Linkedin
Navigatie
Aankondiging inzoomsessies Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Aankondiging inzoomsessies Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

7 maart 2018 - Om de Gelderse Omgevingsvisie 2018 verder vorm en inhoud te geven, organiseren de provincie Gelderland als vervolg op de sessies in Zutphen 2 bijeenkomsten.

Lees verder
GEA op televisie

GEA op televisie

7 maart 2018 - Heb je het gezien? Het Gelders Energieakkoord was afgelopen week te zien in het televisieprogramma Doe maar duurzaam van RTL7. Onze algemeen secretaris Thijs de la Court vertelt je in deze uitzending over alles over de doelen en doelstelling van het GEA en de samenwerking en innovatie die dat oplevert.

Lees verder
Renovatie en verduurzaming VvE Lindenhove van start

Renovatie en verduurzaming VvE Lindenhove van start

7 maart 2018 - Na jaren voorbereiding en inzet is het zover, de renovatie en verduurzaming van het appartementencomplex Lindenhove aan de Loolaan in Apeldoorn gaat dit voorjaar van start. Uniek aan het project is dat door de enorme energiebesparing en besparing op de onderhoudskosten de huidige bewoners niet méér servicekosten gaan betalen.

Lees verder
Uitnodiging gezamenlijke GEA-tafelvergaderingen en netwerkbijeenkomst

Uitnodiging gezamenlijke GEA-tafelvergaderingen en netwerkbijeenkomst

7 maart 2018 - Zoals je wellicht weet willen we vier keer per jaar op één locatie de reguliere tafelvergaderingen organiseren, zodat het aangaan van onderlinge verbanden en samenwerkingen gemakkelijker wordt.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan is ambitieus. De uitvoering en de voortgang houden we nauwlettend in de gaten. Welke afspraken zijn gemaakt en welke resultaten zijn bereikt? In de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgang

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kWh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo monitoren we hoeveel en op welke wijze duurzame energie wordt opgewekt, welke concrete maatregelen gemeenten nemen of hoeveel energie coöperaties er zijn. Met stevig energiebeleid investeren we in een klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze acties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de nulmeting

Het Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland die het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk brengen onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Vier programma’s staan centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de Toekomst en Mobiliteit. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels –waar kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Samen werken wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te werken kom je veel verder.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden zullen vanuit de markt gefinancierd moeten worden. Daarom schreven we een Financiële wegwijzer om projecten rond een duurzaam energiesysteem financierbaar te maken.

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
201
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert jouw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draag je bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord
‘Ik ben onder de indruk van de denkkracht en creativiteit binnen de brede beweging, die GEA inmiddels is geworden. Vol overtuiging werken we samen aan de opgave die ons allen raakt’.
- Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 201 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

65
Overheden

40
Energiecoöperaties

77
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie