Provincie vraagt actieve hulp van Gelderlanders 

21 juli 2022 - Bij de aanpak van het klimaatbeleid roept de Provincie Gelderland haar inwoners op om actief hun mening en oordeel te geven over het klimaatbeleid. Zo’n 30.000 Gelderlanders hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het zogeheten ‘Burgerberaad’.

Het beraad is een nieuwe vorm van participatie dat bestaat uit een online raadpleging (het burgerpanel) en het burgerforum. Idee is dat duidelijk wordt waar Gelderlanders waarde aan hechten en waar zij prioriteit aan willen geven. Hun gewogen oordeel komt uiteindelijk als advies bij de provincie terecht.

Lees meer op de website van de provincie Gelderland.

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: