Verken kansen voor Carbon farming in Gelderland met rekentool ZLTO

09 februari 2021 - De belangstelling voor het vastleggen van koolstof in landbouwbodems, het zogenoemde 'Carbon farming' groeit gestaag in Nederland. Carbon Farming is een nieuwe manier van landbouw om koolstof in de bodem vast te leggen. In plaats van dat koolstof als CO2 in onze atmosfeer (en zo klimaatverandering veroorzaakt) terechtkomt, wordt CO2 vastgelegd in de bodem en in de wortels, het hout en de bladeren van gewassen.

Omschakelen naar duurzaam boeren niet eenvoudig

Ook bij Gelderse boeren wordt er gekeken naar Carbon farming. "Maar het omschakelen naar een ander bodembeheer is in de huidige praktijk niet vanzelfsprekend", zegt Ellen van Reesch, programmaregisseur Landbouw en Grondgebruik bij het GEA. De diensten die een boer levert met een gezonde bodem is nog niet terug te vinden in de prijs van een product. Daarom ontstaan verschillende initiatieven om lokale projecten te koppelen aan investeerders via koolstofcertificaten.

Kansen bereken voor Carbon farming met rekentool ontwikkeld door ZLTO

ZLTO, de zuidelijke tak van de bekende land- en tuinbouworganisatie waar ook Zuid-Gelderand onder valt, heeft deze week de rekentool go2positive gelanceerd. Deze is bedoeld om bedrijven te laten nadenken over hun CO-2 uitstoot en hen te enthousiasmeren om samenwerking met Nederlandse koolstofboeren te verkennen. Op de website is informatie te vinden over wat koolstofboeren inhoudt en welke principes boeren toepassen als ze aan de slag gaan met maatregelen waarmee CO2 uit de lucht langdurig wordt vastgelegd in de bodem.

Deel opbrengst windpark geïnvesteerd in Carbon farming

Ook is het praktijkvoorbeeld van Windpark Krammer op de website te vinden. Met een deel van de opbrengsten van dit windpark, dat door twee Zeeuwse coöperaties is opgezet, worden 15 boeren in de omgeving geholpen om extra koolstof te binden. De bedoeling is dat zij in vijf jaar tijd 2.750 ton CO2 binden. De deelnemende boeren zijn enthousiast. Zo wordt er dankzij dit windpark dubbele klimaatwinst behaald.

Bron video en foto: ZLTO

Koolstofcertificaten, ook wel gekoppeld aan ‘credits’ zijn contraproductief. Het is heel goed en noodzakelijk dat de landbouw koolstof vastlegt in het systeem. Ook cruciaal voor de landbouw zélf, want daarmee vergroot je het watervasthoudend vermogen en de natuurlijke bemesting en plaagbestrijding. Maar als je deze noodzakelijke en feitelijk onvermijdelijke koolstofvastlegging vervolgens combineert met ‘credits’... dan staat tegenover die vastlegging weer een uitstoot, waarbij de partij die de credits incasseert vervolgens claimt daarmee klimaatneutraal te zijn. Daarmee verlies je de gemaakte winst in één klap. Als je CO2 emissies een prijs geeft en een deel van die geïncasseerde prijs gebruikt om innovatie richting circulaire landbouw te stimuleren werkt het wel.

door Thijs de la Court op 24-02-2021 om 13:56 uur

Reageer op dit artikel
Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: