Vrijwel alle Gelderse gemeenten, de drie Gelderse waterschappen, de provincie, de zeven omgevingsdiensten, huurdersverenigingen en de Woonbond, energiecoöperaties, netbeheerder Alliander, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Klimaatverbond Nederland, koepels van het bedrijfsleven (zoals VNO-NCW, Bouwend Nederland, UNETO-VNI, LTO, Koninklijke MetaalUnie), individuele bedrijven én bedrijventerreinen, en regio’s ondertekenden het Gelders Energieakkoord.

Belangrijk uitgangspunt van het Gelders Energieakkoord is het naar de markt brengen van, voor de energietransitie,  wezenlijke en kansrijke programma's en projecten. Zo worden grootschalige uitrol van zonne-energie, het ontzorgen van huiseigenaren bij verduurzaming woningen én het stimuleren van het MKB bij energiebesparing zo veel mogelijk ondergebracht in 'businesscases'. Zodra deze op schaal en kwaliteit gaan fungeren kunnen ze gebruik maken van een groot duurzaamheidsfonds waarin provincies, banken, institutionele beleggers en anderen participeren. Veel waardevolle initiatieven bevinden zich in een 'start-up' fase. Door bundeling, opschaling en het versterken van ondernemerschap krijgen deze initiatieven kracht. Deelnemers aan de thematafels van het Gelders Energieakkoord brengen de voorstellen in en weten zich gesteund door financieel en juridisch deskundigen. Daardoor komen ze samen verder.

Meten van het energiegebruik, in kwh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo willen we ook weten hoeveel duurzame energie is opgewekt en welke concrete maatregelen bijvoorbeeld gemeenten nemen. Of hoeveel energiecooperaties er zijn en hoeveel zij met oa zonne- en windenergie produceren. Met stevig energiebeleid investeren we in klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze akties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht met haar nulmeting. De samenvatting, het Gelders rapport en het beeld van de duurzame energiepotentie van Gelderland helpt ons aan de onderbouwing die nodig is. Maar ook voor elke regio en elke gemeente is detail informatie beschikbaar. Let wel! Het is een zwaar zip-file (bijna 300 MB). Daarnaast willen we ook beleid kunnen 'plannen'... dus werken we met energiemodellen die ons een indicatie geven van te verwachten effecten van bepaalde ingrepen.

Het Gelders Energieakkoord

 Op 17 maart 2015 tekenden ruim 100 partijen tijdens een feestelijke bijeenkomst het Gelders Energieakkoord. Daarna startte een intensief proces met meer dan 300 betrokkenen uit Gelderland om álle projecten en programma's in één uitvoeringsprogramma te brengen. Exact een jaar later, op 17 maart 2016, wordt het uitvoeringsplan van het Gelders Energieakkoord tijdens een feestelijk jaarcongres gepresenteerd en sluiten nóg meer partijen formeel aan bij dit akkoord. Gezamenlijk geven ze vorm aan de Gelderse energietransitie onder het motto 'samen komen we verder'.

Inmiddels hebben
146
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert uw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draagt u bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Nieuws & evenementen

Evenement

Gelderse Borgingscommissie 3 november

26 oktober 2016 - Op drie november aanstaande komt de borgingscommissie van het Gelders Energieakkoord bij elkaar. Er staan stevige onderwerpen op de agenda, waaronder een totaalvisie op de aanpak van de gebouwde omgeving.

Nieuws

Manifest gasvrije wijken

26 oktober 2016 - Gelderland zet stevig in op de Wijk van de Toekomst, een duurzame, samenhangende en sterke wijk. Zonder aardgas. Vrijwel álle Gelderse gemeenten steunden dan ook, samen met de provincie, het manifest dat pleit voor een gezamenlijke inspanning op dit gebied.

Evenement

‘Workshop Energietransitie met de demotafel’, Watt Connects, 22 november 2016

17 oktober 2016 - Wat speelt er rondom de energietransitie en wat voor invloed heb je daar nu op? Voor antwoorden op deze vragen heeft Watt connects een interactieve demotafel ontwikkeld.

Evenement

1 november, Watt Connects onderzoekt: CO2-neutraal, neem afscheid van aardgas?

17 oktober 2016 - In 2050 geheel aardgasloos te willen zijn heeft gevolgen voor de keuzes waar we nu voor staan!

Deelnemers

Niels Joosten, voorzitter Gelders Energieakkoord
"Samen komen we verder. Dat is geen vrijblijvende uitspraak. Deelnemers aan het Gelders Energieakkoord maken samen plannen, realiseren uitvoering en komen niet in de verleiding om alleen 'sneller' te willen. Want we weten dat, hoe dan ook, we het samen willen én moeten doen."
- Niels Joosten, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 146 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

60
Overheden

36
Energiecoöperaties

35
Bedrijven

15
NGO's

Navigatie