21 april Themabijeenkomst Natuur, landschap en de energietransitie

15 april 2021 - De overgang naar duurzame energie doet een beroep op toch al schaarse ruimte. Natuur en Milieu Gelderland organiseert een themabijeenkomst over natuur, landschap en energietransitie.

De vraag is hoe ambities voor natuur, landschap en energietransitie in goede samenhang gerealiseerd kunnen worden. Tijdens de bijeenkomst op 21 april wordt hier verder op ingegaan en is er ruimte voor meningsvorming en discussie.

De bijeenkomst is online.
Opgeven via www.natuurenmilieugelderland.nl/agenda
Datum: 21 april 2021

Tijd: 16 – 17.30 uur

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: