Menu

Het plan

In de strategie gaan we als eerste stap uit van de reële potentie van maatregelen op de korte- en middellange termijn en de investeringsbereidheid van bedrijven. Acties zijn gebaseerd op de kennis van de praktijk en bestaande uitvoeringscoalities. Stap twee is gericht op het - samen met de partners - invullen van de randvoorwaarden om tot opschaling te komen. Denk aan het wegnemen van onderzoekskosten of de onrendabele eerste investeringen in overleg met overheden of andere financieringsbronnen. Stap drie staat voor de verbreding en communicatie naar de hele achterban zodat de voorgang niet blijft hangen bij de koplopers. Via de jaarlijkse monitoring vanuit het Gelders Energieakkoord bewaken we de voortgang.

Het actieplan voorziet in een aantal projecten binnen ieder van de drie genoemde sporen (energiebesparing, verduurzaming van de Gelderse industrie en duurzame bedrijventerreinen). Deze acties bestrijken een periode van vijf jaar waarin de resultaten cumulatief worden gemonitord. Ieder spoor kent een werkgroep en een community of practice waarin in het veld is vertegenwoordigd.

gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen