Linkedin
Navigatie
Meld je aan: netwerkbijeenkomst 13 september

Meld je aan: netwerkbijeenkomst 13 september

13 augustus 2018 - Op donderdag 13 september 2018 staat er weer een GEA netwerkbijeenkomst op de planning. Deze dag staat het thema ‘duurzame mobiliteit’ centraal. Tonnie Tekelenburg zal je bijpraten over de stand van zaken en trends van de tafel mobiliteit. Er is veel nieuws te vertellen, de ontwikkelingen gaan snel. Bovendien hebben we een inspirerende, passende locatie: H4 groep in Deventer! Ben jij er ook bij?

Lees verder
Uitnodiging bijeenkomst CO2 Prestatieladder voor Gelderse overheden

Uitnodiging bijeenkomst CO2 Prestatieladder voor Gelderse overheden

6 augustus 2018 - Gelderland maakt serieus werk van de uitvoering van het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord, en daaruit voortvloeiend in het Gelders Energieakkoord zijn stevige doelen voor CO2-reductie opgenomen. Je kunt je onderaan deze pagina aanmelden.

Lees verder
Exponentiële stijging wind en zonne-energie in Gelderland

Exponentiële stijging wind en zonne-energie in Gelderland

18 juli 2018 - Sinds het tot stand komen van het Gelders Energie Akkoord (GEA) wordt de stand van zaken ten aanzien van de doelen jaarlijks gemonitord. (De monitoring is tot stand gekomen in samenwerking met Alliander, Rijkswaterstaat en Klimaatverbond.) Vandaag zijn de definitieve rapportages op provincie, regio en gemeenteniveau opgeleverd over het jaar 2016*. Het totaal energiegebruik in Gelderland blijft in lijn met de doelen maar is wel weer stijgend. Waarschijnlijk is dat de economische groei hier grotendeels debet aan is. De opwek van duurzame energie blijft nog achter op de doelstelling van 16% in 2023. De opwek op eigen bodem is nu 5,1%.

Lees verder
Wageningen, Rheden en Zutphen meest klimaatbestendige gemeentes van Gelderland

Wageningen, Rheden en Zutphen meest klimaatbestendige gemeentes van Gelderland

1 juli 2018 - Voorzitter Asje van Dijk van het Gelders Energieakkoord reikt op dinsdag 3 juli bloemen uit aan de colleges van Wageningen, Rheden en Zutphen. De drie gemeentes scoorden het hoogst in de objectieve beoordeling van de gemeentelijke coalitieakkoorden, een analyse die door het Gelders Energieakkoord is gemaakt. ‘We zijn er trots op dat deze gemeenten hun klimaatbeleid concreet hebben vastgelegd in hun uitvoeringsakkoord’, aldus Van Dijk.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan is ambitieus. De uitvoering en de voortgang houden we nauwlettend in de gaten. Welke afspraken zijn gemaakt en welke resultaten zijn bereikt? In de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgang

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kWh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo monitoren we hoeveel en op welke wijze duurzame energie wordt opgewekt, welke concrete maatregelen gemeenten nemen of hoeveel energie coöperaties er zijn. Met stevig energiebeleid investeren we in een klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze acties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de nulmeting

Het Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland die het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk brengen onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Vijf programma’s staan centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de Toekomst, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels –waar kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Samen werken wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te werken kom je veel verder.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden zullen vanuit de markt gefinancierd moeten worden. Daarom schreven we een Financiële wegwijzer om projecten rond een duurzaam energiesysteem financierbaar te maken.

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
204
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert jouw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draag je bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord
‘Ik ben onder de indruk van de denkkracht en creativiteit binnen de brede beweging, die GEA inmiddels is geworden. Vol overtuiging werken we samen aan de opgave die ons allen raakt’.
- Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 204 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

65
Overheden

40
Energiecoöperaties

80
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie