Linkedin
Navigatie
Vlog met Frans Langeveld

Vlog met Frans Langeveld

18 januari 2018 - Frans Langeveld, wethouder duurzaamheid bij gemeente Doetinchem, neemt je in deze vlog mee in zijn duurzame wereld.

Lees verder
Gelders Model Wind

Gelders Model Wind

21 december 2017 - Voor een klimaatneutraal Gelderland zijn nog honderden nieuwe windmolens nodig. Dat vraagt om een andere benadering van windontwikkeling. Want in de huidige praktijk komen projecten vaak zeer moeilijk van de grond. In de GEA-tafel wind wordt met ca. 40 deelnemers vanuit coöperaties, maatschappelijke organisaties en belangenverengingen, de windsector en overheden (en een nog grotere klankbordgroep) gewerkt aan een Gelders Model voor participatieve windontwikkeling.

Lees verder
Versnellen met het Gelders Energieakkoord

Versnellen met het Gelders Energieakkoord

21 december 2017 - Het Gelders Energieakkoord heeft in 2017 haar eerste volle jaar ‘gedraaid’. In het voorjaar 2016 kwam het uitvoeringsplan gereed met daarna de bevestiging van de provincie in de zomer. De lastige, maar vaak noodzakelijke, radertjes van financiering en organisatie kwamen toen goed in beweging. Dat eerste volle GEA jaar belooft wat. Want ons netwerk van aangesloten partijen is verdubbeld naar ruim 200 partners. Aan onze thema- en programmatafels zijn ruim 400 mensen aangeschoven en dat doen de meesten vooral vanwege het resultaat dat ze dáár kunnen boeken.

Lees verder
Portaal renoveert opnieuw buurt naar energieneutraal

Portaal renoveert opnieuw buurt naar energieneutraal

21 december 2017 - Corporatie Portaal gaat komend jaar opnieuw een buurt naar energieneutraal renoveren. In de Nijmeegse wijk Meijhorst worden 132 huurwoningen naar energieneutraal gerenoveerd. Het is een voorbeeldproject voor Nijmegen. Vorig jaar voerde Portaal in de Arnhemse wijk Presikhaaf een dergelijk project met 96 huurwoningen uit.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan van het Gelders Energieakkoord staat bol van ambitie. Hoe staat het met die uitvoering? Welke afspraken zijn gemaakt en resultaten zijn bereikt? Die gegevens verzamelen we continu en in de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgang

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kwh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo willen we ook weten hoeveel duurzame energie is opgewekt en welke concrete maatregelen bijvoorbeeld gemeenten nemen. Of hoeveel energiecooperaties er zijn en hoeveel zij met oa zonne- en windenergie produceren. Met stevig energiebeleid investeren we in klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze akties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de nulmeting

Het Gelders Energieakkoord

Op 17 maart 2015 tekenden ruim 100 partijen tijdens een feestelijke bijeenkomst het Gelders Energieakkoord. Dat groeit in 2017 naar zo'n 200 partijen die het uitvoeringsplan in praktijk brengen onder het motto 'samen komen we verder'.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen, of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden, zal vanuit de markt gefinancierd moeten worden.  

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
193
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert uw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draagt u bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Niels Joosten, voorzitter Gelders Energieakkoord
"Samen komen we verder. Dat is geen vrijblijvende uitspraak. Deelnemers aan het Gelders Energieakkoord maken samen plannen, realiseren uitvoering en komen niet in de verleiding om alleen 'sneller' te willen. Want we weten dat, hoe dan ook, we het samen willen én moeten doen."
- Niels Joosten, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 193 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

63
Overheden

39
Energiecoöperaties

72
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie