Linkedin
Navigatie
Aanmelding geopend voor het GEA jaarcongres

Aanmelding geopend voor het GEA jaarcongres

15 november 2017 - Vanaf vandaag is de (kosteloze) aanmelding geopend voor het GEA jaarcongres van 1 februari.

Lees verder
Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland

Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland

15 november 2017 - De aanleg van nieuwe warmtenetten kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem in Nederland. Ongeveer de helft van de energie wordt in Nederland gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en voor productieprocessen.

Lees verder
Subsidie beschikbaar voor TKI Toeslag: deadline 15 januari 2018

Subsidie beschikbaar voor TKI Toeslag: deadline 15 januari 2018

15 november 2017 - Goed nieuws: TKI Urban Energy heeft nog ruim €900.000 subsidie beschikbaar (uit het TKI Toeslag budget 2014)! Als je in aanmerking wilt komen voor subsidie uit dit budget, dan dien je vóór 15 januari 2018 een projectvoorstel in te dienen bij het TKI Urban Energy. Er wordt gestreefd naar financiering van projecten die minimaal €100.000 subsidie aanvragen. Deadline voor het afronden van de gesubsidieerde projecten is 28 december 2018.

Lees verder
Tafel Utiliteit & Maatschappelijk Vastgoed richt zich op de zorg

Tafel Utiliteit & Maatschappelijk Vastgoed richt zich op de zorg

15 november 2017 - Binnenkort ontvangen 100 zorginstellingen in Gelderland een vragenlijst. Via deze enquête wil de tafel Utiliteit & Maatschappelijk Vastgoed meer inzicht krijgen in de ambities van zorginstellingen op het gebied van energiebesparing. Doel van de tafel is zo veel mogelijk instellingen te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. In de zorg is veel winst te halen op dat vlak.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan van het Gelders Energieakkoord staat bol van ambitie. Hoe staat het met die uitvoering? Welke afspraken zijn gemaakt en resultaten zijn bereikt? Die gegevens verzamelen we continu en in de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgang

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kwh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo willen we ook weten hoeveel duurzame energie is opgewekt en welke concrete maatregelen bijvoorbeeld gemeenten nemen. Of hoeveel energiecooperaties er zijn en hoeveel zij met oa zonne- en windenergie produceren. Met stevig energiebeleid investeren we in klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze akties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de nulmeting

Het Gelders Energieakkoord

Op 17 maart 2015 tekenden ruim 100 partijen tijdens een feestelijke bijeenkomst het Gelders Energieakkoord. Dat groeit in 2017 naar zo'n 200 partijen die het uitvoeringsplan in praktijk brengen onder het motto 'samen komen we verder'.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen, of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden, zal vanuit de markt gefinancierd moeten worden.  

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
190
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert uw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draagt u bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Niels Joosten, voorzitter Gelders Energieakkoord
"Samen komen we verder. Dat is geen vrijblijvende uitspraak. Deelnemers aan het Gelders Energieakkoord maken samen plannen, realiseren uitvoering en komen niet in de verleiding om alleen 'sneller' te willen. Want we weten dat, hoe dan ook, we het samen willen én moeten doen."
- Niels Joosten, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 190 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

63
Overheden

37
Energiecoöperaties

71
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie