Terugblik masterclass: “Logistiek als sleutel in de reductie van broeikasgas”

Van webwinkelpakketjes tot zeecontainers. Dagelijks gaat er een enorm pakket aan goederen over de Gelderse wegen. Logistiek is van groot belang voor de economie en voor ons dagelijks bestaan. Maar de logistiek draagt ook flink bij aan de CO2-uitstoot in Gelderland en geeft druk op de bereikbaarheid. Daarnaast staat de sector onder druk door kleine marges, gebrek aan laadinfra (o.a. door netcongestie) en de opkomst van Zero-Emissie zones. Onze logistieke gewoontes zijn niet houdbaar voor een duurzame toekomst. Maar hoe wel? En hoe stuur je daar op als Gelderse volksvertegenwoordiger in de Gemeenteraad of Provinciale Staten?

Reden voor het Gelders Energieakkoord om de masterclass “Logistiek als sleutel in de reductie van broeikasgas” te organiseren. Deze vond plaats op 26 maart j.l. Inzet: raadsleden, statenleden en politiek bestuurders meenemen in de mogelijkheden om tot CO2-reductie in de logistiek te komen én de handvatten te bieden om hiermee aan de slag te gaan.

Drie gastsprekers deelden hun inzichten en adviezen:

* Nick Juffermans, strategisch adviseur mobiliteit en logistiek bij Goudappel, over het inpassen van duurzame logistiek in gemeentelijk beleid.
* Theo Heinink, vanuit de werkgroep Clean Energy Hubs over het bereiken van een dekkend netwerk van clean energy hubs voor het transport.
* Hendrik Jan van Engelen, directeur MCA Brabant over modal shift, samenwerking binnenhavens en de ruimtevraag voor vervoer over water.

Bekijk hieronder de terugblik:

In contact met het netwerkIk word graag partner van het netwerk.

AanmeldenIk ben nieuwsgierig. Stuur me de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief