Webinar ‘Borging 50% lokaal eigendom’ op 3 februari

Fijn dat u wilt deelnemen aan het webinar ‘Borging 50% lokaal eigendom’ waarmee we samen het lokaal eigenaarschap van toekomstige grootschalige opwek kunnen borgen. In deze - reeds - derde webinar willen we ons richten op wat gemeenten en lokale/regionale partijen als energie-coöperaties nodig hebben om met de juiste kwaliteit en capaciteit deze route ook daadwerkelijk op te gaan.

Voor een goede handreiking hebben wij de hulp van ambtenaren, coöperanten en andere deskundigen op het gebied van duurzame energie, ruimtelijke ordening en grondbeleid nodig. Daarom stimuleren wij u en uw collega’s inkoop en RO deel te nemen aan dit webinar. Aanmelden kan via het formulier hieronder.

AanmeldenPlan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: