Menu

Het plan

Het plan is gebaseerd op drie hoofdsporen:

  1. de (succesvolle) Wijken van de Toekomst
  2. de ontwikkeling van de energieloketten
  3. support bij de ontwikkeling en uitvoering van de gemeentelijke warmtevisie.

Het vlaggenschip is de Wijk van de Toekomst (WvdT). Daarvan zijn er inmiddels 26. In een WvdT werken bewoners, gemeenten, de netbeheerder en lokale energiecoöperaties samen aan het verduurzamen van de wijk. In de periode 2020-2024 moeten in elk van de 50 Gelderse gemeenten minimaal drie wijken (van gemiddeld 1.000 woningen) met de uitvoering van een stappenplan aan het werk zijn. Minimaal één van de drie wijken betreft een ‘complexe’ wijk. In 2030 moeten deze wijken aardgasvrij zijn. Deze 150.000 aardgasvrije woningen leveren 0,4 Mt CO2 -reductie op. Dit proces wordt voortgezet met opschaling naar alle 1.500 Gelderse wijken. De wijken die deelnemen aan Wijk van de Toekomst blijken ook goede kandidaten te zijn voor Proeftuinen Aardgasvrije Wijken van het Ministerie van BZK en de provinciale regeling en de Gelderse Proeftuin Aardgasvrij.

Naast de WvdT ligt de focus op de ontwikkeling van de Energieloketten tot volwaardige, professionele adviesorganen die op uniforme wijze werken. Inzet: in 2024 is elke Gelderse gemeente aangesloten bij een Energieloket met een volwaardig palet aan advies en diensten voor bewoners om individueel of collectief hun huis CO2-neutraal te krijgen. Zij dragen als intermediair primair bij aan de besparingsdoelen.

Tot slot is er ondersteuning bij de ontwikkeling van de gemeentelijke warmtevisie (2021). Deze visie is belangrijk omdat ze onlosmakelijk is verbonden aan het doel om wijken aardgasvrij te krijgen. Gemeenten worden door de VNG ondersteund op de technische kant van de warmtetransitie. Het GEA-netwerk ondersteunt de sociale en de maatschappelijke kant van de warmtetransitie via de energieloketten - samen met energiecoöperaties - en zorgt dat de energietransitie in de wijk voor iedereen betaalbaar en bereikbaar wordt. Niet voor niets benoemde het kabinet de klimaat-opgave ook een sociale transitie.

Naast deze drie hoofdsporen zijn de inspanningen gericht op de ondersteuning van de infrastructuur en ontzorging. Denk bij dat laatste aan de ontwikkeling van energie-dienstenbedrijven (de zogeheten Energy Service Companies - ESCo’s).  

Gelders Energeakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen