Milieuonderzoek windenergie Veluwe

18 juli 2023 - Het voortbestaan van de wespendief maakte windturbines op de Veluwe onmogelijk. In een cirkel van 1 tot 8 kilometer zijn windturbines alleen onder voorwaarden toegestaan. De provincie Gelderland is een milieuonderzoek gestart om het beleid aan te passen. De onderzoeksagenda staat open voor feedback. Op 24 augustus zijn er digitale informatiebijeenkomsten en tot en met vrijdag 8 september 2023 is het mogelijk je mening erover te geven.

In de milieueffectrapportage worden verschillende alternatieven onderzocht om balans te bereiken tussen natuur en windenergie. Elk alternatief heeft bepaalde gevolgen voor het milieu en de omgeving. Deze kennis is dus nodig om een goed besluit te kunnen nemen. De milieu-informatie uit dit onderzoek moet duidelijk maken wat de te verwachten effecten zijn voor de wespendief van windturbines rond de Veluwe. 

De onderzoeksresultaten zijn onderdeel van de afwegingen die de provincie maakt bij hun windbeleid. Dit beleid geeft gemeenten, initiatiefnemers en inwoners duidelijkheid over waar wél of geen windparken mogen komen. Na het milieuonderzoek (begin 2024) kan iedereen reageren op het concept-rapport. Daarna besluiten Gedeputeerde Staten over het provinciaal windbeleid. 

De eerste stap is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze ligt nu ter inzage. Een latere stap is het daadwerkelijke onderzoek naar de milieueffecten. Dit vindt plaats in de milieueffectrapportage.

In contact met het netwerkIk word graag partner van het netwerk.

AanmeldenIk ben nieuwsgierig. Stuur me de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief