Meer support nodig voor de doe-het-zelver

22 juni 2023 - Woningeigenaren willen graag verduurzamen om wooncomfort te vergroten en energiekosten te verlagen. ‘Zelf doen’ ligt voor de hand. Maar: het doe-het-zelflandschap is versnipperd. Als we impact willen maken met verduurzaming, is meer support nodig voor de doe-het-zelver. Daarom bracht het GEA-netwerk energieloketten, bouwmarkten en andere betrokkenen bij elkaar. We moeten de eilandjes bij elkaar brengen, is de gezamenlijke conclusie.

Doe-het-zelven kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie in de gebouwde omgeving. Uit recent onderzoek blijkt een kwart van de woningeigenaren in Nederland zelf energiemaatregelen treft. Dat is goed: zelf doen scheelt kosten en doet een kleiner appel op schaarse vaklieden. Desondanks weet de woningeigenaar vaak niet waar te beginnen en verdwaalt in een overload aan informatie en tegenstrijdige adviezen.

Jan Straatman
“Partijen zoals energieloketten, coaches en bouwmarkten kunnen de impact van zelfwerkzaamheid op de energievraag enorm vergroten”

Reisbegeleider

GEA-programmaregisseur Jan Straatman voerde daarom onlangs een uitgebreide verkenning uit van het doe-het-zelf speelveld. “Partijen zoals energieloketten, coaches en bouwmarkten kunnen de impact van zelfwerkzaamheid op de energievraag enorm vergroten”, weet Straatman. “Belangrijkste constatering van onze analyse is dat betrokken partijen enorm hun best doen, maar ze opereren op eilandjes. Dat zien ze zelf ook.”

De verduurzaming door doe-het-zelf zou veel effectiever zijn als partijen meer samenwerken en als de activiteiten van de ene partij in lijn liggen met die van de andere. Initiatieven staan nu meestal op zichzelf en richten zich vooral op kleine maatregelen. Straatman schetst dat partners een rol past als 'reisbegeleider' van de doe-het-zelver. “Vooral op een aantal afgebakende terreinen”. Welke dat zijn? “Denk aan eenduidig advies, een toekomstgerichte woonplanner, financieel advies, duidelijke instructies bij de uitvoering en training van professionals.”

Werksessies

In het GEA-netwerk kwamen deze partners al tweemaal bij elkaar. Inzet: hoe kan de samenwerking en de dienstverlening groeien ten gunste van de doe-het-zelver. Straatman noemt het voorbeeld van S-tec Rivierenland als mooi voorbeeld. S-tec verbindt het energieloket met de Woonwijzerwinkel Rivierenland, organiseert instructiebijeenkomsten en ontwikkelt opleidingen voor vaklieden. Straatman: “We zitten nu in een samenwerkingsproces waarin we partners oproepen om lokaal andere partijen op te zoeken en aan de slag te gaan. Maar dat heeft even tijd nodig. Er is niet één aanpak, want je moet inspelen op de lokale situatie. Daarom blijven we als GEA-netwerk de uitwisseling van kennis, ervaring en instrumentarium faciliteren. We stimuleren, maar plagen soms ook een beetje”, glimlacht hij. “Als de ondersteuning van particuliere woningeigenaren verder professionaliseert dan groeit de zelfwerkzaamheid en de verduurzaming ook, besluit Straatman. “Zoek de verbinding en sla de bruggen met de andere eilandjes in je eigen buurt: de bouwmarkt, het energieloket, de financiers. Samen bereiken we meer.”

In contact met het netwerkIk word graag partner van het netwerk.

AanmeldenIk ben nieuwsgierig. Stuur me de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief