Menu

De verbinding met de regio’s

In de opschalingsstrategie van projecten zien we een belangrijke rol om samen te werken in de regio. Hier zijn ook al veel bestaande kanalen waar mee samengewerkt kan worden. We zoeken vooral de verbinding met de regionale mobiliteitscoördinatoren en aansluiting bij partijen zoals Logistics Valley. Inhoudelijk liggen er drie inhoudelijke thema’s om bij aan te haken: de bereikbaarheidsagenda, mobiliteitsplannen en de Nationale Agenda Laadinfra (NAL).

 

De regio’s werken al met bereikbaarheidsagenda’s met dezelfde inhoudelijke lijn. Daarnaast is er vanuit het landelijke klimaatakkoord afgesproken dat er gewerkt wordt aan regionale mobiliteitsplannen om CO2 te reduceren. Hiervoor staan de regio’s en de provincie aan de lat en is het streven om GEA-projecten hier ook een plek te geven. Een andere belangrijke ontwikkeling is de Nationale Agenda Laadinfra vanuit het klimaatakkoord. Doel is dat elke gemeente in 2020 een integrale visie op laadinfrastructuur heeft en deze (ten behoeve van de uitvoering) haar plaatsingsbeleid heeft vastgesteld. Het GEA-netwerk ziet laadinfra als een belangrijke randvoorwaarde voor schoner vervoer en trekt hiermee samen op met de NAL. Hier wordt ook nadrukkelijk de link met de RES  gelegd.  

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen