Boost voor Gelderse eiwittransitie door samenwerking buiten de provinciegrens

21 oktober 2020 - Kort geleden kondigde Foodvalley NL aan over de provinciegrenzen te gaan samenwerken op het gebied van de eiwittransitie. De provincies Zeeland, Noord-Brabant en Flevoland sluiten zich aan bij de zogenoemde “The Protein Cluster”. Dit samenwerkingsverband tussen Gelderland en Overijssel, opgezet in 2017 door OOST NL en Foodvalley NL, helpt ondernemers hun ambities rond duurzame eiwitten te realiseren.

Samenwerking versterkt eiwittransitie en marktpositie

“We brengen ondernemers uit verschillende provincies met complementaire ambities, netwerken, producten en faciliteiten, bij elkaar. En we begeleiden hen bij het ontwikkelen van een businessmodel. Telers, verwerkers en eindaanbieders bijvoorbeeld, en producenten en fooddesigners,” illustreert Jeroen Willemsen, innovatiemanager bij Foodvalley NL. “De eiwittransitie stopt niet bij de grens van een provincie of een land. Deze samenwerking is daarom een mooie, nieuwe stap in de ontwikkeling van het eiwittransitie-ecosysteem dat we in gedachten hebben.”

CO2-voetafdruk van “traditionele” eiwitten

Regio Foodvalley staat bekend om de productie van (dierlijke) eiwitten in de vorm van eieren, vlees en zuivel. De productie van dierlijke eiwitten vraagt  echter om veel ruimte en grondstoffen en veroorzaken het nodige dierenleed, terwijl deze dieren tegelijkertijd ook zorgen voor veel uitstoot van broeikasgassen, mineralen en energie in de vorm van mest. Voor de productie van deze eiwitten zijn we als land bovendien sterk afhankelijk van de invoer van die nodige grondstoffen. Daaraan kleeft een flinke CO2-voetafdruk.

Grootste deel van ingevoerde grondstoffen bestemd voor veevoer

Met name soja en granen worden van ver ingevoerd. De misvatting die veelal wordt gedaan is dat sojaplantages vooral soja verbouwen voor de sojaproducten die veganisten en vegetariërs consumeren. Niet is minder waar: slechts 6% van alle geteelde soja is bestemd voor de producten die deze groep consumeert. Het overgrote deel van de soja, zo’n 90 procent, zit ‘verborgen’ in eieren, vlees en zuivel. De ‘verborgen soja’ vind je dan ook vooral gebruikt voor veevoer.

Eiwittransitie noodzakelijk voor CO2-reductie

Dit hele proces zoals hier beschreven is verre van duurzaam. Een belangrijke uitdaging die Regio Foodvalley voor zichzelf heeft weggelegd is dan ook het realiseren van duurzame voedselsystemen. Bijvoorbeeld via de zogenoemde eiwittransitie: de productie en consumptie van niet-dierlijke eiwitten waarvoor minder areaal, water en grondstoffen nodig zijn. Hiermee kan behalve de uitstoot van broeikasgassen ook de afhankelijkheid van de niet-duurzaam producerende landen worden verminderd. Regio Foodvalley zet daarom volop in op het ontwikkelen en produceren van alternatieve eiwitten zoals algen, eendenkroos of lupines. Meer hierover lees je op de website van Regio Foodvalley).

Lees hier meer over de samenwerking.

 

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: