9 maart: online kennisatelier collectieve warmteoplossingen

23 februari 2021 - Meld je aan voor het Kennisatelier collectieve warmteoplossingen: kennis voor iedereen! Op dinsdag 9 maart komen geïnteresseerden (online) bijeen om kennis op te doen en te verspreiden over de mogelijkheden rondom warmtesystemen. Centraal hierin staat de rol die de bewoner zelf kan oppakken om initiatieven te starten/te begeleiden.

Aanleiding

In de zoektocht naar een alternatief voor aardgas om woningen mee te verwarmen komt een collectieve oplossing al snel in beeld. Hoe kan je nou als buurt samen aan zo’n oplossing werken? Hoe betrek je mensen? Hoe houd je de regie? Kan en wil je zo’n oplossing ook uiteindelijk zelf beheren, of kan je het ook uit handen geven? Welke begeleiding is mogelijk en hoe weet je welke systemen bij jouw buurt en buren passen? Hoe faciliteer je een bewonersgroep om samen aan zo’n oplossing te werken?

Dinsdag 9 maart: 14.00-16.00 uur

Op dinsdag 9 maart zullen experts uit eigen ervaring vertellen over verschillende invalshoeken. Die van bewoners in de regie: waar lopen ze tegenaan en hoe lossen ze dat op? Wat zou er in de toekomst anders moeten? Dan die van de facilitatie van een buurtcollectief: welke stappen worden er in een proces gezet en hoe kan je dat goed organiseren en faciliteren? En tot slot een kijk op een concrete oplossing: kleinschalige en modulaire systemen met de voordelen van collectiviteit zonder de nadelen van grootschalige warmtenetten.

Doel sessie

Het doel van dit kennisatelier is dat deelnemers een eerste, globaal beeld krijgen van de mogelijkheden en de praktijkervaringen rond collectieve warmtesystemen en de rol van bewonersinitiatieven daarin.

Aanleiding en doelgroep

Deze kennissessie is voorbereid door het ondersteuningsteam Wijk van de Toekomst. De kennissessies zijn laagdrempelig, een eerste kennismaking met een thema en richten zich op een brede groep deelnemers. Bijvoorbeeld Wijkteams, procesbegeleiders, beleidsmedewerkers van gemeenten, energieloketten en iedereen die belangstelling heeft voor toekomstbestendige, aardgasvrije wijken.

Ken je relaties die geïnteresseerd zijn in collectieve warmte oplossingen? Nodig ze uit om zich aan te melden! Deze kennissessie is toegankelijk voor alle geïnteresseerden!

Bij het programmeren van de kennissessies sluiten we graag aan bij de thema’s die spelen rond het realiseren van toekomstbestendige wijken in de Provincie Gelderland. Eén van die thema’s is de zoektocht naar alternatieve warmte oplossingen voor wijken en de opkomende collectieve en coöperatieve warmtesystemen.

Globaal programma

We starten tijdens de Introductie met toelichting op het thema en de plek hiervan binnen het programma Wijk van de Toekomst. Dan volgen korte introducties door elk van de sprekers over hun onderwerp en invalshoek. Na elke spreker gaan jullie in kleinere subgroepen uitwisselen en inzichten ophalen. We sluiten af met een gezamenlijke reflectie op deze inzichten.
De sprekers zijn:

  • Theo de Bruijn, Coöperatie Warmtenet Oost Wageningen (WOW) Over bewoners in de regie.
  • Gerwin Verschuur, EnergieSamen / Buurtenergie Over het organiseren en faciliteren van buurtcollectieven in de warmtetransitie.
  • Celina Kroon, Alliander. Over het Buurt Eenergie Systeem (BES), kleinschalige en modulaire collectieve warmte oplossing, waarbij bewoners zeggenschap en eigenaarschap hebben over hun eigen warmte.

Meld je hier aan
De sessie vindt online plaats in Zoom op dinsdag 9 maart van 14.00 tot 16.00 uur. Voorafgaand aan de online sessie ontvang je de informatie om deel te nemen via de mail. Meld je aan via https://www.wijkvandetoekomst.nu/aanmelden-kennisatelier-9-maart-2021/

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: