Linkedin
Navigatie
Ook Zaltbommel tekent het Gelders Energieakkoord

Ook Zaltbommel tekent het Gelders Energieakkoord

9 februari 2018 - Op 7 februari tekende wethouder Simon Buwalda namens de gemeente Zaltbommel het Gelders Energieakkoord. Het GEA sprak met de wethouder:“Het energielandschap verandert. Dat wordt een proces waarin iedereen een rol heeft. Het Gelders Energieakkoord is daarbij een nuttig instrument.”

Lees verder
Symposium BEWONERS AAN ZET!

Symposium BEWONERS AAN ZET!

8 februari 2018 - UITNODIGING voor een symposium op 13 maart 2018 over de energietransitie in de Stedendriehoek met als titel BEWONERS AAN ZET! Een symposium over de kracht van lokale belangengroepen bij duurzame energietransities in de STEDENDRIEHOEK Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Lochem, Voorst, Brummen en Epe met internationale voorbeelden uit Duitsland en Denemarken.

Lees verder
1,8 miljoen voor seismisch onderzoek naar Ultradiepe geothermie

1,8 miljoen voor seismisch onderzoek naar Ultradiepe geothermie

8 februari 2018 - Gedeputeerde Staten stellen voor 1,8 miljoen euro beschikbaar te stellen aan Tellus Renkum BV voor seismisch onderzoek naar de potentie en risico's van Ultra Diepe geothermie in Gelderland. De provincie Gelderland heeft als doel om in 2050 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken moet de energievoorziening verduurzamen. Ultradiepe geothermie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Provinciale Staten moeten over dit voorstel nog besluiten.

Lees verder
Ambitieuze prestatieafspraken Nijmeegse huursector

Ambitieuze prestatieafspraken Nijmeegse huursector

8 februari 2018 - Afgelopen december zijn in alle Gelderse gemeenten weer nieuwe prestatieafspraken voor de sociale huursector vastgesteld. Het onderdeel duurzaamheid vormt daar een belangrijk onderdeel van. De Nijmeegse corporaties, huurdersverenigingen en gemeente leggen de lat hoog. Corporaties gaan voor gemiddeld energielabel B in 2020 en komen voor april met een gezamenlijke routekaart voor een CO2 neutrale huurvoorraad in 2050. Een aangestelde procesregisseur coördineert het traject bij deze verduurzaming. In 2020 is 25% van de Nijmeegse huurdaken voorzien van zonnepanelen. Hieronder een overzicht van de ambities.

Lees verder

Voortgang

Het uitvoeringsplan van het Gelders Energieakkoord staat bol van ambitie. Hoe staat het met die uitvoering? Welke afspraken zijn gemaakt en resultaten zijn bereikt? Die gegevens verzamelen we continu en in de voortgangsrapportage kun je up to date de rapporten van álle thema- en programmatafels vinden.

Ga naar de voortgang

Monitor

Meten van het energiegebruik, in kwh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo willen we ook weten hoeveel duurzame energie is opgewekt en welke concrete maatregelen bijvoorbeeld gemeenten nemen. Of hoeveel energiecooperaties er zijn en hoeveel zij met oa zonne- en windenergie produceren. Met stevig energiebeleid investeren we in klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze akties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht.

Ga naar de nulmeting

Het Gelders Energieakkoord

Op 17 maart 2015 tekenden ruim 100 partijen tijdens een feestelijke bijeenkomst het Gelders Energieakkoord. Dat groeit in 2017 naar zo'n 200 partijen die het uitvoeringsplan in praktijk brengen onder het motto 'samen komen we verder'.

Lees het uitvoeringsplan

De versnelling financieren

De échte verandering komt van de grotere programma's die door de markt opgepakt kunnen worden. De energietransitie in de 800.000 Gelderse woningen, of de enorme hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden, zal vanuit de markt gefinancierd moeten worden.  

Lees 'De Versnelling Financieren'

Inmiddels hebben
201
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert uw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draagt u bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Deelnemers

Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord
‘Ik ben onder de indruk van de denkkracht en creativiteit binnen de brede beweging, die GEA inmiddels is geworden. Vol overtuiging werken we samen aan de opgave die ons allen raakt’.
- Asje van Dijk, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 201 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

65
Overheden

40
Energiecoöperaties

77
Bedrijven

19
NGO's

Navigatie