Menu

Deelnemers

De partners in dit specifieke GEA-netwerk hebben allemaal belangen bij - en leveren een bijdrage aan - de maatschappelijke opgave met de opwekking van hernieuwbare energie. Denk aan de energiecoöperaties, ontwikkelaars, de Provincie Gelderland, gemeenten, Alliander, Energie Samen Gelderland (ESG), Natuur en Milieu Gelderland.

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen