Liander sluit 29% meer installaties met zonnepanelen aan op Gelders elektriciteitsnet

18 januari 2021 - In een tijd waar netbeheerders te maken hebben met een steeds voller elektriciteitsnet, heeft Liander in 2020 opnieuw duizenden installaties met zonnepanelen aangesloten op zijn elektriciteitsnetten in Gelderland. Het gaat hierbij om zonnepanelen op woningen, bedrijfsdaken en zonneparken.

De afgelopen jaren is de populariteit van zonnepanelen razendsnel toegenomen. Inherent aan die groei wordt er veel gevraagd van de capaciteit van de elektriciteitskabel. Dat is vooral een uitdaging op plekken waar dunne kabels met relatief weinig capaciteit liggen, zoals op het platteland. Het Nederlandse elektriciteitsnet is weliswaar een van de betrouwbaarste ter wereld, maar oorspronkelijk niet ontworpen voor grootschalige regionale productie van stroom.

Toename zonnepanel legt druk op het elektriciteitsnet

De fors toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgen voor grote drukte op het elektriciteitsnet. Zelfs zo druk dat het voor klanten niet meer vanzelfsprekend is dat zij op ieder moment duurzaam opgewekte elektriciteit aan het net kunnen leveren. Het kan op zeer zonnige momenten incidenteel en lokaal voorkomen dat consumenten de stroom van hun zonnepanelen niet op het elektriciteitsnet kwijt kunnen. De spanning in de kabel of in de huisinstallatie loopt soms dan zo hoog op dat de zonnepanelen zichzelf automatisch uitschakelen. Dit voorkomt dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. Liander betreurt die situatie en stelt dat waar deze situatie zich voordoet, er door de organisatie hard wordt gewerkt aan een oplossing.

Werken aan oplossingen

In gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet zijn grenzen heeft bereikt, kan het gebeuren dat ondernemers die nieuwe windparken of zonneparken of -daken ontwikkelen langer moeten wachten op transport van hun groene stroom totdat het elektriciteitsnet is uitgebreid. Om tot die tijd het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk te benutten en zoveel mogelijk groene stroom te transporteren zetten we waar mogelijk innovatieve en slimme oplossingen in, zoals het combineren van een wind- en zonnepark op 1 kabel, transport van groene stroom over de vluchtstrook van het elektriciteitsnet en het dimmen van zonneparken.

Ondanks de groeiende drukte op het elektriciteitsnet weten steeds meer producenten van zonnestroom een geschikte productielocatie te vinden. Eind 2020 meldden 1.025 ondernemers hun plannen voor nieuwe zonneparken en zonnedaken in Gelderland bij Liander. Het gros van deze aanvragen komt van agrariërs en bedrijven die plannen hebben voor zonnepanelen op daken. Liander heeft te kennen gegeven dat de capaciteit van het elektriciteitsnet in 885 van de gevallen voldoende ruimte biedt. De overige ondernemers moeten wachten tot het net uitgebreid is voordat ze subsidie voor hun project kunnen aanvragen, de zogenaamde Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie.

Uitbreiding elektriciteitsnet

Met name door de snelgroeiende vraag van zonneparken en -daken naar transportcapaciteit raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. Waar een zonnepark met een jaar operationeel kan zijn, kan de uitbreiding van een groot elektriciteitsverdeelstation dat de stroom verwerkt vijf tot acht jaar in beslag nemen, onder meer door lange vergunningstrajecten en procedures. Nederland is niet op deze ontwikkelingen ingericht. Om aan de vraag te kunnen voldoen breidt Liander het elektriciteitsnet op veel plaatsen fors uit. In 2020 investeerde het bedrijf ruim €800 miljoen in de energienetten, in Gelderland ging het om €215 miljoen.

Cijfers op een rij

Het aantal installaties groeide in 2020 ten opzichte van 2019 met 29%, het vermogen van de zonnepanelen nam toe met 42%. Inmiddels leveren in Gelderland ruim 177.000 woningen, samen met  2.202 zonneparken en grote zonnedaken groene stroom aan het net van Liander. Hieronder diepen we de cijfers nog iets verder uit.

  • Woningen
    Het aantal woningen in Gelderland met zonnepanelen op het dak dat groene stroom levert aan het net van Liander groeide in 2020 van 138.000 naar 177.000. Dat is een stijging van 28%. Het opgestelde vermogen van de panelen op woningdaken nam toe met 178 megawatt tot een totaal van 754 megawatt (+31%).
  • Zonneparken en zonnedaken
    In 2020 groeide in Gelderland het aantal zonneparken en grote installaties met zonnepanelen op bedrijfspanden met 34%. Hiermee komt het aantal zonne-installaties dat grootschalig groene stroom levert aan het net van Liander op 860, een groei van 216 stuks. Het vermogen van deze grote installaties groeide in 2020 met 65% tot 486 megawatt.

Foto: GroenLeven

Reageer op dit artikel
Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: