Menu

Voorbeeldprojecten

Er zijn al veel mooie projecten in uitvoering en in voorbereiding. Daar zijn zowel energiecoöperaties bij betrokken alsook omwonenden, ontwikkelaars, Alliander, de provincie, gemeenten, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en Gelderse kennisinstellingen. Er is beleid gemaakt, er is een handreiking voor een succesvolle aanpak en er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd zoals de Participatiecoalitie. Het is essentieel dat dit voor alle belanghebbenden gemeengoed gaat worden en wordt ingebed in beleid, procedures en werkwijzen.


IJsselwind

Samen met waterschap Rijn en IJssel ontwikkelt IJsselwind drie windturbines in Zutphen. In IJsselwind werken vier gemeenten, vier energiecoöperaties en een waterschap hecht samen. De winst van de molens blijft in het gebied zelf. Het wordt onder meer geherinvesteerd in nieuwe duurzame energieprojecten en in een speciaal gebiedsfonds. Het geld uit dit fonds kunnen omwonenden gebruiken bij lokale, maatschappelijke initiatieven. Daarnaast wordt er een ‘burenregeling’ met betrokkenen uit het gebied samen opgesteld.Betuwe wind

Betuwewind bouwt Windpark Avri op het terrein van de gesloten vuilstort van Avri in Geldermalsen. Dit park bestaat uit drie windmolens. Voor de bouw van de molen op de bult wordt techniek uit de offshore industrie gebruikt. Dit is nog niet eerder in Nederland vertoond. Noch ergens anders ter wereld. 900 leden van de coöperatie hebben samen het eigen vermogen bij elkaar gebracht om de investering te doen. Nabij Knooppunt Deil hebben de ontwikkelaars Raedthuys en Yard samen met de burgerwindcoöperatie West-Betuwe een park van 11 windmolens ontwikkeld. Deze molens gaan, samen met de 3 molens van windpark Avri, stroom opwekken voor ca. 60.000 huishouden.


Burgers geven energie

Het platform ‘Burgers Geven Energie’ is een initiatief van Wiek-II. Burgers Geven Energie is de plek voor burgerinitiatieven die bijdragen aan een duurzame energietransitie. Het platform brengt mensen, plannen en ideeën samen, zowel online als offline. Met een theatertent toert men door de regio (Arnhem-Nijmegen). De kennis over projectontwikkeling en communicatie zetten zij in om nieuwe energie-initiatieven in de regio te ondersteunen en faciliteren.Participatiecoalitie

In 2019 startte de participatiecoalitie, een samenwerking tussen Hier, Energie Samen, de Natuur en Milieufederaties, Buurkracht en LSA Bewoners. Gezamenlijk werken ze aan invulling van participatie in de energietransitie, de omgevingsparagraaf en wijkgerichte aanpak. Ze bouwen voort op eerdere afspraken, zoals de Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten.
 

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen