Linkedin
Navigatie
Wageningen, Rheden en Zutphen meest klimaatbestendige gemeentes van Gelderland

Wageningen, Rheden en Zutphen meest klimaatbestendige gemeentes van Gelderland

1 juli 2018 - Voorzitter Asje van Dijk van het Gelders Energieakkoord reikt op dinsdag 3 juli bloemen uit aan de colleges van Wageningen, Rheden en Zutphen. De drie gemeentes scoorden het hoogst in de objectieve beoordeling van de gemeentelijke coalitieakkoorden, een analyse die door het Gelders Energieakkoord is gemaakt. ‘We zijn er trots op dat deze gemeenten hun klimaatbeleid concreet hebben vastgelegd in hun uitvoeringsakkoord’, aldus Van Dijk.

Lees verder
Gelderse Klimaatprijs voor scheidend directeur GNMF Volkert Vintges

Gelderse Klimaatprijs voor scheidend directeur GNMF Volkert Vintges

27 juni 2018 - De Gelderse Klimaatprijs, benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, een op maat gemaakt kunstwerk en veel mooie woorden. Founding father van het GEA Volkert Vintges ontving een regen van erkenning tijdens zijn afscheid op 27 juni in Arnhem.

Lees verder
Wijk van de Toekomst in de praktijk

Wijk van de Toekomst in de praktijk

26 juni 2018 - De Benedenbuurt in Wageningen behoort tot de eerste acht wijken die mee doen in het programma ‘Wijken van de Toekomst’ van het GEA. Buurtbewoners, de gemeente en de Woningstichting zetten zich samen in om de Benedenbuurt in de toekomst niet langer afhankelijk te laten zijn van aardgas. Maar hoe gaat dat nou precies in zijn werk? Waarom is de Benedenbuurt gestart met de afkoppeling en waar staan ze nu in het proces? Het GEA spreekt Wanka Lelieveld, Toekomstwijker en actief bewoner.

Lees verder
Gelders Energieakkoord landelijk

Gelders Energieakkoord landelijk

26 juni 2018 - Natuurlijk is het GEA vooral in Gelderland actief. Tóch, met de onderhandelingen rond het Klimaat- en Energieakkoord gaande, zijn de contacten met het landelijk circuit nu sterk. Dan zien we dat de koploperpositie van Gelderland rendeert! 28 mei kwamen de hoofdonderhandelaars van het Klimaatakkoord naar Zutphen om uit Gelderland ‘op te halen’ wat de belangrijkste agendapunten en tips zijn. Tegelijk is het secretariaat in veelvuldig contact met departementen en onderhandelaars aan de klimaattafels van Den Haag, om kennis en ervaring te delen en bij te dragen aan een stevig Klimaatakkoord.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan is ambitieus. De uitvoering en de voortgang houden we nauwlettend in de gaten. Welke afspraken zijn gemaakt en welke resultaten zijn bereikt? In de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgang

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kWh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo monitoren we hoeveel en op welke wijze duurzame energie wordt opgewekt, welke concrete maatregelen gemeenten nemen of hoeveel energie coöperaties er zijn. Met stevig energiebeleid investeren we in een klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze acties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de nulmeting

Het Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland die het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk brengen onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Vijf programma’s staan centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de Toekomst, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels –waar kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Samen werken wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te werken kom je veel verder.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden zullen vanuit de markt gefinancierd moeten worden. Daarom schreven we een Financiële wegwijzer om projecten rond een duurzaam energiesysteem financierbaar te maken.

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
204
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert jouw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draag je bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord
‘Ik ben onder de indruk van de denkkracht en creativiteit binnen de brede beweging, die GEA inmiddels is geworden. Vol overtuiging werken we samen aan de opgave die ons allen raakt’.
- Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 204 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

65
Overheden

40
Energiecoöperaties

80
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie