Menu

Deelnemers

Het programma kent een stuurgroep waaraan deelnemen: Alliander, een ondersteuningsteam (Balance&Result, Witteveen&Bos, Nijenrode), Klimaatverbond en de Provincie. Er is een klankbordgroep actief met: Gemeenten:  Apeldoorn, Arnhem, Bronckhorst, Nijmegen, Zutphen Energiecoöperaties: Wageningen Klimaatneutraal, Vallei-energie, de A, Rivierenland, Arnhem Aan / Rijn en IJssel Energie, EnergieSamen, Wijk vd Toekomst: Spijkerenergie, WvdT Spijkerkwartier, Diverse specialisten: Techniek Nederland, Spectrum Elan, Transitiereizen, BuurtWarmte

Gelders Energeakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen