Menu

Projecten vanaf 2020

Voor 2020 staan de volgende projecten op de rol die op de korte en langere termijn leiden tot versnelling van de realisatie van duurzame opwekkingsprojecten.


Een Academie voor wind en zon

Er is al veel kennis en ervaring in Nederland en Gelderland met processen, technieken, innovatie, financiering en draagvlak in de energietransitie. Met het opzetten van een Academie voor wind en zon zetten we deze kennis en ervaring heel gericht in om de energiecoöperaties verder te professionaliseren. Dit doen we door succesvolle voorbeelden daarvan uit andere provincies (Utrecht en Zuid-Holland) in Gelderland verder uit te bouwen. Koplopers en/of ervaringsdeskundigen uit alle geledingen (energiecoöperaties, ontwikkelaars, GNMF, provincie, gemeenten) worden als coach/trainer ingezet om de projectleiders van energiecoöperaties verder te trainen/op te leiden.  


Inzet deskundigen-pool 

Een ‘pool’ van inzetbare ervaringsdeskundigen en professionals helpt gemeenten in hun rol van het begeleiden en beoordelen van initiatieven. Denk aan project- en contractmanagement, financiering, bestuurlijke processen of omgevingsmanagement. Hun inzet zou kunnen plaatsvinden op basis van een voucher en kan worden aangevraagd door gemeenten, maar ook door energiecoöperaties of andere stakeholders wanneer het doel is om coöperatief (mede-)eigendom te realiseren. 


Marktplaats voor restcapaciteit


Het ‘terugleverpotentieel’ aan elektriciteit per gemeente inzichtelijk maken... Dat kan, heel eenvoudig, via een (online) register. Eigenaren van aansluitingen die (voldoende) ruimte voor teruglevering hebben, melden dat bij de gemeente. De gemeente (als coördinator) houdt het register bij. Ook een initiatiefnemer voor duurzame opwekking meldt zich als ‘leverancier’ bij de gemeente. Als er onvoldoende mogelijkheid is om de bron rechtstreeks aan te sluiten, geeft het register, als platform, inzicht waar het terugleverpotentieel zit. Zo is de kans groter dat bijvoorbeeld een zonneveld toch wordt gerealiseerd en op het netwerk kan worden aangesloten. Het platform brengt beide partijen bij elkaar. 


Checklist voor synergie 

Het organiseren van lokaal draagvlak is een belangrijke kracht van de energiecoöperatie. De ontwikkelaar is weer sterk in projectmanagement. Op een aantal locaties kunnen we de planvorming versnellen door deze kerncompetenties van beide organisaties gericht in te zetten. Dat kan door de samenwerking tussen ontwikkelaars en energiecoöperaties verder te stimuleren. Een standaard checklist van het te doorlopen traject (van ontwikkeling tot exploitatie) helpt daar enorm bij. Beide partijen maken daarbij vooraf afspraken over taken en rollen. Zo werkt ieder vanuit de eigen kracht en vindt kennisuitwisseling plaats. Er is inmiddels een aantal goede voorbeelden van deze synergie in Gelderland waarbij samenwerking op deze wijze, projectmatig of voor een heel gebied, is georganiseerd.
 

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen