Menu

Deelnemers

Het programmateam bestaat uit afgevaardigden van het Clean Mobility Center (stimuleren duurzame mobiliteit, bestaande uit o.a. EV-consult, Dekra, Allego, etc), Arriva (OV-vervoerder), Landelijk Innovatiecluster Elektrische Mobiliteit (stimuleren elektrisch rijden), stichting E-laad (netbeheerders) en de provincie Gelderland (o.a. wegbeheerder en OV-opdrachtgever). Deze partijen samen hebben een brede scoop en een goed overzicht van ontwikkelingen op mobiliteit in en buiten Gelderland.
Naast het programmateam is er ook een brede ontwikkelgroep waarin representanten van de HAN, WUR, deelmobiliteit, transport en openbaar vervoer zitten. Met deze groep (ruim 40 personen en groeiende) is ook de basis gelegd voor dit programma. Deze groep bedenkt nieuwe kansen, definieert ze in projectinitiatieven en brengt ze verder naar uitvoering.

 

Het mobiliteitssysteem staat niet op zich. Integendeel, het is nauw verbonden met de energie-infrastructuur, gebouwde omgeving en industrie. De doelen halen wij alleen door intensieve samenwerking met de andere GEA-programma’s Duurzame opwekking, Gebouwde Omgeving en Bedrijven, instellingen & Industrie. Een wijk kun je immers alleen volledig verduurzamen met de realisatie van een nieuwe infrastructuur voor schone mobiliteit.

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen