Menu

Projecten

Voorsteralleekwartier-Noord  en Berkelpark Zutphen

Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark Zutphen

Wijk van de Toekomst

De gemeente Zutphen onderschrijft de landelijke ambities om aardgasvrij te worden en wil in 2030 energieneutraal zijn. Daarom nam de gemeente het initiatief voor het project ‘Wijk van de Toekomst’, met een uitvoeringsprogramma. De focus ligt op een wijk- en buurtgerichte aanpak, met…

Bekijk project
Nude Wageningen

Nude Wageningen

Wijk van de Toekomst

Voor de Nude staan de komende jaren een flink aantal werkzaamheden op het programma. De Woningstichting gaat groot onderhoud plegen. Het groen, de afvalinzameling, de riolering en het oude gasnet zijn aan vervanging toe. Daarom ontstond bij een aantal partijen, de gemeente, de…

Bekijk project
Benedenbuurt Wageningen

Benedenbuurt Wageningen

Wijk van de Toekomst

Het is een belangrijke stap in onze ambitie naar een toekomst zonder aardgas. De transitie naar een duurzame energievoorziening leidt tot grote veranderingen. Daarom is het essentieel dat we deze opgave samen en met de buurt doen. Door een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen werken we aan…

Bekijk project
Heveadorp Renkum

Heveadorp Renkum

Wijk van de Toekomst

In Heveadorp hebben de enthousiaste bewoners van het Hevea Initiatief en de gemeente de handen ineen geslagen en het initiatief genomen om met dit dorp te beginnen met de verkenning van een aardgasvrije woonomgeving. Vooral vanwege de sterke sociale samenhang en de behapbare schaal, zien…

Bekijk project
Hengstdal Nijmegen

Hengstdal Nijmegen

Wijk van de Toekomst

Hengstdal is een wijk die door de gemeente is geselecteerd om als een van de eerste wijken in Nijmegen aardgasloos te worden. Duurzaam Hengstdal is een bewonersinitiatief dat gedragen wordt door bewoners en aan de slag is gegaan met deze uitdaging, als onderdeel van verduurzaming van de…

Bekijk project
Laren Lochem

Laren Lochem

Wijk van de Toekomst

Laren wil van het aardgas af en overgaan op een duurzame energievoorziening. De dorpsraad Wakker Laorne heeft hiertoe een projectgroep gasvrij Laren ingesteld. Deze projectgroep is bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden, de kosten ervan en de financiering om Laren aardgasvrij te…

Bekijk project
Zilverkamp Huissen

Zilverkamp Huissen

Wijk van de Toekomst

De woningbouwcorporatie verduurzaamt haar bezit vóór 2025 naar label A. Zilverkamp is naar voren gehaald in de planning, vanwege het wijkontwikkelingsplan en de energie op duurzaamheid bij bewoners. Deze impuls  dient als aanjager voor de wijk. Daarnaast haalt de corporatie de renovatie…

Bekijk project
West Ermelo

West Ermelo

Wijk van de Toekomst

Ermelo wil in 2030 aardgasvrij, energieneutraal zijn. Het streven is om de wijk West-midden uiterlijk in 2022 volledig van het aardgas te hebben afgekoppeld. Ermelo acht dit realistisch, gezien de werkzaamheden van Uwoon die al gestart zijn, het enthousiasme van bewoners om deze transitie…

Bekijk project

Gelders Energeakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen