Voortgang: Warmte

 

Warmte Warmte

Afspraken gestartclose

 • Diepe geothermie Parencodetailsclose
  • Letter of Intent met diverse partijen, waaronder Parenco, Alliander, energiebedrijven, provincie en lokale overheden getekend op 1 december 2016. Lees meerVastgesteld
  • Ingeschreven in marktconsultatie UDG (Ultra Diepe Geothermie) van EZ i.s.m. EBN. Samenwerking gestart.Vastgesteld
 • Afspraken rond noordtak warmtenet Arnhem gemaaktdetailsclose
  • Letter of Intent met diverse partijen, waaronder Rijnstate, Burgers’ Zoo, Arnhem, Gelderland, Nuon en Alliander getekend eind 2015Vastgesteld
  • Project is ontwikkeld en financiering van Provincie Gelderland, gemeente Arnhem en Alliander toegezegd. (Provincie 2,25 mln euro. Moet nog voor goedkeuring naar PS). Closing verwacht medio april 2017, daarna start aanleg.Vastgesteld
  • Leveranciersmodel voor een open net in Arnhem Noord ontwikkeld. Leidt tot de komst van ‘nieuwe’ warmteleveranciers in Arnhem/Nijmegen.Vastgesteld
 • Onderzoek samenwerking warmtenet Zutphen vastgestelddetailsclose
  • Gemeente Zutphen heeft plan nieuw leven ingeblazen door een vernieuwd warmteinitiatief te nemen met lokale partijen.Vastgesteld
  • Warmtetafel GEA wordt aangehaaktVastgesteld
 • Naar aardgasloos in Culemborgdetailsclose
  • Letter of Intent met diverse partijen, waaronder Heijmans, gemeente, prov Gelderland, lokale coöperaties, Ennatuurlijk en Alliander getekend 20 december 2016Vastgesteld
 • Afspraken rond zuidtak Warmtenet Nijmegen gemaaktdetailsclose
  • Letter of Intent met diverse partijen, waaronder ENGIE, Nijmegen, Gelderland en Alliander getekend voorjaar 2016Voorgenomen
  • Eerste stakeholderssessie, waar ook HEAT is gebruikt, is geweest. Grote betrokkenheid van grote partijen als Canisius Wilhelmina ziekenhuis, NXP en Goffertstadion. Onderzoeksresultaten verwacht eind januari 2017.Voorgenomen
 • Glastuinbouwgebied Bergerden aansluiten warmtenetdetailsclose
  • onderzoek naar aansluiting glastuinbouwgebied Bergerden op bestaand warmtenet vanuit Nijmegen of Arnhem. Medio januatri 2017 start aanbestedingstraject kwartiermakerVastgesteld

Resultatenclose

 • Diepe geothermie Parencodetailsclose
  • Project opgestart om in 2018 tot ‘closing’ van het project te komen en duurzame stoom voor Parenco en duurzame warmte voor Ede en Wageningen te produceren, Vastgesteld
 • Warmtenet Arnhemdetailsclose
  • Aanleg wordt gestart (verwacht in voorjaar 2017)Voorgenomen
 • Bijeenkomsten met warmteleveranciers Zutphens warmtenet georganiseerd en rapportage wordt geleverddetailsclose
  • warmteleveranciers zijn samengekomenVastgesteld
  • rapportage is uitgewerktVastgesteld
 • Naar aardgasloos in Culemborgdetailsclose
  • Onderzoek naar gasloze wijk Parijsch in Culemborg met Heijmans (projectontwikkelaar) opgestarVastgesteld
 • Stakeholders kiezen de warmtevoorziening (onderdeel van programma Wijk van de Toekomst)detailsclose
  • Alliander heeft voor de ontwikkeling van warmtenetten in nauwe samenwerking met stakeholders het beslissingsondersteuningsprogramma HEAT ontwikkeld. Inmiddels is besloten dit in te zetten voor het programma Wijk van de Toekomst. Hiervoor wordt deze tool onder andere uitgebreid met een module om individuele besparingsopties te bepalen, en komt er eer multi-user interface zodat ook deelnemers ‘thuis’ kunnen meedoen. Ontwikkeling en bouw is gestart en de eerste proefsessie wordt in maart verwacht. Dit gaat via één of meer van de geselecteerde wijken uit het programma Wijk van de Toekomst. Eind april wordt de release van de eerste volwaardige versie verwacht.Vastgesteld
 • Hoge temperatuuropslag AVR Arnhem afgeronddetailsclose
  • Hoge temperatuur opslag bij de AVR in Duiven. nderzoek door TNO is afgerond en vergunningtraject loopt.Vastgesteld
 • WarmteKoudeOpslag en bodembeheerdetailsclose
  • Uitwerken samenwerkingsplantform, medio 2017Voorgenomen
 • Interreg project warmte in Euregiodetailsclose
  • Het Interreg project WiE (warme in Eurregio) van Saxion en Fachhochschule Munster onderzoekt - Uitgaand van verschillende vertrekpunten in Nederland en Duitsland - twee concepten: a. de (technische) modernisering van bestaande infrastructuur (moderniseren/innoveren) (zie bijlage) b. ontsluiting van een markt op basis van de bestaande ervaringen en nieuwe inzichten (berekenen/implementeren). Vastgesteld
 • Warmteregiseur Arnhem/Nijmegendetailsclose
  • I.h.k.v. de samenwerkingsovereenkomst warmteleverring (2014) aanstelling per 01012017 van een warmteregisseur in de regio Arnhem-Nijmegen voor het geven van een push voorwaarts aan de uitrol van het warmtenetwerk c.a.Vastgesteld

 

Navigatie