Linkedin
Navigatie
Videoboodschap Jan van der Meer, gedeputeerde

Videoboodschap Jan van der Meer, gedeputeerde

13 juli 2019 - Het GEA vroeg Jan van der Meer om een videoboodschap voor ons netwerk. In Gelderland hebben we zes regio’s die een Regionale Energiestrategie opstellen. Iedere regio is uniek. Daarom is het goed dat gemeenten, waterschappen en alle betrokkenen waaronder ook wij een goede energiestrategie ontwikkelen. Het is zijn ambitie om samen met de regio’s zes ambitieuze maar haalbare, Regionale Energiestrategieën aan te bieden aan het Rijk.

Lees verder
Column Asje van Dijk: Draagvlak en samenwerking op de klimaatdoelstellingen

Column Asje van Dijk: Draagvlak en samenwerking op de klimaatdoelstellingen

13 juli 2019 - Een nieuw college van Gedeputeerde Staten is aangetreden. Van harte proficiat voor dit nieuwe team dat onder leiding van de Commissaris van de Koning John Berends aan het werk is gegaan. Dank aan Peter Drenth die de afgelopen tijd zo’n constructieve bijdrage heeft geleverd aan ons GEA en een hartelijk welkom aan de nieuwe gedeputeerde Jan van der Meer. Jan is geen onbekende voor ons. Als voormalig wethouder in Nijmegen, onze “Green Capital”, kent hij ons GEA. We weten van Jan dat hij destijds ook persoonlijk vol overtuiging aan de klimaatdoelstellingen en de energietransitie wilde bijdragen.

Lees verder
Interview Robert Hageman, Plantmanager AVR: Eerste CO2-afvanginstallatie van Nederland

Interview Robert Hageman, Plantmanager AVR: Eerste CO2-afvanginstallatie van Nederland

13 juli 2019 - De eerste CO2-afvanginstallatie van Nederland staat op Gelderse bodem. En wel in Duiven, bij AVR. Vanaf augustus wordt 25% van de CO2 afgevangen en getransporteerd naar de tuinders in Bergerden. Daar wordt de CO2 gebruikt voor extra plantgroei. “We zijn er enorm trots op dat we dit voor elkaar hebben gekregen”, aldus plantmanager Robert Hageman.

Lees verder
Column Chris Lorist: Samen voor Gelderland

Column Chris Lorist: Samen voor Gelderland

13 juli 2019 - … zo luidt de titel van het kersverse coalitieakkoord in Gelderland. Je kan zo’n coalitieakkoord op verschillende manieren duiden. Bijvoorbeeld door het aantal buzzwoorden te tellen. Wist u dat klimaat 47 keer voorkomt in het akkoord, energie 54 en CO2 6? Of te zoeken naar het verschil met voorgaande akkoorden. En die is er. In het coalitieakkoord wordt een veranderende bestuursstijl benoemd: van zelf doelen stellen naar een (soms ‘verregaande’) samenwerking met partners. Ongetwijfeld is dit het gevolg van het advies van het rapport van de commissie bestuurskracht: ‘wederkerigheid troef’. Het woord wederkerigheid komt desondanks 1 keer voor in het nieuwe coalitieakkoord. Daarom een drietal adviezen voor de nieuwe gedeputeerde Jan van der Meer om het woord wederkerigheid samen met het Gelders Energieakkoord in de praktijk te brengen.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan is ambitieus. De uitvoering en de voortgang houden we nauwlettend in de gaten. Welke afspraken zijn gemaakt en welke resultaten zijn bereikt? In de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgangsrapportage

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kWh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo monitoren we hoeveel en op welke wijze duurzame energie wordt opgewekt, welke concrete maatregelen gemeenten nemen of hoeveel energie coöperaties er zijn. Met stevig energiebeleid investeren we in een klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze acties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de monitor

Het Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland die het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk brengen onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Vijf programma’s staan centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de Toekomst, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels –waar kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Samen werken wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te werken kom je veel verder.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden zullen vanuit de markt gefinancierd moeten worden. Daarom schreven we een Financiële wegwijzer om projecten rond een duurzaam energiesysteem financierbaar te maken.

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
204
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert jouw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draag je bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord
‘Ik ben onder de indruk van de denkkracht en creativiteit binnen de brede beweging, die GEA inmiddels is geworden. Vol overtuiging werken we samen aan de opgave die ons allen raakt’.
- Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 204 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

65
Overheden

40
Energiecoöperaties

80
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie