Linkedin
Navigatie
Smart Polder: Gelderse proeftuin in Arnhem

Smart Polder: Gelderse proeftuin in Arnhem

21 januari 2020 - Eind 2018 stelde de provincie Gelderland in het kader van het programma 'Gelderse proeftuin' vijf miljoen euro beschikbaar voor de gemeente met het beste plan om een wijk aardgasvrij te maken. De voorstellen van Arnhem en Ermelo ontliepen elkaar echter zo weinig dat de provincie het bedrag verdubbelde en de subsidie aan beide gemeenten toekende.

Lees verder
Hulp bij energiebesparing Arnhemse ondernemers

Hulp bij energiebesparing Arnhemse ondernemers

17 januari 2020 - De maatschappelijke opgave en urgentie om CO2-emissie terug te dringen is groot. Bedrijven kunnen gezamenlijk een gigantische energiebesparing realiseren door het verduurzamen van het bedrijfspand. Denk aan het gebruik van ledverlichting, sensors en isoleren van verwarmingsbuizen. Een energiescan maakt energie besparen makkelijk. Het geeft inzicht in de maatregelen die je kunt nemen, in de terugverdientijd van de investeringen en in opbrengsten. Bovendien helpt het bij het voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing.

Lees verder
Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoning in 2019

Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoning in 2019

16 januari 2020 - In 2019 werden bij Liander bijna 25.000 aansluitingen aangevraagd voor een aardgasloze nieuwbouwwoning. Daarmee was afgelopen jaar 69% van alle aanvragen aardgasloos. Een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van 2018. Per 1 juli 2018 is de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet, vervallen. Sinds die datum krijgen bouwers geen vergunning meer voor bouwplannen met een aardgasaansluiting.

Lees verder
Conferentie Wijk van de Toekomst

Conferentie Wijk van de Toekomst

10 januari 2020 - Op donderdag 13 februari organiseert de provincie Gelderland in samenwerking met de Wijk van de Toekomst de ‘Conferentie Wijk van de Toekomst’. Het event vormt de afsluiting van een reeks Gelderse ‘expedities’ en is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het aardgasvrij maken van wijken: bewonersorganisaties, energiecoöperaties, bedrijven, woningcorporaties, netbeheerders, bestuurders en medewerkers van gemeente, provincie en Rijk.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan is ambitieus. De uitvoering en de voortgang houden we nauwlettend in de gaten. Welke afspraken zijn gemaakt en welke resultaten zijn bereikt? In de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgangsrapportage

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kWh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo monitoren we hoeveel en op welke wijze duurzame energie wordt opgewekt, welke concrete maatregelen gemeenten nemen of hoeveel energie coöperaties er zijn. Met stevig energiebeleid investeren we in een klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze acties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de monitor

Het Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland die het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk brengen onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Vijf programma’s staan centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de Toekomst, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels –waar kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Samen werken wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te werken kom je veel verder.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden zullen vanuit de markt gefinancierd moeten worden. Daarom schreven we een Financiële wegwijzer om projecten rond een duurzaam energiesysteem financierbaar te maken.

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
204
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert jouw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draag je bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord
‘Ik ben onder de indruk van de denkkracht en creativiteit binnen de brede beweging, die GEA inmiddels is geworden. Vol overtuiging werken we samen aan de opgave die ons allen raakt’.
- Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 204 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

65
Overheden

40
Energiecoöperaties

80
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie