Linkedin
Navigatie
Uitnodiging Van Energie naar Klimaat: The Next Step

Uitnodiging Van Energie naar Klimaat: The Next Step

7 november 2018 - Op donderdag 29 november 2018 organiseert Oost NL de bijeenkomst Van Energie naar Klimaat, The Next Step. In een interactief middagprogramma bespreken wij de uitdagingen en de kansen die verduurzaming biedt voor ondernemers, instellingen en overheden.

Lees verder
Gelders Energieakkoord geëvalueerd: Ook de komende jaren samen aan de slag voor ons klimaat.

Gelders Energieakkoord geëvalueerd: Ook de komende jaren samen aan de slag voor ons klimaat.

7 november 2018 - Sinds de oprichting van het Gelders Energieakkoord (GEA) in 2015 hebben overheden, bedrijven, energiecoöperaties en inwoners samen een brede en sterke beweging gevormd in de ontwikkeling naar een klimaatneutraal Gelderland 2050. Dat blijkt uit de evaluatie van het GEA die na de zomer is uitgevoerd door de bureaus Dirk Louter Advies en Driven by Values. De onderzoekers concluderen dat het GEA, als netwerk met meer dan 200 deelnemende partijen, succesvol is in samenwerking en kennisdeling en daarmee een belangrijke basis legt voor de Gelderse energietransitie. Op 7 november zijn de resultaten in de Borgingscommissie besproken met de vertegenwoordigers van de partners van het GEA. Onderaan deze pagina kun je de rapporten downloaden.

Lees verder
Uitnodiging Kennissessie Wijk van de Toekomst

Uitnodiging Kennissessie Wijk van de Toekomst

6 november 2018 - Kansen voor duurzame mobiliteit in jouw wijk. Op 13 november 2018 vindt de volgende kennissessie plaats. Tijdens deze kennissessie verkennen we met elkaar de kansen van duurzame mobiliteit in wijken van de toekomst. EVConsult zal de werksessie inhoudelijk begeleiden.

Lees verder
Interview Jacco Rodenburg over Financieel Instrumentarium

Interview Jacco Rodenburg over Financieel Instrumentarium

6 november 2018 - Het GEA-programma Wijk van de Toekomst maakt de laatste tijd een enorme vlucht in Gelderland. Twee wijken, Wageningen Benedenbuurt en Nijmegen Dukenburg, hebben inmiddels een Proeftuin subsidie van het ministerie van BZK toegewezen gekregen om daadwerkelijk die ingrepen te doen die nodig zijn om van het gas af te gaan. Om een succesvolle Wijk van de Toekomst neer te zetten, ondersteunt het GEA wijken met de coördinatie en met een Community of Practice. Inmiddels zetten steeds meer wijken de eerste stap om gezamenlijk van het gas af te gaan.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan is ambitieus. De uitvoering en de voortgang houden we nauwlettend in de gaten. Welke afspraken zijn gemaakt en welke resultaten zijn bereikt? In de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgang

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kWh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo monitoren we hoeveel en op welke wijze duurzame energie wordt opgewekt, welke concrete maatregelen gemeenten nemen of hoeveel energie coöperaties er zijn. Met stevig energiebeleid investeren we in een klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze acties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de nulmeting

Het Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland die het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk brengen onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Vijf programma’s staan centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de Toekomst, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels –waar kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Samen werken wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te werken kom je veel verder.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden zullen vanuit de markt gefinancierd moeten worden. Daarom schreven we een Financiële wegwijzer om projecten rond een duurzaam energiesysteem financierbaar te maken.

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
204
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert jouw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draag je bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord
‘Ik ben onder de indruk van de denkkracht en creativiteit binnen de brede beweging, die GEA inmiddels is geworden. Vol overtuiging werken we samen aan de opgave die ons allen raakt’.
- Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 204 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

65
Overheden

40
Energiecoöperaties

80
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie