Menu

Deelnemers

De partners in dit specifieke GEA-netwerk hebben allemaal belangen bij - en leveren een bijdrage aan - de maatschappelijke opgave met de opwekking van hernieuwbare energie. Denk aan de energiecoöperaties, ontwikkelaars, de Provincie Gelderland, gemeenten, Alliander, Energie Samen Gelderland (ESG), Natuur en Milieu Gelderland.

Corona: wat is de impact bij jouw organisatie?Praat mee!

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen