“Nog 10 jaar files op het net…” GEA-netwerk zoekt concrete oplossingen achter de meter.

05 maart 2024 -

Netbeheerder Alliander meldt bij de presentatie van de jaarcijfers dat we nog zeker ‘…tien jaar files op het elektriciteitsnet’ houden. In het GEA-netwerk voelen we al langer de beknellende en soms desastreuze uitwerking – ondanks de enorme investeringen vanuit de netbeheerder. Vergevorderde plannen voor energiehubs sneuvelen, investeringen moeten worden afgeschreven en de elektrificatie stagneert. Zelfs aggregaten komen tevoorschijn en bedrijven maken de afweging om te verdwijnen. Onzekerheid is troef. Daarom buigen VNO-NCW, MKB Nederland, het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB) Nederland en de provincie Gelderland zich in GEA-verband over concrete, helpende oplossingen achter de meter.

Voor die oplossingen is een zogeheten ‘Expertmeeting’ aanstaande. Inzet: praktische handvatten bieden aan ondernemers die zelf in hun bedrijf maatregelen willen treffen. Maatregelen die binnen hun eigen invloedssfeer liggen en waar ze zelf regie op hebben. Er is immers nu behoefte aan overzicht, inzicht en handelingsperspectief. Het is de ambitie om deze ‘handvatten’ binnen anderhalve maand voor alle ondernemers beschikbaar te hebben.

In contact met het netwerkIk word graag partner van het netwerk.

AanmeldenIk ben nieuwsgierig. Stuur me de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief