Monitoring

Geplaatst op 30 september 2021

Gelderland: schone elektriciteit groeit maar CO2-reductie blijft ver achter

Het gaat goed met de Gelderse inzet van hernieuwbare energiebronnen. Het energiegebruik is daarentegen ook flink toegenomen. De beoogde reductie van broeikasgassen blijft mede daardoor achter bij de doelen. Dit zijn de conclusies uit de jaarlijkse monitoring van het Gelders Energieakkoord (GEA). 

In plaats van energie te besparen met de afgesproken 1,5% per jaar, zijn we steeds meer energie gaan gebruiken. Een toename met zo’n 3% per jaar in de afgelopen jaren. Ook het doel om in 2020 14% van het energiegebruik in te vullen met hernieuwbare bronnen blijft ver achter: in 2019 stond de teller op nog geen 8%. Het doel om 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990 is ook nog ver weg: er is nu nog geen 18% reductie gerealiseerd.

Sterke toename hernieuwbare bronnen

Hoewel het doel nog ver weg is, neemt het gebruik van zogeheten ‘hernieuwbare bronnen’ wel sterk toe. Vooral de inzet van zonne-energie groeit snel. Windenergie heeft in Gelderland nog veel groeipotentie. De plannen van de zes Gelderse RES regio’s bieden hiervoor een goede aanzet, hoewel daar de balans tussen zon en wind doorslaat naar zon. Een verdeling van 50-50 zou qua kosten en belasting van het energienet gunstiger zijn.

Maar van alle hernieuwbare bronnen vormt warmteproductie uit biomassa en houtkachels het grootste deel. Deze bronnen stoten echter CO2 uit. De bijdrage van echte emissievrije bronnen als water, zon en wind beslaat iets minder dan de helft van wat ‘hernieuwbaar’ heet. De CO2-uitstoot van alle hernieuwbare bronnen is zelfs groter dan de CO2-productie door publieke dienstverlening of landbouw.

Terugdringen energiegebruik

Zolang we dus niet echt substantieel energie besparen komen we er niet. Naast schone elektriciteit uit wind en zon moeten we blijven inzetten op het terugdringen van het energiegebruik. Zakelijk en privé. Bij een goede planning kan de voorziene groei van woningen door nieuwe bouwwijzen en het verbod op gasaansluiting in elk geval geen extra groei van het energiegebruik veroorzaken.

De aanpak via de Transitievisie Warmte (waarmee elke gemeente inzichtelijk maakt hoe de wijken worden verduurzaamd) moet ook gaan bijdragen aan deze verlaging van het energiegebruik. En uiteindelijk is het ook aan de bewoner zelf die moet investeren en zich steeds bewuster moet worden van de impact van zijn of haar gedrag.

De volledige rapportage vind je via deze link.

 

In contact met het netwerkIk word graag partner van het netwerk.

AanmeldenIk ben nieuwsgierig. Stuur me de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief