Werkbezoek Statenleden

29 november 2022 - Eind november bezochten tien Statenleden het energieneutrale melkveebedrijf van Martien Nillesen in Groesbeek. Opzet: informatie delen over ontwikkelingen en vorderingen op het vlak van klimaat en energie. Niet alleen gericht op het Gelders buitengebied maar ook op andere ontwikkelingen binnen het GEA-netwerk. De fractievertegenwoordigers van PvdA, CDA, SGP, FvD, CU GL, D66 en PvdD waren present. Ze toonden zich positief en geïnteresseerd in de ontwikkelingen en de resultaten in het GEA-netwerk.

Jan Emmerzaal vertelde als GEA-regisseur wat er speelde en wat er zoal uit het netwerk voortkomt aan ideeën en initiatieven. Pieter van der Ploeg (secretaris) deelde de cijfers uit de meest recente monitor over energiegebruik, duurzame opwekking en broeikasgasemissies. Cijfers die onder andere laten zien dat de Corona-dip in energieverbruik echt maar heel tijdelijk was. Speciale aandacht was er voor de Gebouwde Omgeving. Jan Straatman (programma-regisseur Gebouwde Omgeving) vertelde over de Transitievisie Warmte en de worsteling van de meeste Gelderse gemeenten om daar concrete stappen in te zetten. De analyse leidt tot de overweging of het wellicht niet beter is om minder de focus te leggen op 100% aardgasvrije woningen. Wellicht is er namelijk méér CO2-reductie te halen uit maatregelen die bij veel meer woningen haalbaar zijn, maar feitelijk niet direct leiden naar een aardgasvrije woning. Tot slot maakte Mirjam Arends (programmaregisseur Landbouw en Grondgebruik) inzichtelijk dat succes in het buitengebied draait om het laten groeien van lokale ideeën en initiatieven. Zo krijg je levensvatbare bouwstenen voor wat er wél kan. Ze werkt daarvoor o.a. nauw samen met de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. De realiteit geeft vaak meer kansen dan een starre programmatische aanpak, is haar ervaring.

De boerderij van Martien Nillesen, tevens bestuurslid LTO, liet in elk geval zien dat de boerderij potentie heeft voor de energietransitie. De 1250 zonnepanelen wekken driemaal zoveel energie op als het bedrijf nodig heeft…

In contact met het netwerkIk word graag partner van het netwerk.

AanmeldenIk ben nieuwsgierig. Stuur me de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief