Linkedin
Navigatie
GreenTech Week Oost-Nederland van 7-14 oktober

GreenTech Week Oost-Nederland van 7-14 oktober

25 juli 2017 - De ‘GreenTech Week’ bundelt ieder jaar allerlei activiteiten rond innovatie en duurzaamheid die in Oost-Nederland plaatsvinden. van 7 tot en met 13 oktober 2017 is het weer zover. Je kunt een eigen activiteit aanmelden of een van de activiteiten bezoeken.

Lees verder
Energiecoöperaties verenigen zich

Energiecoöperaties verenigen zich

4 juli 2017 - De Vereniging Energie Coöperaties Gelderland zet zich in voor het professionaliseren van Gelderse lokale energie-initiatieven. Er lopen nu vijf zogenoemde werkplaatsen.

Lees verder
Landelijke voorsprong door aanpak op drie sporen

Landelijke voorsprong door aanpak op drie sporen

3 juli 2017 - Hoe organiseer je de samenwerking aan jouw tafel op een slimme manier? Hoe breng je de gezamenlijkheid verder zonder de eigen doelstellingen te verlaten? De corporaties aan tafel Huur hebben een antwoord. Live, join and learn.

Lees verder
Politiek aan de slag met energieomslag

Politiek aan de slag met energieomslag

10 juni 2017 - Vijfendertig Gelderse raadsleden en bestuurders van lokale politieke partijen werkten op zaterdag 10 juni in Zevenaar aan de energieparagraaf van hun lokale verkiezingsplan. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Gelders Energieakkoord.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan van het Gelders Energieakkoord staat bol van ambitie. Hoe staat het met die uitvoering? Welke afspraken zijn gemaakt en resultaten zijn bereikt? Die gegevens verzamelen we continu en in de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgang

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kwh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo willen we ook weten hoeveel duurzame energie is opgewekt en welke concrete maatregelen bijvoorbeeld gemeenten nemen. Of hoeveel energiecooperaties er zijn en hoeveel zij met oa zonne- en windenergie produceren. Met stevig energiebeleid investeren we in klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze akties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de nulmeting

Het Gelders Energieakkoord

Op 17 maart 2015 tekenden ruim 100 partijen tijdens een feestelijke bijeenkomst het Gelders Energieakkoord. Dat groeit in 2017 naar zo'n 200 partijen die het uitvoeringsplan in praktijk brengen onder het motto 'samen komen we verder'.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen, of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden, zal vanuit de markt gefinancierd moeten worden.  

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
190
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert uw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draagt u bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Niels Joosten, voorzitter Gelders Energieakkoord
"Samen komen we verder. Dat is geen vrijblijvende uitspraak. Deelnemers aan het Gelders Energieakkoord maken samen plannen, realiseren uitvoering en komen niet in de verleiding om alleen 'sneller' te willen. Want we weten dat, hoe dan ook, we het samen willen én moeten doen."
- Niels Joosten, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 190 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

63
Overheden

37
Energiecoöperaties

71
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie