesparing

Bedrijfsleven in Gelderland op koers met energiebesparing

15 oktober 2019 - Ruim 3800 bedrijfsvestigingen in Gelderland hebben tot nu toe voldaan aan de wettelijke plicht om informatie over energiebesparende maatregelen te melden bij de Rijksoverheid. Dit is meer dan de helft van het totaal aantal Gelderse bedrijven dat naar schatting onder de Wet informatieplicht valt. De Wet is sinds 1 juli van dit jaar van kracht. Daarnaast staan er nog enkele honderden rapportages in concept klaar om ingediend te worden.

Lees verder
Arnhemse trolleybussen gaan “off grid” de regio in

Arnhemse trolleybussen gaan “off grid” de regio in

4 oktober 2019 - “Hier fährt die Zukunft”, oftewel “Hier rijdt de toekomst”, stond op een trolleybus vermeld die onlangs in Nijmegen werd gespot. Het betrof een proefmodel uit Zürich, die onlangs in de omgeving van Arnhem een aantal proefrondes reed. De Zwitserse trolleybus deed deze proefritten in opdracht van de vervoersbedrijf Hermes. Vervoersbedrijf – die met name actief is in de regio Arnhem, Nijmegen en Eindhoven en omgeving - zetten zich in voor schone mobiliteit in de eerder genoemde regio’s.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan is ambitieus. De uitvoering en de voortgang houden we nauwlettend in de gaten. Welke afspraken zijn gemaakt en welke resultaten zijn bereikt? In de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgangsrapportage

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kWh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo monitoren we hoeveel en op welke wijze duurzame energie wordt opgewekt, welke concrete maatregelen gemeenten nemen of hoeveel energie coöperaties er zijn. Met stevig energiebeleid investeren we in een klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze acties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de monitor

Het Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland die het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk brengen onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Vijf programma’s staan centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de Toekomst, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels –waar kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Samen werken wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te werken kom je veel verder.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden zullen vanuit de markt gefinancierd moeten worden. Daarom schreven we een Financiële wegwijzer om projecten rond een duurzaam energiesysteem financierbaar te maken.

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
204
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert jouw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draag je bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord
‘Ik ben onder de indruk van de denkkracht en creativiteit binnen de brede beweging, die GEA inmiddels is geworden. Vol overtuiging werken we samen aan de opgave die ons allen raakt’.
- Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 204 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

65
Overheden

40
Energiecoöperaties

80
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie