GEA Monitor 2022: we zijn er nog lang niet…

Geplaatst op 21 september 2022

De GEA Monitor 2022 laat zien dat energiegebruik en CO2-emissies dalen en dat de energie uit hernieuwbare bronnen groeit. Tegelijk worden de doelen niet gehaald. Ondanks het dalende energiegebruik en het stijgende productievermogen met hernieuwbare bronnen, is het doel om 55% reductie van de CO2-uitstoot te realiseren nog ver weg. Klik: 

Het energiegebruik en de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot is behoorlijk is afgenomen in 2020. Dat is goed nieuws. Over de hele linie, in nagenoeg alle sectoren, is een duidelijke afname te zien van het energiegebruik. Uitzondering is het energiegebruik bij huishoudens. Daar is het energiegebruik toegenomen. De oorzaak is niet echt onderzocht, maar het lijkt erop dat dit een tijdelijk gevolg is van de coronamaatregelen. Het tij lijkt namelijk alweer gekeerd: het wegverkeer groeit weer naar het niveau van vóór 2020. Daarmee ligt het voor de hand dat ook de andere sectoren zullen terugkeren naar het oude patroon.Wellicht heeft de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende spanning op de energiemarkt, nog en temperende werking maar lijkt in elk geval geen langetermijneffect te hebben.

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen groeide sterk: met maar liefst 50%. Maar ondanks het stijgende productievermogen met hernieuwbare bronnen, is het doel om 55% reductie van de CO2-uitstoot te realiseren nog ver weg. Het aandeel van de inspanningen via de RESsen is 12,8% van het huidige energiegebruik. Met de beoogde extra inzet ten opzichte van de al aanwezige windmolens en zonnepanelen, groeit dat aandeel naar bijna 20% van het huidige energiegebruik. Een doel dat we al in 2020 hadden moeten bereiken.

Alle reden om extra inspanningen te leveren voor opwek én besparingen. Dat moet bereikt worden door doelgericht samen te werken als bewoners, bedrijven en overheden. Draagvlak, participatie en wederzijds respect en begrip zijn daarin kernbegrippen.

In contact met het netwerkIk word graag partner van het netwerk.

AanmeldenIk ben nieuwsgierig. Stuur me de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief