Wie bepaalt wat bij duurzame opwekking? Een overzicht.

04 mei 2022 - Partijen rond grootschalige projecten in ‘hernieuwbaar’ zien vaak door de bomen het bos niet meer. Dat merken de partners in het GEA-netwerk. Er leven veel vragen over de verdeling van bevoegdheden tot besluitvorming tussen rijk, provincie en gemeente. “De nieuwe Energiewet zet ook deze wereld weer op zijn kop”, denkt GEA-regisseur Duurzame Opwek Peter van de Wiel. “Waar moet een initiatiefnemer nu en straks terecht?”

We maakten een helder en beknopt overzicht van de bevoegdheden bij grootschalige opwekking, tót de intrede van de nieuwe Energiewet.

Zie voor de verschillende mogelijkheden van de ruimtelijke- en vergunningenprocedure voor een windpark de informatie van het RVO. Het bevoegde gezag kan een lagere overheid bevoegd maken door af te zien van haar bevoegdheid tot besluitvorming. Zo kan het Rijk de provincie bevoegd maken en de provincie de gemeente. Maar ook andersom kan die bevoegdheid weer worden teruggenomen.

Wie geeft welke vergunning?

Vergunningen:

  • Inpassingsplan (PIP of RIP) > Provincie of Rijk
  • Bestemmingsplan of Omgevingsafwijkingsvergunning > Gemeente
  • Omgevingsvergunning > Gemeente

Eventuele vergunningen

  • Watervergunning > Waterschap
  • Wet natuurbescherming > Provincie

En verder:

  • Standaard is een Inpassingsplan (provincie of rijk) of Bestemmingsplan (gemeente) in combinatie met een Omgevings(bouw)vergunning (vaak uitbesteed aan Omgevingsdiensten) nodig.
  • Vaak worden bovenstaande besluiten gecombineerd in een zgn Coördinatieregeling. Voordeel: één procedure, één mogelijkheid tot beroep en dus tijdswinst.
  • De omgeving moet aantoonbaar betrokken zijn. Daarvoor kan gemeente een zogeheten Structuurvisie opstellen. De ontwikkelaar/initiatiefnemer moet het participatieplan opstellen en uitvoeren.
  • Windparken met een vermogen van meer dan 15 MW of van meer dan 10 turbines zijn m.e.r.-beoordelingsplichtig. De ontwikkelaar is daarvoor verantwoordelijk.

Voor meer informatie of vragen hierover kun je contact opnemen met Peter van de Wiel: p.vandewiel@geldersenergieakkoord.nl

Foto: Mike van Schoonderwalt via Pexels

In contact met het netwerkIk word graag partner van het netwerk.

AanmeldenIk ben nieuwsgierig. Stuur me de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief