Menu

Deelnemers

Het succes van dit programma hangt voor een groot deel af van de bereidheid van grondeigenaren om mee te werken aan maatregelen op hun terrein. Partners zijn dus vooral grondeigenaren of organisaties die grondeigenaren vertegenwoordigen. Veel grote partijen en organisaties uit de sector landbouw en grondgebruik zijn in dit programma vertegenwoordigd: LTO, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuurmonumenten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, provincie Gelderland, TreesForAll, Gelders Particulier Grondbezit, de provincie, de regio Food Valley/gemeente Ede, Vruchtbare Kringloop Achterhoek, de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe, vertegenwoordigers van de glastuinbouwsector, VNO/NCW, Alliander, Probos en WUR. Het streven is de diversiteit aan partners uit te breiden, onder meer door koplopers en vernieuwers in de landbouw te betrekken als inspirator voor een brede middengroep.

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen