Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW)

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW)

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) komt op voor de belangen van (toekomstige) omwonenden van windparken of windturbines. We zien het als onze missie om deze groep zoveel mogelijk een volwaardige stem te geven wanneer zij met plannen voor een park of turbines geconfronteerd worden.Bezoek website

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) werkt mee aan

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: