Menu

Deelnemers

Het programma werkt nauw samen met onder andere brancheverenigingen, parkmanagers, ondernemersverenigingen, de netbeheerder, omgevingsdienst(en), gemeenten en provincie.

gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen