RES 1.0 Rivierenland mikt 1,2 TWh duurzame opwek in 2030

07 april 2021 - Regio FruitDelta Rivierenland heeft hun RES 1.0 gepresenteerd. De regio zet in totaal in op 191 hectare zon op dak, 249 hectare aan zonnevelden en 49 windturbines in 2030.

De RES 1.0 van Regio FruitDelta Rivierenland is het resultaat van een twee jaar durende verkenning van mogelijkheden door inwoners samen met de acht regiogemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Greenport Gelderland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Liander, VNO-NCW Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland.

Download hier het RES 1.0-document van Regio FruitDelta Rivierenland. 

Onlangs presenteerde Regio Arnhem Nijmegen al hun RES 1.0-plan. 

Reageer op dit artikel
Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: