Linkedin
Navigatie
Gemeenten Harderwijk, Bronckhorst en Barneveld certificeren zich op CO2-reductie

Gemeenten Harderwijk, Bronckhorst en Barneveld certificeren zich op CO2-reductie

1 juni 2018 - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft zich gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder voor niveau 4. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft dinsdag het CO2-bewust certificaat in ontvangst genomen en gaf symbolisch een estafettestokje door aan de gemeenten Harderwijk, Bronckhorst en Barneveld. Deze overheidsorganisaties volgen het voorbeeld van IenW en laten zich certificeren. In de afgelopen acht jaar is het energieverbruik van IenW met een derde gedaald.

Lees verder
Geslaagde bijeenkomst Klimaatakkoord

Geslaagde bijeenkomst Klimaatakkoord

29 mei 2018 - Om het Klimaatakkoord vorm te geven wordt een tour door het land georganiseerd om kennis en informatie op te halen bij inwoners en om draagvlak te creëren. Op maandagavond 28 mei vond het eerste klimaatgesprek plaats in het Koelhuis in Zutphen. Onder leiding van Inge Diepman gingen zo’n 150 bezoekers in gesprek met Ed Nijpels, aanvoerder van het Klimaatakkoord, Annemieke Nijhof, klimaattafel mobiliteit en Thijs de la Court, algemeen secretaris van het GEA en vertegenwoordiger van Gelderland.

Lees verder
Uitnodiging voor inwoners van Gelderland: Ed Nijpels in gesprek over Klimaatakkoord

Uitnodiging voor inwoners van Gelderland: Ed Nijpels in gesprek over Klimaatakkoord

25 mei 2018 - Op maandag 28 mei, vanaf 19.30 uur in het Koelhuis in Zutphen, kunnen inwoners van Gelderland meepraten over het landelijke Klimaatakkoord. Je krijgt dan de mogelijkheid om rechtstreeks in gesprek te gaan met onder meer Ed Nijpels, hoofdonderhandelaar van het Klimaatakkoord. Het is onderdeel van een reeks initiatieven om burgers nauw te betrekken bij de grote veranderingen die nodig zijn om 55 procent minder CO2 uit te stoten in Gelderland.

Lees verder
Energiebesparingsaanpak in de Achterhoek schaalt flink op

Energiebesparingsaanpak in de Achterhoek schaalt flink op

16 mei 2018 - De aanpak van ‘Achterhoek Onderneemt Duurzaam’ slaat goed aan in de Achterhoek. Na de pilot in de gemeente Berkelland zijn nu ook bedrijven in de gemeentes Doetinchem, Oude IJsselstreek en Bronckhorst aan de slag met duurzaam ondernemen en energiebesparing. Binnenkort volgen de bedrijven in de gemeente Oost Gelre.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan is ambitieus. De uitvoering en de voortgang houden we nauwlettend in de gaten. Welke afspraken zijn gemaakt en welke resultaten zijn bereikt? In de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgang

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kWh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo monitoren we hoeveel en op welke wijze duurzame energie wordt opgewekt, welke concrete maatregelen gemeenten nemen of hoeveel energie coöperaties er zijn. Met stevig energiebeleid investeren we in een klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze acties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de nulmeting

Het Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland die het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk brengen onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Vijf programma’s staan centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de Toekomst, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels –waar kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Samen werken wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te werken kom je veel verder.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden zullen vanuit de markt gefinancierd moeten worden. Daarom schreven we een Financiële wegwijzer om projecten rond een duurzaam energiesysteem financierbaar te maken.

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
204
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert jouw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draag je bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord
‘Ik ben onder de indruk van de denkkracht en creativiteit binnen de brede beweging, die GEA inmiddels is geworden. Vol overtuiging werken we samen aan de opgave die ons allen raakt’.
- Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 204 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

65
Overheden

40
Energiecoöperaties

80
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie