Vrijwel alle Gelderse gemeenten, de drie Gelderse waterschappen, de provincie, de zeven omgevingsdiensten, huurdersverenigingen en de Woonbond, energiecoöperaties, netbeheerder Alliander, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Klimaatverbond Nederland, koepels van het bedrijfsleven (zoals VNO-NCW, Bouwend Nederland, UNETO-VNI, LTO, Koninklijke MetaalUnie), individuele bedrijven én bedrijventerreinen, en regio’s ondertekenden het Gelders Energieakkoord.

Belangrijk uitgangspunt van het Gelders Energieakkoord is het naar de markt brengen van, voor de energietransitie,  wezenlijke en kansrijke programma's en projecten. Zo worden grootschalige uitrol van zonne-energie, het ontzorgen van huiseigenaren bij verduurzaming woningen én het stimuleren van het MKB bij energiebesparing zo veel mogelijk ondergebracht in 'businesscases'. Zodra deze op schaal en kwaliteit gaan fungeren kunnen ze gebruik maken van een groot duurzaamheidsfonds waarin provincies, banken, institutionele beleggers en anderen participeren. Veel waardevolle initiatieven bevinden zich in een 'start-up' fase. Door bundeling, opschaling en het versterken van ondernemerschap krijgen deze initiatieven kracht. Deelnemers aan de thematafels van het Gelders Energieakkoord brengen de voorstellen in en weten zich gesteund door financieel en juridisch deskundigen. Daardoor komen ze samen verder.

Meten van het energiegebruik, in kwh en m3 gas, is van cruciaal belang. Zo willen we ook weten hoeveel duurzame energie is opgewekt en welke concrete maatregelen bijvoorbeeld gemeenten nemen. Of hoeveel energiecooperaties er zijn en hoeveel zij met oa zonne- en windenergie produceren. Met stevig energiebeleid investeren we in klimaatneutraal Gelderland. Wat is onze uitdaging en hoeveel leveren onze akties op? De thematafel monitoring heeft dit allemaal goed in beeld gebracht met haar nulmeting. De samenvatting, het Gelders rapport en het beeld van de duurzame energiepotentie van Gelderland helpt ons aan de onderbouwing die nodig is. Maar ook voor elke regio en elke gemeente is detail informatie beschikbaar. Let wel! Het is een zwaar zip-file (bijna 300 MB). Daarnaast willen we ook beleid kunnen 'plannen'... dus werken we met energiemodellen die ons een indicatie geven van te verwachten effecten van bepaalde ingrepen.

Het Gelders Energieakkoord

 Op 17 maart 2015 tekenden ruim 100 partijen tijdens een feestelijke bijeenkomst het Gelders Energieakkoord. Daarna startte een intensief proces met meer dan 300 betrokkenen uit Gelderland om álle projecten en programma's in één uitvoeringsprogramma te brengen. Exact een jaar later, op 17 maart 2016, wordt het uitvoeringsplan van het Gelders Energieakkoord tijdens een feestelijk jaarcongres gepresenteerd en sluiten nóg meer partijen formeel aan bij dit akkoord. Gezamenlijk geven ze vorm aan de Gelderse energietransitie onder het motto 'samen komen we verder'.

Inmiddels hebben
165
deelnemers het energieakkoord ondertekend.

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord verzekert uw organisatie en/of instelling van invloed en directe inbreng. Daarbij draagt u bij aan breed draagvlak en samenwerking. De energietransitie is slechts uitvoerbaar wanneer betrokken partijen samen werken, kennis delen en innoveren.

Sluit je aan!

Nieuws & evenementen

Nieuws

Leerlingen basisschool De Rietput ontwerpen duurzame wijk van de toekomst

10 februari 2017 - Hoe ziet de duurzame wijk van de toekomst eruit? Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Rietput gingen vanochtend hierover in gesprek met wethouder Bel van de gemeente Lingewaal en gedeputeerde Van Dijk. De kinderen kwamen met veel concrete en creatieve ideeën hoe we in 2035 klimaatbestendig wonen, spelen, reizen en naar school gaan.

Nieuws

Jeugdcampagne Gelders Energieakkoord van start op Warmetruiendag

9 februari 2017 - Heukelumse kinderen sluiten Kinderklimaatdeal met gedeputeerde en wethouder.

Nieuws

Visionair Rifkin onder de indruk van Gelders Energieakkoord

3 februari 2017 - Ter voorbereiding op het GEA congres op 10 mei bezochten we Rifkin op 3 februari in Rotterdam. De horizontale organisatie van GEA en de manier waarop de kracht in de samenleving benut wordt in Gelderland vond Rifkin erg indrukwekkend.

Nieuws

Nederland gaat #vangaslos: het kan wel!

1 februari 2017 - Voor de verwarming van onze huizen, gebouwen en tuinbouwkassen wordt in Nederland voornamelijk aardgas gebruikt. Maar liefst 93%! Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet dit anders. Het goede nieuws is: het kan anders. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van All-electric isolatie, groen gas en collectieve warmte kunnen gebouwen op een andere en duurzamere manier worden verwarmd.

Deelnemers

Niels Joosten, voorzitter Gelders Energieakkoord
"Samen komen we verder. Dat is geen vrijblijvende uitspraak. Deelnemers aan het Gelders Energieakkoord maken samen plannen, realiseren uitvoering en komen niet in de verleiding om alleen 'sneller' te willen. Want we weten dat, hoe dan ook, we het samen willen én moeten doen."
- Niels Joosten, voorzitter Gelders Energieakkoord

Bekijk alle 165 ondertekenaars, op alfabet of op de kaart:

A-ZOp de kaart

62
Overheden

36
Energiecoöperaties

50
Bedrijven

17
NGO's

Navigatie