Menu

Verbinding met de regio’s

Gemeenten zijn regionaal nu vooral georganiseerd rond de Regionale Energie Strategie (RES). Maar naast de RES is er ook een regionaal duurzaamheidsoverleg. Op beide fronten wordt de samenwerking gezocht. Er zijn hoe dan ook genoeg raakvlakken: Naast grootschalige opwek van elektriciteit brengt de RES ook de regionale warmtebronnen in beeld. De energieloketten willen zich verbreden van de individuele klantreis naar de collectieve klantreis. De krachtigste energieloketten zijn regionaal georganiseerd. Met de koplopers wordt een plan gemaakt om alle energieloketten op een hoogwaardig niveau te krijgen, waarmee gemeenten ondersteund worden in hun wijkaanpak.

De WvdT-wijken werken samen en leren van een elkaar via een zogenaamde Community of Practice. Bij een groeiend aantal Wijken van de Toekomst zijn deze communities regionaal op te schalen en in te zetten. In aansluiting op de RES werken de gemeenten aan de Transitievisie Warmte. Deze plannen raken het hart van het programma Gebouwde Omgeving.

We gaan met de regio’s in gesprek over de gezamenlijke uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte. Conform de zogenaamde ‘sprintsessies’ in Overijssel zijn vervolgens, per regio, sessies te beleggen met andere relevante stakeholders in de regio: netwerkbedrijf, woningcorporaties, etc.

Het programma Gebouwde Omgeving biedt instrumenten en methoden om de wijkprocessen (als antwoord op de vraag hoe we ervoor zorgen dat iedereen betrokken is en mee wil doen) in te richten. Daarmee voorkomen we dat steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden. Het programma Gebouwde Omgeving organiseert kennis en trainingen voor procesbegeleiders. Zo zorgen we dat de begeleiders in de wijk van elkaar leren (best practices) en dat kennis en ervaring beschikbaar blijven voor gemeenten.

 

Gelders Energeakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen