Linkedin
Navigatie
Gemeenten kunnen nog subsidie aanvragen voor energieloket

Gemeenten kunnen nog subsidie aanvragen voor energieloket

19 september 2017 - Voor de tweede helft van 2017 heeft de provincie Gelderland subsidie beschikbaar gesteld voor het in stand houden van de energieloketten. De subsidie kan aangevraagd worden door gemeenten. Nog lang niet alle gemeenten hebben dat gedaan.

Lees verder
Heidag GEA Stuurgroep en Secretariaat

Heidag GEA Stuurgroep en Secretariaat

19 september 2017 - Op 14 september kwamen de stuurgroep en secretariaat van het GEA bij elkaar om de prioriteiten van de komende tijd te bepalen. Met een kritische blik werd gekeken hoe we binnen GEA een concretiseringsslag kunnen maken. Er werd o.a. besproken hoe we de GEA-tafels kunnen faciliteren zodat er snellere stappen gemaakt kunnen worden. 

Lees verder
Save the date jaarcongres 2018

Save the date jaarcongres 2018

19 september 2017 - Noteer het alvast in je agenda: op 1 februari 2018 vindt het GEA jaarcongres plaats, in Nijmegen (Green Capital 2018). Houd de middag en de avond alvast vrij in je agenda. Het programma staat in het teken van concretisering en versnelling van energietransitie. Een belangrijk signaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Lees verder
Doorbraaktechnologie korte termijn

Doorbraaktechnologie korte termijn

19 september 2017 - De tafel procesindustrie start op 20 september bij Aviko het traject AMP-UP. Met dit traject zal met de inzet van specifieke studenten onderzocht worden welke doorbraaktechnologieën toegepast kunnen worden voor bedrijven in de procesindustrie, zoals papier, voeding, metaal, chemie, etc. Na het werven van geïnteresseerde bedrijven, wordt er een match gemaakt met beschikbare stagiairs en afstudeerders.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan van het Gelders Energieakkoord staat bol van ambitie. Hoe staat het met die uitvoering? Welke afspraken zijn gemaakt en resultaten zijn bereikt? Die gegevens verzamelen we continu en in de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgang

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kwh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo willen we ook weten hoeveel duurzame energie is opgewekt en welke concrete maatregelen bijvoorbeeld gemeenten nemen. Of hoeveel energiecooperaties er zijn en hoeveel zij met oa zonne- en windenergie produceren. Met stevig energiebeleid investeren we in klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze akties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de nulmeting

Het Gelders Energieakkoord

Op 17 maart 2015 tekenden ruim 100 partijen tijdens een feestelijke bijeenkomst het Gelders Energieakkoord. Dat groeit in 2017 naar zo'n 200 partijen die het uitvoeringsplan in praktijk brengen onder het motto 'samen komen we verder'.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen, of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden, zal vanuit de markt gefinancierd moeten worden.  

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
190
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert uw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draagt u bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Niels Joosten, voorzitter Gelders Energieakkoord
"Samen komen we verder. Dat is geen vrijblijvende uitspraak. Deelnemers aan het Gelders Energieakkoord maken samen plannen, realiseren uitvoering en komen niet in de verleiding om alleen 'sneller' te willen. Want we weten dat, hoe dan ook, we het samen willen én moeten doen."
- Niels Joosten, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 190 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

63
Overheden

37
Energiecoöperaties

71
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie