Open brief aan Provinciale Staten

05 april 2023 - Klimaat en energie vormen samen één van de meest urgente thema’s van dit moment. Het GEA-netwerk wil daarom de nieuwe Provinciale Staten in de coalitievorming laten weten dat het netwerk bestaat en nog immer actief zoekt naar manieren om knelpunten weg te nemen die de voortgang van de energietransitie -en daarmee het bereiken van de klimaatdoelen- belemmeren.

Daarom is een open brief verstuurd naar de verkenner en alle nieuwe statenleden. We hopen en rekenen op blijvende aandacht van PS voor deze ambitie en een voortzetting van de nauwe verbondenheid met het GEA-netwerk.

>>

Aan de leden van Provinciale Staten Gelderland,

Proficiat met uw benoeming als Lid van Provinciale Staten Gelderland namens alle partners van het netwerk Gelders Energieakkoord (GEA)!

Als leden van Provinciale Staten bent u medebepalend voor een leefbaar, natuurlijk, sociaal, bereikbaar en economisch voorspoedig Gelderland. Eén van de meest urgente thema’s van dit moment is de zorg voor energie en klimaat. Dan is goed te weten dat een groot Gelders netwerk - het Gelders Energieakkoord (GEA)- zich daar actief voor inzet met initiatieven en ideeën. De provincie Gelderland is daarin één van de partners.

Waarom dat belangrijk is? Het klimaat verandert onomkeerbaar. Ook in Gelderland merken we in toenemende mate de gevolgen: denk aan de verdroging in de Achterhoek door hoge temperaturen tot overstromingen in het rivierengebied als gevolg van hevige neerslag.

Tien jaar geleden was dat de reden voor het initiatief om te komen tot een aanpak vanuit het maatschappelijk middenveld. Een aanpak met hechte samenwerking die tot concrete acties heeft geleid - en nog steeds leidt. Ruim tweehonderd bedrijven, overheden (gemeenten, Waterschappen), NGO’s, netwerkbedrijf, energiecoöperaties, burgerinitiatieven tekenden samen met de Provincie het Gelders Energieakkoord aan de vooravond van de verkiezingen van 2015.

  • De doelen blijven onverkort actueel en vormen nog steeds de basis voor de samenwerking:
  • Energiebesparing van 1,5% per jaar;
  • 16 % van alle gebruikte energie komt in Gelderland uit hernieuwbare (Gelderse) bronnen;
  • In 2030 wordt er 55% minder broeikassen uitgestoten in Gelderland om zo in 2050 een klimaatneutrale provincie te zijn (een motie die door de Staten zelf is aangenomen).

We richten onze aandacht op het bereiken van deze doelen binnen onze provincie en zoeken gezamenlijk naar manieren om knelpunten weg te nemen die de voortgang van de energietransitie - en daarmee het bereiken van de klimaatdoelen - belemmeren. We hopen en rekenen op blijvende aandacht van PS voor deze ambitie en een voortzetting van de nauwe verbondenheid met het GEA-netwerk.

Naar de gerichte samenwerking binnen het netwerk met publieke-, semipublieke- en private partijen wordt in het land met enige jaloezie gekeken. Wij zijn trots op dit netwerk en zien de samenwerking graag vervolgd, gesteund en versterkt door de nieuwe Provinciale Staten. Een verankering van de doelen in het coalitieakkoord zou een logische stap zijn. We zien uit naar verdere samenwerking.

Hartelijk groet,
namens de netwerkpartners van het Gelders Energieakkoord,

Loes van der Meijs
voorzitter van het GEA-netwerk en burgemeester van Doesburg

 

<<

In contact met het netwerkIk word graag partner van het netwerk.

AanmeldenIk ben nieuwsgierig. Stuur me de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief