Uitnodiging: 13 oktober werksessie transitievisie-warmte

13 september 2022 - Hoe zorgen we ervoor dat TVW's daadwerkelijk gaan bijdragen aan de reductie van CO2? Het Gelders Energieakkoord nodigt gemeenten en andere belangstellenden van harte uit om op 13 oktober kennis te nemen van onze analyse tijdens de van de Gelderse Transitievisies Warmte.

Transitievisie Warmte, het is een begin… Het Gelders Energieakkoord nodigt u graag uit voor deze werksessie.

GEA-voorzitter Loes van der Meijs (burgemeester Doesburg) zal onze analyse overhandigen aan wethouder Danny Huizer (gemeente Apeldoorn).

We bespreken onze analyse tijdens deze werksessie, met de vraag of het GEA-netwerk, met name gemeenten, zich hierin herkent. Maar vooral hoe we in het vervolgtraject effectief kunnen zijn en elkaar kunnen inspireren en helpen. Want voor we het weten is het 2030. Daarom willen we met elkaar aan de slag over wat er nodig is en wie wat kan doen om in 2030 daadwerkelijk op koers te liggen. Onderaan dit bericht vind u een uitgebreide toelichting en het programma.

De doelgroep bestaat uit vooral gemeenten uit het GEA-praktijknetwerk Gebouwde Omgeving, maar ook andere belangstellenden. Deze bijeenkomst is primair bedoeld voor beleidsambtenaren van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor Transitievisie Warmte en het Uitvoeringsplan. Daarnaast zijn medewerkers van provincie, woningcorporaties, bouw- en installatiebedrijven en energieloketten van harte uitgenodigd.

Locatie Het Koelhuis, Coenensparkstraat 1, 7202 AN Zutphen (tegenover het station)
Datum Donderdag 13 oktober 2022
Tijd Ontvangst 13.00 uur, start programma 13.30 uur met een welkom door Jan Straatman, GEA-regisseur GO
Afronding Borrel tot 17.00 uur

Aanmelden
Deze GEA-netwerkbijeenkomst is gratis. Wel vragen we u om u aan te melden, zodat we weten op welke deelnemers we kunnen rekenen. Tevens kunt u bij aanmelden aangeven of u op de hoogte wilt blijven van vervolgactiviteiten van het GEA-programma GO. Aanmelden kan via deze link

Met vriendelijke groet,

Jan Straatman
GEA-programmaregisseur Gebouwde Omgeving

Toelichting

De gebouwde omgeving is in 2050 aardgasvrij. Dat hebben gemeenten en andere betrokken partijen afgesproken in het Klimaatakkoord. Gemeenten hebben inmiddels in hun Transitievisie Warmte vastgelegd hoe ze wijken aardgasvrij gaan maken en welke wijken zij tussen 2022 en 2030 met prioriteit zullen realiseren. Pieter van der Ploeg en Jan Straatman hebben de transitievisies geanalyseerd en zien reden tot zorg:

 • Veel gemeenten stellen het benoemen van prioritaire wijken uit en doen eerst meer onderzoek voordat ze keuzes maken.

 • In veel TVW’s gaat het om intenties en plannen en niet om gerealiseerde maatregelen, dan wel CO2-reductie.

 • Gezien de doorlooptijd van 8 tot 10 jaar zullen veel plannen in 2030 nog niet in uitvoering zijn en zeker niet gereed.

 • Voor realisatie van doelstellingen maken gemeenten (terecht) het voorbehoud dat het Rijk tijdig juridische en financiële randvoorwaarden schept. Dit is een bron van stagnatie.

 • De capaciteit aan mensen is een knelpunt dat, zowel voor de voorbereiding als voor de uitvoering, onderbelicht is. Het is niet duidelijk waar de mensen vandaan moeten komen en wie ze zal betalen.

Alles opgeteld ziet het er vooralsnog niet naar uit dat de Transitievisies Warmte voldoende zullen bijdragen aan de beoogde CO2-reductie van 55% in 2030. Tijdens deze werksessie bespreken we waar het aan schort en wat we hier aan kunnen  doen en wie waarvoor aan de lat staat.
 

Programma

 1. Welkom en introductie van het centrale thema van vandaag
  Door Jan Straatman, GEA-programmaregisseur Gebouwde Omgeving

 2. Inventarisatie en analyse van de TVW's van de gemeenten in Gelderland
  Korte introductie van de resultaten van de analyse door Jan Straatman en Pieter van der Ploeg

Na aanmelding voor deze netwerk-bijeenkomst ontvangt u een concept van de analyse, zodat u zichalvast kunt inlezen.

 1. Wat vinden gemeenten zelf van de TVW?
  Een reactie vanuit gemeentelijk perspectief op de analyse.
  Met medewerking van Ellen Luten (Apeldoorn) en Erik Roumen (Zevenaar).
  Refectie door de netbeheerder.

 2. Wat is er nodig en wie kan wat zelf doen om in 2030 daadwerkelijk op koers te liggen?
  Gesprek met elkaar om visies te delen, kansen en knelpunten te benoemen en acties te bespreken.

 3. Overhandiging van het essay met de resultaten van de analyse van de Gelderse Transitievisies Warmte
  door Loes van der Meijs, voorzitter GEA en burgemeester van Doesburg aan wethouder Danny Huizer, gemeente Apeldoorn.

 4. Afrondende woorden, napraten

   

In contact met het netwerkIk word graag partner van het netwerk.

AanmeldenIk ben nieuwsgierig. Stuur me de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief