Voortgang

In maart 2016 presenteerde het Gelders Energieakkoord haar uitvoeringsplan (2016-2019). De uitvoering wordt op de voet gevolgd. Om dat voor een ieder inzichtelijk te maken is de monitor 'Voortgang Uitvoeringsplan' ontwikkeld die afspraken en resultaten van álle thema- en programmatafels bijhoudt. In 2018 wordt een strategisch beleidsplan en een daaraan gekoppeld nieuw uitvoeringsplan (2019-2023) geschreven en gepresenteerd. Samenvatting voortgang Uitvoeringsplan

 

Afspraken gestartclose

 • Voorbereidingsgroep/programmatafel volledig op krachtdetailsclose
  • Ondersteuning programmatafel in een plan vastgesteld, klaar voor uitvoering Vastgesteld
  • Ondersteuning voor initiatieven/gemeenten die naar de startstreep van Wijk van de Toekomst willen komen vastgesteld, klaar voor uitvoeringVastgesteld
  • Community of Practise, waarmee de wijken die met de gastransitie aan de gang gaan, kennis kunnen delen, is vormgegevenVastgesteld
 • Project Energiedienstenbedrijf van startdetailsclose
  • Verkenning energiedienstenbedrijf geformuleerd en van startVastgesteld
  • Vervolg naar aanpak Esco vanuit de vraag van Wijk v.d. ToekomstVoorgenomen
 • Onderwijsprogramma '2035, Onze Toekomst'detailsclose
  • Onderwijsprogramma uitgevoerd en functioneelVastgesteld
  • Vervolg 2017/18 en verder vormgegevenVoorgenomen

Resultatenclose

 • Gemeenten actief aan het werkdetailsclose
  • ArnhemVastgesteld
  • ApeldoornVastgesteld
  • BronckhorstVastgesteld
  • CulemborgVastgesteld
  • DoesburgVoorgenomen
  • DoetinchemVoorgenomen
  • DrutenVoorgenomen
  • DuivenVoorgenomen
  • EdeVastgesteld
  • ElburgVoorgenomen
  • EpeVoorgenomen
  • ErmeloVoorgenomen
  • GeldermalsenVoorgenomen
  • HarderwijkVastgesteld
  • HattemVoorgenomen
  • HeerdeVoorgenomen
  • HeumenVoorgenomen
  • LingewaalVoorgenomen
  • LingewaardVoorgenomen
  • LochemVoorgenomen
  • MaasdrielVoorgenomen
  • MontferlandVoorgenomen
  • Neder-BetuweVoorgenomen
  • NeerijnenVoorgenomen
  • NijkerkVoorgenomen
  • NijmegenVastgesteld
  • NunspeetVoorgenomen
  • OldebroekVastgesteld
  • Oost-GelreVoorgenomen
  • Oude-IJsselstreekVoorgenomen
  • OverbetuweVoorgenomen
  • PuttenVoorgenomen
  • RenkumVoorgenomen
  • RhedenVoorgenomen
  • RijnwaardenVoorgenomen
  • RozendaalVoorgenomen
  • ScherpenzeelVoorgenomen
  • TielVoorgenomen
  • VoorstVoorgenomen
  • WageningenVastgesteld
  • West Maas en WaalVoorgenomen
  • WestervoortVoorgenomen
  • WijchenVoorgenomen
  • WinterswijkVoorgenomen
  • ZaltbommelVoorgenomen
  • ZevenaarVastgesteld
  • ZutphenVastgesteld
 • Energiedienstenbedrijf verkenning in uitvoering looptdetailsclose
  • Gesprekken en workshops zijn gaandeVastgesteld
  • Eerste rapportage kansen/belemmeringen Esco bestaande bouw gereedVastgesteld
  • Voorstel voor vervolg afgerondVoorgenomen
 • Onderwijsprogramma 'Onze Toekomst' wordt uitgevoerddetailsclose
  • Onderwijsprogramma '2035, Onze Toekomst' met succes uitgevoerd en gepresenteerd op 10 mei 2017Vastgesteld
  • Afsrpaak gemaakt om programma structureel te makenVastgesteld
  • Planning 2017/18 is rondVoorgenomen
 • Financiering van Wijk v.d. Toekomst wordt gerealiseerddetailsclose
  • Overbruggingsfinanciering voor processen van wijken die 'werken' wordt geregeldVastgesteld
  • Voorbereiding Europese financiering procesondersteuningVastgesteld
  • Subsidieregeling per 1 januari 2018 voor de betrokken wijkenVastgesteld
 • Modellen voor besluitvormingdetailsclose
  • Energietransitiemodel voor wijken beschikbaarVoorgenomen
  • EVIE voor wijken beschikbaarVoorgenomen
 • Procesbeschrijvingdetailsclose
  • Procesbeschrijving voor stappen in Wijk van de Toekomst uitgewerktVastgesteld

Afspraken gestartclose

 • Kwartiermaker werkplan opstellendetailsclose
  • Een concreet en goed voorstel te maken voor een lokale wijkaanpak/doelgroepenaanpak bij voorkeur in samenwerking met regionale energieloketten die aan sluit bij toekomstbestendige energielokettenVastgesteld
  • Een concreet en goed voorstel te maken voor een lokale wijkaanpak/doelgroepenaanpak bij voorkeur in samenwerking met regionale energieloketten die aan sluit bij toekomstbestendige energielokettenVastgesteld
  • Bij dragen aan de voortgangsmonitoring van de besparingseffecten en deze verder aandragen aan de tafel monitoring.Vastgesteld
  • Samen met de Wijk van de Toekomst (en de VECG) verzorgen van contacten met diverse lokale initiatieven waaronder energiecoöperaties (o.a. via de VECG/CoP) en realiseren van ondersteuning van de regionale energiecoördinatoren/energieloketten bij de wijk/doelgroep/innovatieve aanpak middels actieve kennisdelingVastgesteld
  • Mede-organiseren van een bijeenkomst van wijk- en buurtgerichte initiatieven, begin 2017.Vastgesteld
 • Ondersteuning huurdersverenigingendetailsclose
  • Woonbond en Gelderse huurdersverenigingen werken programma uit voor trainen van energiecoaches/ambassadeurs voor de huursectorVoorgenomen

Resultatenclose

 • Kwartiermaker geselecteerd en voert producten uitdetailsclose
  • Een concreet en goed voorstel te maken voor een lokale wijkaanpak/doelgroepenaanpak bij voorkeur in samenwerking met regionale energieloketten die aan sluit bij toekomstbestendige energielokettenVastgesteld
  • Een concreet en goed voorstel te maken voor een lokale wijkaanpak/doelgroepenaanpak bij voorkeur in samenwerking met regionale energieloketten die aan sluit bij toekomstbestendige energielokettenVastgesteld
  • Bij dragen aan de voortgangsmonitoring van de besparingseffecten en deze verder aandragen aan de tafel monitoring.Vastgesteld
  • Samen met de Wijk van de Toekomst (en de VECG) verzorgen van contacten met diverse lokale initiatieven waaronder energiecoöperaties (o.a. via de VECG/CoP) en realiseren van ondersteuning van de regionale energiecoördinatoren/energieloketten bij de wijk/doelgroep/innovatieve aanpak middels actieve kennisdelingVoorgenomen
  • Mede-organiseren van een bijeenkomst van wijk- en buurtgerichte initiatieven, begin 2017.Voorgenomen

Afspraken gestartclose

 • Reguliere investeringsprogramma van de Gelderse corporatiesdetailsclose
  • Het gaat hier om de verduurzamingsacties van afzonderlijke corporaties. Doel is om een best practices te benoemen.Arjen van Gijssel houdt de monitoring hiervan obv bestaande instrumenten in de gaten.Vastgesteld
 • Werken aan een collectieve uitvraag van productinnovatie in de marktdetailsclose
  • Eind september hebben we een bijeenkomst georganiseerd. 12 corporaties nemen hieraan deel. Uit elk van de zes regio`s een aantal woningcorporaties. Kennis wordt gedeeld. Doelstelling is in 2016 een eerste gezamenlijke uitvraag te organiseren voor projecten die in 2017 worden uitgevoerd. Projectvoorstel betreft een procesondersteuning van grootte orde € 5.000,- Vastgesteld
 • loslaten van de klassieke opdrachtgever/ opdrachtnemerrelatiedetailsclose
  • Het opzetten van een serie pilots waarbij een andere relatie opdrachtgever/opdrachtnemer tot rendement komtVastgesteld
 • Afspraken rond monitoring met Alliander vastleggendetailsclose
  • Monitoring prestaties Gelderse woningcorporaties transparant uitvoeren (toegankelijk voor breed publiek)Vastgesteld

Resultatenclose

 • Reguliere investeringsprogramma van de Gelderse corporatiesdetailsclose
  • Opdracht betreft het inventariseren van kosten bij generieke, reguliere renovaties. Het gaat hier om het op een gemakkelijke manier ontsluitbaar maken van informatie. Een deskundige op dit gebied wordt gezocht. Vervolgens wordt een projectvoorstel opgesteld.Voorgenomen
 • Collectieve uitvraag van productinnovatie in de marktdetailsclose
  • Opdracht is verleend, uitvoering is gaande, focus ligt op Nul op de Meter renovatiesVastgesteld
 • Loslaten van de klassieke opdrachtgever/opdrachtnemer relatiedetailsclose
  • Trekker is Eugene Janssen (corporatie Oosterpoort Groesbeek).Een ketting van innovatieve pilots met loslaten van de klassieke opdrachtgever/ opdrachtnemerrelatie (en waar open en eerlijke kennisdeling tussen de pilotdeelnemers een must is).Voorgenomen
 • Monitoring energieprestaties woningcorporaties in volle gangdetailsclose
  • Gezamenlijk met de woningcorporaties voert Alliander de monitoring uitVastgesteld

Afspraken gestartclose

 • Inventariseren kansrijke projectendetailsclose
  • Op een rij zetten van kansrijke projecten verduurzaming utiliteitsgebouwen en maatschappelijk vastgoed. Dit om kansrijke projecten te versterken, te versnellen en hierover te communiceren richting relevante doelgroepenVastgesteld
 • Focus op zorgdetailsclose
  • Gelderse zorginstellingen gebruiken veel energie, vooral in de ouderenzorg. Uitwerking van een energiedienstenbedrijf (zoals MKB energie-abonnement voor deze sector) biedt perspectiefVoorgenomen
 • Regionale focusdetailsclose
  • Focus op kantoren in de regio Arnhem-Nijmegen, maatschappelijk vastgoed op de Veluwe en bedrijfsgebouwen in de Achterhoek wordt overwogenVoorgenomen

Resultatenclose

Afspraken gestartclose

 • 100 Nul op de Meter verkenningen bij VvE'sdetailsclose
  • Via een subsidieregeling worden 100 Nul op de Meter verkenningen, gecertificeerd, uitgevoerd bij VvE's. Totale kosten 400.000 EuroVastgesteld
 • 5 VvE's worden begeleid naar concrete Nul op de Meter renovatiedetailsclose
  • Oa in Nijmegen, Arnhem, Wageningen en Ede worden VvE's begeleid en wordt in Gelderland ervaring opgedaan met het vormgeven van een uitvoerings- en businessplan voor een Nul op de Meter renovatieVastgesteld
 • Begeleiding 40 VvE’s in opschalingsfasedetailsclose
  • Op basis van de ervaring met 5 VvE's worden, mede gefinancierd door VvE's, gemeenten en provincie, 40 Nul op de Meter renovaties geplandVastgesteld
 • Energieloket voor Gelderse VvE’sdetailsclose
  • Er wordt een gespecialiseerd VvE energieloket ingericht die de VvE's. Het energieloket voor Gelderse VvE’s moet gevoed worden met producten (zoals workshops, informatiebijeenkomsten, cursussen/masterclasses), maar ook met contacten (naar wie wel/niet doorverwijzen) én communicatiemiddelen (oa website).Vastgesteld
 • Er wordt een projectleider aangestelddetailsclose
  • de pilotfase wordt benut voor het doorontwikkelen van de procesondersteuning van VvE’s die een NoM-uitvraag aan marktpartijen willen doen. Platform31|Energiesprong krijgt opdracht om in 2017 de procesondersteuning van de vier pilots in Wageningen, Ede, Arnhem en Nijmegen te verzorgen. Daarnaast krijgt Platform31|Energiesprong de opdracht om de kennisoverdracht aan Gelderse procesbegeleiders te verzorgen, zodat zij de procesondersteuning van alle volgende NoM-/NoM-Ready-uitvragen kunnen verzorgen.Vastgesteld

Resultatenclose

 • NoM verkenningendetailsclose
  • Subsidieregeling worden 100 Nul op de Meter verkenningen, gecertificeerd, uitgevoerd bij VvE's. Totale kosten 400.000 EuroVastgesteld
  • Status is dat in sept 2017 39 VvE's subsidie voor scan ontvingenVoorgenomen
 • Begeleiden naar NoMdetailsclose
  • Oa in Nijmegen, Arnhem, Wageningen en Ede worden VvE's begeleid en wordt in Gelderland ervaring opgedaan met het vormgeven van een uitvoerings- en businessplan voor een Nul op de Meter renovatieVastgesteld
  • Status per 17 sept 2017: In Apeldoorn en Wageningen lopen twee pilots, waarbij een VvE wordt begeleid om een NoM-Ready renovatie uit te laten voeren.Voorgenomen
 • Opschalingfasedetailsclose
  • Op basis van de ervaring met 5 VvE's worden, mede gefinancierd door VvE's, gemeenten en provincie, 40 Nul op de Meter renovaties geplandVoorgenomen
  • Er wordt een subsidieregeling voorbereid, zodat 40 VvE’s subsidie aan krijgen voor procesondersteuning naar een NoM-renovatie of NoM-Ready renovatie.Voorgenomen
 • VvE Energieloketdetailsclose
  • sinds 1 september 2017 is het VvE Energieloket Gelderland actief. Hier kunnen alle Gelderse VvE’s terecht voor advies over het verduurzamen van hun panden. Het energieloket gaat komend anderhalf jaar de regio’s af, om VvE’s te enthousiasmeren en activeren.Vastgesteld
 • Projectleiderdetailsclose
  • In 2017 heeft Stroomversnelling|Energiesprong opdracht om de projectleiding van het uitvoeringsplan van de Tafel VvE’s te verzorgen, de procesondersteuning van de twee pilots te verzorgen en die verder door te ontwikelen. Daarnaast heeft Stroomversnelling|Energiesprong de opdracht om kennis van Nul op de Meter-verkenningen (VvE scans) en procesondersteuning over te dragen aan Gelderse partijen en het VvE Energieloket Gelderland. Eind 2017 wordt dit werk overgedragen aan een nieuw aan te stellen projectorganisatie. Vastgesteld

Afspraken gestartclose

 • Diepe geothermie Parencodetailsclose
  • Letter of Intent met diverse partijen, waaronder Parenco, Alliander, energiebedrijven, provincie en lokale overheden getekend op 1 december 2016. Lees meerVastgesteld
  • Ingeschreven in marktconsultatie UDG (Ultra Diepe Geothermie) van EZ i.s.m. EBN. Samenwerking gestart.Vastgesteld
 • Afspraken rond noordtak warmtenet Arnhem gemaaktdetailsclose
  • Letter of Intent met diverse partijen, waaronder Rijnstate, Burgers’ Zoo, Arnhem, Gelderland, Nuon en Alliander getekend eind 2015Vastgesteld
  • Project is ontwikkeld en financiering van Provincie Gelderland, gemeente Arnhem en Alliander toegezegd. (Provincie 2,25 mln euro. Moet nog voor goedkeuring naar PS). Closing verwacht medio april 2017, daarna start aanleg.Vastgesteld
  • Leveranciersmodel voor een open net in Arnhem Noord ontwikkeld. Leidt tot de komst van ‘nieuwe’ warmteleveranciers in Arnhem/Nijmegen.Vastgesteld
 • Onderzoek samenwerking warmtenet Zutphen vastgestelddetailsclose
  • Gemeente Zutphen heeft plan nieuw leven ingeblazen door een vernieuwd warmteinitiatief te nemen met lokale partijen.Vastgesteld
  • Warmtetafel GEA wordt aangehaaktVastgesteld
 • Naar aardgasloos in Culemborgdetailsclose
  • Letter of Intent met diverse partijen, waaronder Heijmans, gemeente, prov Gelderland, lokale coöperaties, Ennatuurlijk en Alliander getekend 20 december 2016Vastgesteld
 • Afspraken rond zuidtak Warmtenet Nijmegen gemaaktdetailsclose
  • Letter of Intent met diverse partijen, waaronder ENGIE, Nijmegen, Gelderland en Alliander getekend voorjaar 2016Voorgenomen
  • Eerste stakeholderssessie, waar ook HEAT is gebruikt, is geweest. Grote betrokkenheid van grote partijen als Canisius Wilhelmina ziekenhuis, NXP en Goffertstadion. Onderzoeksresultaten verwacht eind januari 2017.Voorgenomen
 • Glastuinbouwgebied Bergerden aansluiten warmtenetdetailsclose
  • onderzoek naar aansluiting glastuinbouwgebied Bergerden op bestaand warmtenet vanuit Nijmegen of Arnhem. Medio januatri 2017 start aanbestedingstraject kwartiermakerVastgesteld

Resultatenclose

 • Diepe geothermie Parencodetailsclose
  • Project opgestart om in 2018 tot ‘closing’ van het project te komen en duurzame stoom voor Parenco en duurzame warmte voor Ede en Wageningen te produceren, Vastgesteld
 • Warmtenet Arnhemdetailsclose
  • Aanleg wordt gestart (verwacht in voorjaar 2017)Voorgenomen
 • Bijeenkomsten met warmteleveranciers Zutphens warmtenet georganiseerd en rapportage wordt geleverddetailsclose
  • warmteleveranciers zijn samengekomenVastgesteld
  • rapportage is uitgewerktVastgesteld
 • Naar aardgasloos in Culemborgdetailsclose
  • Onderzoek naar gasloze wijk Parijsch in Culemborg met Heijmans (projectontwikkelaar) opgestarVastgesteld
 • Stakeholders kiezen de warmtevoorziening (onderdeel van programma Wijk van de Toekomst)detailsclose
  • Alliander heeft voor de ontwikkeling van warmtenetten in nauwe samenwerking met stakeholders het beslissingsondersteuningsprogramma HEAT ontwikkeld. Inmiddels is besloten dit in te zetten voor het programma Wijk van de Toekomst. Hiervoor wordt deze tool onder andere uitgebreid met een module om individuele besparingsopties te bepalen, en komt er eer multi-user interface zodat ook deelnemers ‘thuis’ kunnen meedoen. Ontwikkeling en bouw is gestart en de eerste proefsessie wordt in maart verwacht. Dit gaat via één of meer van de geselecteerde wijken uit het programma Wijk van de Toekomst. Eind april wordt de release van de eerste volwaardige versie verwacht.Vastgesteld
 • Hoge temperatuuropslag AVR Arnhem afgeronddetailsclose
  • Hoge temperatuur opslag bij de AVR in Duiven. nderzoek door TNO is afgerond en vergunningtraject loopt.Vastgesteld
 • WarmteKoudeOpslag en bodembeheerdetailsclose
  • Uitwerken samenwerkingsplantform, medio 2017Voorgenomen
 • Interreg project warmte in Euregiodetailsclose
  • Het Interreg project WiE (warme in Eurregio) van Saxion en Fachhochschule Munster onderzoekt - Uitgaand van verschillende vertrekpunten in Nederland en Duitsland - twee concepten: a. de (technische) modernisering van bestaande infrastructuur (moderniseren/innoveren) (zie bijlage) b. ontsluiting van een markt op basis van de bestaande ervaringen en nieuwe inzichten (berekenen/implementeren). Vastgesteld
 • Warmteregiseur Arnhem/Nijmegendetailsclose
  • I.h.k.v. de samenwerkingsovereenkomst warmteleverring (2014) aanstelling per 01012017 van een warmteregisseur in de regio Arnhem-Nijmegen voor het geven van een push voorwaarts aan de uitrol van het warmtenetwerk c.a.Vastgesteld

Afspraken gestartclose

 • Opdracht innovatietafeldetailsclose
  • Breng in kaart, per thema- en programmatafel, welke transitionele innovaties op sociaal, economisch en technisch gebied voor ons werkveld de komende tien jaar bepalend zijnVastgesteld
 • Programmeer inhoudelijk een belangrijk deel van het jaarcongres 2017detailsclose
  • Via de bijdrage van Jeremy Rifkin, blogs en een goede programmering van het jaarcongres krijgt dit vormVastgesteld
 • Opstellen van een vervolgprogramma jaarcongres 2017detailsclose
  • Vanuit het jaarcongres komen een aantal cruciale investeringslijnen naar voren, die zowel op schaal als impact de ruimte moeten krijgen. Er komt een voorstel voor de uitwerking hiervan.Voorgenomen
 • Organiseren van een conferentie op 10 mei 2017 met de HAN en het Groene Breindetailsclose
  • Met de HAN wordt een samenwerking opgezet rond de komst van Jeremy Rifkin en het gezamenlijk vaststellen van prioriteiten in de samenwerking Voorgenomen

Resultatenclose

 • Jeremy Rifkin komt op 10 meidetailsclose
  • Met de komst van Jeremy Rifkin en het organiseren van het jaarcongres met als (werk)titel Breken met het Verleden, Bouwen aan de Toekomst, wordt stevig richting gegeven aan de innovatieve agendaVastgesteld
 • Planvorming najaar 2017detailsclose
  • Vervolg van de jaarconferentie is een integraal plan voor de hoofdlijnen van onze investeringen voor de energieaspecten van de Next EconomyVoorgenomen

Afspraken gestartclose

 • Monitor Afvalbeleid Gelderse gemeenten en regio'sdetailsclose
  • Een monitor, die nauw aan sluit bij de jaarlijkse monitoring van het Gelders Energieakkoord, brengt in beeld wát het beleid én de resultaten ervan in de Gelderse gemeenten is.Vastgesteld
 • detailsclose
  • Onderzoek strategische samenwerking en uitwisseling tussen Gelders Afvalinzamelbedrijfen, oa gericht op uitwisseling best practices m.b.t. innovatieve inzamel- en schedingstechnieken en grote innovaties voor de komende 5 a 10 jaar om vrijwel 100% scheiding te halenVoorgenomen
 • detailsclose
  • Onderzoeken mogelijkheden op het gebied van inzameling en scheiding van bedrijfsafval (oa EFRO project circles)Vastgesteld

Resultatenclose

 • Monitor afvalbeleid Gelderse gemeenten en regio'sdetailsclose
  • GEA partners verlenen de opdracht tot uitvoering van de monitorVastgesteld
 • detailsclose
  • Onderzoek strategische samenwerking en uitwisseling afvalbedrijf in uitvoeringVoorgenomen
 • detailsclose
  • Onderzoek inzameling en scheiding van bedrijfsafval in uitvoeringVoorgenomen

Afspraken gestartclose

 • Uitvoeringsplan schrijvendetailsclose
  • De eerste versie van het uitvoeringsplan is klaarVastgesteld
  • Tweede versie is in de maak, met daarin uitgangspunten, kennisnetwerk én concrete doelen Vastgesteld
 • Algemene iInventarisatie.detailsclose
  • In kaart brengen van bedrijventerreinen in de provincie middels een kaart en/of lijst. Uitvoering vindt plaats via de inventarisatie van Josha van der Beek van Alliander / TU Delft. De eerste resultaten worden in februari 2017 verwacht. De studenten hebben de algehele inventarisatie voor de zomervVastgesteld
 • Eindbeeld vaststellen (conceptuele discussie)detailsclose
  • Het formuleren van het eindbeeld van het Bedrijventerrein van de ToekomstVoorgenomen
 • Inventarisatie koplopers mbt verduurzaming bedrijventerreinen (planning)detailsclose
  • In kaart brengen van lopende koploper-initiatieven en onderzoeken naar verduurzaming bedrijventerreinen. Deze initiatieven verbinden aan de tafel. O.a.: a. Onderzoek Josha van der Beek naar 250 bedrijventerreinen. b. Bedrijventerrein Energiepositief (BE+): de Gelderse terreinen: 1. Beatrixpark, Winterswijk 2. De Wildeman, Zaltbommel 3. Lorentz I-II-III, Harderwijk 4. IPKW Arnhem 5. DEC Liemers d. HAN en consortium partners: “Circles”; Consortium en platform van samenwerking gericht op verduurzamen van Oost Nederland. HAN/ VNO-NCW “Op weg naar duurzame bedrijventerreinen in Gelderland”. HAN Centrum Circulaire Economie voor Bedrijven & Bedrijventerreinen i.o. (CEBB).Voorgenomen
 • BE+ bedrijventerreinen verbinden met peleton en achterblijversdetailsclose
  • planvorming voor netwerkversterkingVoorgenomen

Resultatenclose

 • Inventarisatie, studenten zijn aan het werk en leveren in februari 2017 eerste resultaten opdetailsclose
  • In kaart brengen van bedrijventerreinen in de provincie middels een kaart en/of lijst. Uitvoering vindt plaats via de inventarisatie van Josha van der Beek van Alliander / TU Delft. De eerste resultaten worden in februari 2017 verwacht. De studenten hebben de algehele inventarisatie voor de zomervVastgesteld
 • Eindbeeld geformuleerddetailsclose
  • Wat zijn de eindbeelden waar Bedrijventerreinen van de Toekomst aan moeten/zullen voldoen?Voorgenomen
 • Inventarisatie koplopers mbt verduurzaming bedrijventerreinen wordt geleverddetailsclose
  • In kaart brengen van lopende koploper-initiatieven en onderzoeken naar verduurzaming bedrijventerreinen. Deze initiatieven verbinden aan de tafel. O.a.: a. Onderzoek Josha van der Beek naar 250 bedrijventerreinen. b. Bedrijventerrein Energiepositief (BE+): de Gelderse terreinen: 1. Beatrixpark, Winterswijk 2. De Wildeman, Zaltbommel 3. Lorentz I-II-III, Harderwijk 4. IPKW Arnhem 5. DEC Liemers d. HAN en consortium partners: “Circles”; Consortium en platform van samenwerking gericht op verduurzamen van Oost Nederland. HAN/ VNO-NCW “Op weg naar duurzame bedrijventerreinen in Gelderland”. HAN Centrum Circulaire Economie voor Bedrijven & Bedrijventerreinen i.o. (CEBB).Voorgenomen
 • BE+ bedrijventerreinen verbinden met peleton en achterblijversdetailsclose
  • In een vervolgfase kan het programma nagaan op welke manier het programma kan bijdragen aan verduurzaming van de ‘achtergestelde’ terreinen? Bijvoorbeeld door het maken van verbindingen met BE+, organiseren van deze terreinen (met bijvoorbeeld Green Business Club) of door een andere aanpak.Voorgenomen
 • Pilot BE+ (bedrijventerrein energie positief) startendetailsclose
  • De pilot is gestart bij het bedrijventerrein Beatrixpark (Winterswijk) met een aanpak via een energiedienstenbedsrijf Lees meerVastgesteld

Afspraken gestartclose

 • Screenen projectideeën op hun potentie voor de markt,. in impact op energiegebruik Gelderland, bundeling projecten, antwoorden op marktfalen (de zgn wasstraat)detailsclose
  • Analytische kader voor screenen van businesscases, oa afkomstig van thema- en programmatafelsVastgesteld
 • Kennisvouchers, gericht op het ontwikkelen/ondersteunen van jonge businesscasesdetailsclose
  • Propositie uitwerken en uitvoering neerleggen bij uitvoeringsorganisatieVoorgenomen
 • Ontwikkelfonds, gericht op voorfinanciering ontwikkelkosten grotere duurzaamheidsprojecten als windparken en grote zonneparkendetailsclose
  • Ontwikkelfonds uitwerken en uitvoering neerleggen bij uitvoeringsorganisatieVoorgenomen
 • Innovatiefonds Energie Gelderland versterkendetailsclose
  • Het IEG fonds aanvullen met nodige financiering Vastgesteld
 • Duurzaamheidsfonds verder vormgeven, richting 700 miljoen publiek/private middelendetailsclose
  • Gekoppeld aan het IEG fonds en rol PPM Oost verder uitwerkenVastgesteld
 • Garantiefonds vormgeven, gericht op het faciliteren van grote transitie-projectendetailsclose
  • Grote volumes voor garantstellingen realiseren als bijdrage in grote transite-processenVoorgenomen
 • Subsidieregeleing participatie lokale energieprojectendetailsclose
  • Voor projecten als postcoderoos zonne-energie die coöperatief worden ingezet is op basis van crowdfunding een co-financiering van 20% mogelijk om de businesscase te versterken. Een voorstel wordt uitgewerkt om hier ook ruimte voor waterkracht te realiseren (vergelijkbaar).Vastgesteld
 • Financiele onderlegger vastgestelddetailsclose
  • Uitgangspunten beleid helder Lees meerVastgesteld

Resultatenclose

 • Screenen projectideeën op hun potentie voor de markt, in impact op energiegebruik Gelderland, bundeling projecten, antwoorden op marktfalendetailsclose
  • Analyse propositie cooperatieve elektrische deelautoVastgesteld
  • Analyse propositie mkb energieabonnementVastgesteld
  • Analyse propositie Zon op ErfVastgesteld
  • Analyse propositie ZonCorp/BuurtzonVastgesteld
 • Kennisvouchers, gericht op het ontwikkelen/ondersteunen van jonge businesscasesdetailsclose
  • Uitvoering in gang gebracht, kennisvouchers in werkingVastgesteld
 • Ontwikkelfonds, gericht op voorfinanciering ontwikkelkosten grotere duurzaamheidsprojecten als windparken en grote zonneparkendetailsclose
  • Ontwikkelfonds is in uitvoering, regeling functioneert en aanvragen komen binnenVoorgenomen
 • IEG fonds voorzien van extra financiele ruimte en in uitvoeringdetailsclose
  • In uitvoering, projecten lopenVastgesteld
 • Duurzaamheidsfonds ingericht, eerste projecten op volume lopendetailsclose
  • Duurzaamheidsfonds functioneert, eerste projecten worden gefinancierdVoorgenomen
 • Garantiefonds ingerichtdetailsclose
  • Garantstellingen, passend bij de schaal van de Gelderse energietransitie, zijn beschikbaarVoorgenomen
 • Subsidieregeleing participatie lokale energieprojectendetailsclose
  • De subsidieregeling is functioneel en projecten worden er mee ge(co-)financierd. De mogelijkheden om hier ook lokale waterkrachtprojecten aan te koppelen worden bestudeerd.Er kan subsidie worden aangevraagd voor hernieuwbare energieprojecten, ongeacht techniek, maar in de praktijk wordt de regeling vrijwel uitsluitend gebruikt voor collectief PV met een paar zonnewarmte uitzonderingen. nog niet alle aanvragen van 2016 afgehandeld dus de cijfers voor 2016 zijn nog onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen. Ook is het goed om in het achterhoofd te houden dat het gaat om subsidieverleningen: dat loopt niet synchroon met 'gerealiseerd'. Realisatie kan wel een paar jaar duren. Lees meerVastgesteld

Afspraken gestartclose

 • Opstellen programmaplan voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoeddetailsclose
  • Programmaplan Vastgesteld
 • Maatschappelijk vastgoed verduurzamen via het vastgoedwiel.detailsclose
  • Stap 1 Vastgoedwiel: Inzicht in energiegebruik vastgoedobjecten gemeenten. Vastgesteld
  • Stap2: Bepalen besparings- en opwekkingspotentie Vastgesteld
  • Stap 3: Uitvoering maatregelen bij gemeenten.Vastgesteld
 • Overheden en Duurzame Inkoopdetailsclose
  • Orientatie mogelijkheden samenwerking Duurzame inkoop overhedenVoorgenomen
  • Vervolgacties vormgevenVoorgenomen

Resultatenclose

 • Vaststellen stappenplan detailsclose
  • ProgrammaplanVastgesteld
 • Stap 1: Uitkomsten onderzoek energiegebruik vastgoedobjecten 11 gemeenten.detailsclose
  • Rapportage LiandonVastgesteld
 • Stap 2: Bepaling besparings- opwekkingspotentie per gemeente. Door iedere gemeente afzonderlijk te bepalendetailsclose
  • Vastgesteld
 • Stap 3: Bepaling van doelstellingen per gemeente. Door iedere gemeente afzonderlijk te bepalen.detailsclose
  • Vastgesteld
 • Stap 4: Uitvoering van maatregelen per gemeente. Verschilt in tijdspad. Door iedere gemeente afzonderlijk op te pakken.detailsclose
  • Vastgesteld
 • Energie-voetafdrukdetailsclose
  • Voor de provincie wordt de energie voetafdruk berekend en actieplan opgesteld, is in uitvoeringVoorgenomen

Afspraken gestartclose

 • Energieke CleanTech Regiodetailsclose
  • Stichting Energieke Regio (stichting zonder winstoogmerk), VNO NCW, Gelderse Omgevingsdiensten, provincie, Rabobank, gemeente Barneveld, IGEV (de laatste twee omdat daar ook een project gestart gaat worden) gaan aan de slag met de Energieke Regio. Energieke Regio is een van de stimuleringsaanpakken die we in Gelderland vorm geven. Het is een local-for-local project en het concept is eenvoudig. Per regio wordt gewerkt met koplopers (bedrijven en maatschappelijke organisaties) met een evenwichtige spreiding over deelnemende gemeenten. Deze koplopers worden geholpen te komen tot energiebesparing en krijgen het podium om hun successen uit te dragen aan volgers. Daarbij wordt een lokale Energieke Regio organisatie opgezet aansluitend op bestaande structuren, er wordt gebruik gemaakt van lokale kennis en kunde en ondersteunt vanuit stichting Energieke Regio. Er wordt gestart in de Cleantech regio, maar op korte termijn zal er ook gestart worden in Noord-Veluwe en gemeenten Ede en Barneveld. Daarmee wordt een proces gecreëerd die een goede basis is om energiebesparing bij bedrijven voor het voetlicht te brengen.Vastgesteld
 • Wageningen werkt duurzaamdetailsclose
  • In Wageningen wordt naast het handhavingstraject via de omgevingsdienst (OddV) een stimuleringsproject opgezet: Wageningen Werkt Duurzaam. Wageningen Werkt Duurzaam is een samenwerkingsverband van lokale ondernemersorganisaties en de gemeente en wordt uitgevoerd door de onafhankelijke Stichting Wageningen Werkt Duurzaam i.o. Dit samenwerkingsverband en dit project hebben tot doel om bedrijven te ondersteunen bij het identificeren van energiebesparende maatregelen en te ontzorgen bij de uitvoering van deze maatregelen. Als middel daarvoor worden o.m. energieplatforms opgericht waarbinnen bedrijven ondersteund en gefaciliteerd worden om maatregelen te treffen. De aanpak richt zich op het wegnemen van generieke knelpunten die er nu voor zorgen dat energiebesparing bij de bedrijven en instellingen achter blijft. Ontzorging is hierin een belangrijk begrip. Lees meerVastgesteld
 • Spijksedijkdetailsclose
  • Bedrijventerrein Spijkse Dijk te Spijk, gemeente Rijnwaarden ligt achter de dijk aan de Rijn. Het is een ‘klein’ bedrijventerrein met een aantal grotere bedrijven als K3Delta/Som, Wellman (plastic recycling), Attero, Wezendonk, Swanenberg, Deba en bedrijvenverzamelgebouw Mulder. Energetisch is het terrein interessant vanwege de diversiteit van de bedrijven, zowel qua omvang als qua processen. Daarnaast hebben de bedrijven zich georganiseerd in de zogenaamde bedrijvenkring Spijkse Dijk. Dit bedrijventerrein is geselecteerd om de Gelderse aanpak energiebesparing bedrijven in de praktijk te brengen omdat het effect van de samenwerking tussen stimuleringsinstrumenten hier goed tot uitdrukking kan komen. Er wordt ingeschat dat er bedrijven zijn die zelf (met een tool) aan de slag willen, maar ook bedrijven die mogelijk met begeleiding een koploperspositie willen innemen.Vastgesteld
 • Achterhoekdetailsclose
  • In de pilot Berkelland werken VNO-NCW, de Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen, de ODA en CCS Energieadvies samen. De DOE-scan en de MKB Energy CheckUp worden samen aangeboden aan de ondernemers. Onderling zijn er afspraken gemaakt over welke bedrijven primair worden benaderd met welke scan, maar als bedrijven een andere voorkeur hebben is dat geen probleem. De ambassadeurs van de DOE scan bieden dus ook de MKB Energy CheckUp aan. Voor MKB Energy CheckUp is het van belang te werken met lokale ambassadeurs. We verwachten dat we daarmee veel gemakkelijker binnenkomen bij bedrijven.Vastgesteld
 • Esco Metaaluniedetailsclose
  • Directe aanleiding voor het onderzoek naar de oprichting van een ESCO vormt het E-bespaar project in de regio Oost zoals uitgevoerd door Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) in opdracht van Metaalunie en de provincies Overijssel en Gelderland. Uitkomst van dit project is een groep van ruim 30 enthousiaste ondernemers die werk willen maken van energiebesparing en verduurzaming. Zoals al aangegeven willen de bedrijven zeker wel, maar vragen ze om een stuk ontzorging (kennis, tijd, begeleiding) en financiering. Er zijn verschillende manieren om te komen tot ontzorging en financiering (on-balance en off-balance). Vastgesteld

Resultatenclose

 • Energieke CleanTechregiodetailsclose
  • Het project is goedgekeurd en is gestart: Energieke Regio is een van de stimuleringsaanpakken die we in Gelderland vorm geven. Het is een local-for-local project en het concept is eenvoudig. Per regio wordt gewerkt met koplopers (bedrijven en maatschappelijke organisaties) met een evenwichtige spreiding over deelnemende gemeenten. Deze koplopers worden geholpen te komen tot energiebesparing en krijgen het podium om hun successen uit te dragen aan volgers. Daarbij wordt een lokale Energieke Regio organisatie opgezet aansluitend op bestaande structuren, er wordt gebruik gemaakt van lokale kennis en kunde en ondersteunt vanuit stichting Energieke Regio. Er wordt gestart in de Cleantech regio, maar op korte termijn zal er ook gestart worden in Noord-Veluwe en gemeenten Ede en Barneveld. Daarmee wordt een proces gecreëerd die een goede basis is om energiebesparing bij bedrijven voor het voetlicht te brengen.Vastgesteld
 • Wageningen werkt duurzaamdetailsclose
  • Wageningen Werkt Duurzaam voert het project uit in een Gelders samenwerkingsverband dat gekoppeld is aan de thematafel Energiebesparing Bedrijfsleven van het Gelders Energieakkoord. Daarin is de Gelderse Aanpak ontwikkeld die zich kenmerkt door: Integraal aanbod van een mix van EPK waardige instrumenten en aanpakken Omgevingsdiensten werken actief mee De Gelderse aanpak richt zich op Wet Milieubeheerbedrijven en -instellingen Er worden verbindingen gezocht met andere lokale en landelijke aanpakken Inzetten van een register is nodig Belangrijke aandachtspunten zijn verder: bewustwording, gerichte ondersteuning, verdienmodel op lange termijn (continuïteit in besparing), transparantie, monitoring en gevalideerd proces in kader van de Wet Milieubeheer. De aanpak binnen Wageningen Werkt Duurzaam wordt gebruikt om te experimenteren met en lessen te leren t.b.v. een gezamenlijke Gelderse Aanpak. Binnen het pilotproject in Wageningen worden er gezamenlijk met de ondernemersverenigingen 2 energieplatforms opgericht waarin de bedrijven collectief en stapsgewijs begeleid worden bij het in kaart brengen van energiebesparende maatregelen, het opstellen van een plan van aanpak en waar kansrijk de collectieve en projectmatige uitvoering van maatregelen. Aanvullend zijn energiecoaches beschikbaar voor individuele op maat ondersteuning. Voorgenomen
 • Spijksedijkdetailsclose
  • Ook vanwege de beperkte omvang van het bedrijventerrein is juist deze locatie geschikt voor een pilotsgewijze aanpak van de ‘Gelderse aanpak’. Met dit project doen we ervaring en kennis op rond samenwerking met onze Gelderse aanpak en instrumenten; maar ook met het oog op een verdere uitrol richting de overige 33 bedrijventerreinen in de Liemers.Voorgenomen
 • Achterhoekdetailsclose
  • Dit project is een van de pilots van de Thematafel “Energiebesparing bij het MKB”. Het is een vervolg op een eerdere pilot met de MKB Energy CheckUp in Apeldoorn, die nog steeds loopt. Groot verschil met het project in Apeldoorn is dat de link met het lokale bedrijfsleven in deze pilot veel sterker is. Dit project draagt bij aan de Gelderse aanpak. In samenwerking met de andere stimuleringsprojecten worden de generieke vraagstukken, zoals opleiding, kennisuitwisseling, communicate, borging en kwaliteit, opgepakt.Voorgenomen
 • Esco MetaalUniedetailsclose
  • Om te komen toen innovatieve manier van ontzorging en financiering kan een ESCO een rol spelen. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw/ installatie de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben in installaties e.d. en de eigen organisatie te ontlasten. Het project behelst het inventariseren van de wensen, mogelijkheden en haalbaarheid van een ESCO mkb-industrie voor Overijssel en Gelderland. Indien de uitkomst van deze inventarisatie positief is het vertalen naar een businessplan voor de ESCO op basis waarvan door Metaalunie een besluit genomen kan worden over de oprichting daarvan.Vastgesteld

Afspraken gestartclose

 • Versnellingsagenda samenstellendetailsclose
  • werkgroep bijeen, eerste concepten liggen klaarVastgesteld

Resultatenclose

 • Concept versnellingsagenda naar thematafelsdetailsclose
  • Consultatie thematafels gaandeVastgesteld
  • tekst definitief makenVastgesteld
  • besluitvorming in borgingscommissie januari 2018Vastgesteld
  • taken afgerondVastgesteld

Afspraken gestartclose

 • Voorstel 2nd live batterijen uitwerkendetailsclose
  • Uitwerken van een programma voor de inzet van tweede hands batterijen uit elektrische auto'sVoorgenomen
 • Businesscase coöperatieve elektrische deelauto door 'wasstraat'detailsclose
  • In de zomer 2016 is de businesscase elektrische deelauto geanalyseerd, verdere uitwerking ervan naar een uitvoeringsplan is vormgegeven.Vastgesteld
 • Inzet van remenergie treinen Apeldoorndetailsclose
  • Het project benutten remenergie (projectnr 2 uit het uitvoeringsplan). Vanuit de gebiedsopgave Clean Tech Stedendriehoek wordt een kwartiermaker aangesteld om de haalbaarheid en beste aanpak te onderzoekenVastgesteld
 • Verduurzamen stedelijke distributiedetailsclose
  • Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om stedelijke distributie te verduurzamen, door de WUR en HAN. Afhankelijk van de uitkomsten volgt een go/no go voor fase 2Vastgesteld
 • Visievorming Elektrisch Vervoerdetailsclose
  • Er wordt door samenwerkende partijen gewerkt aan een visie op de toekomst en perspectieven van elektrisch vervoerVoorgenomen
 • Positionering LNG voor zwaar verkeerdetailsclose
  • Er is onderzocht in hoeverre LNG voor zwaar verkeer vanuit het GEA een belangrijke focus dient te krijgen. Conclusie is dat er een, hetzij, bescheiden bijdrage kan zijn aan het verminderen van broeikasgasemissies via LNG, maar dat dit in de reguliere programmering van Rijk en Provincie voldoende is meegenomen.Vastgesteld

Resultatenclose

 • De samenwerking rond de uitrol van de coöperatieve elektrische deelauto opstarten onder beheer van de Vereniging Energiecooperaties Gelderlanddetailsclose
  • Selecteren van een kwartiermaker en starten van structureel overleg voor samenwerking Gelderse partnersVoorgenomen
 • Verduurzaming stedelijke distributiedetailsclose
  • De uitvoering van fase 1 van het project verduurzaming stedelijke distributie looptVastgesteld
 • Voorbeeldfunctiedetailsclose
  • De provincie investeert stevig in het verduurzamen van mobiliteit met een slim laadplein, een pool elektrische auto's voor zakellijk vervoer en een forse uitbreiding van laadpunten voor medewerkers, waar ook burgers in het weekend en koopavonden gebruik van kunnen makenVastgesteld
 • Voorstel 2nd live batterijen naar pilots brengendetailsclose
  • Olv DNV-GL is een programma uitgewerkt voor praktijkonderzoek naar gebruik tweede hands (auto)batterijen. Is goedgekeurd en in uitvoering per maart 2017Vastgesteld
Monitoring Monitoring
details
details

Afspraken gestartclose

Resultatenclose

Afspraken gestartclose

 • Afspraken maken rond samenwerking koplopers procesindustriedetailsclose
  • Programma starten en financiering realiseren voor koplopersprogrammaVastgesteld

Resultatenclose

 • Koplopersprogramma (energy leaders) is in uitvoeringdetailsclose
  • Verschillende goed bezochte bijeenkomsten hebben plaats gevonden, een rapportage wordt voorbereid en vervolg staat geplandVastgesteld

Afspraken gestartclose

 • Er is een structureel overleg tussen regio's van Gelderland én GEA partners, op provinciaal niveau, om beleid te versnellen én te versterkendetailsclose
  • Overleg is structureel Vastgesteld
  • Overleg is breed, met maatschappelijke partnersVoorgenomen
 • De resultaten van het overleg worden in concrete afspraken met regio's en gemeenten vastgelegddetailsclose
  • Gezamenlijk doelen zijn vastgelegdVastgesteld
  • Uitgangspunt brede maatschappelijke coalitie/regio akkoordVoorgenomen
  • Provinciale bijdrage (200.000 Euro/jaar) regiosteun vastgesteldVoorgenomen
  • Monitoring overeengekomenVoorgenomen
  • Energievisie regio én provincie uitgangspuntVoorgenomen
  • Planning naar besluitvorming voorjaarsnota 2018 e.v. gemaaktVoorgenomen
  • Structurele bijdrage energieloketten gemeentelijk vastgesteldVoorgenomen
  • Structurele bijdrage omgevingsdienst handhaving/stimulering wet milieubeheer vastgesteldVoorgenomen
  • Actie circulair inkopen gemeenten vastgesteldVoorgenomen
  • Actie energiebesparing openbare verlichting vastgesteldVoorgenomen
  • Actie schone mobiliteit vastgesteldVoorgenomen

Resultatenclose

 • Contract met de regio's vastgelegd en ondertekenddetailsclose
  • Concepttekst gereedVastgesteld
  • Overeenstemming contracttekst Voorgenomen
  • De Achtterhoek heeft getekendVoorgenomen
  • De Stedendriehoek heeft getekendVoorgenomen
  • De Noord-Veluwe heeft getekendVoorgenomen
  • Food-Valley heeft getekendVoorgenomen
  • Rivierenland heeft getekendVoorgenomen
  • Stadsregio Arnhem-Nijmegen: Marn heeft getekendVoorgenomen
  • Stadsregio Arnhem-Nijmegen: MRA heeft getekendVoorgenomen
 • Ronde langs alle regio's (afstemming/gesprek met raadsleden) is geplanddetailsclose
  • Gesprekken met álle regio's zijn gaandeVoorgenomen

Afspraken gestartclose

 • Renovatiecampusdetailsclose
  • De tafel heeft állle relevante initiatieven geinventariseerd en koppelt deze aan elkaar zodat er een grote renovatiecampus ontstaatVastgesteld
 • Oost Nederland Energie(k)detailsclose
  • De tafel levert actieve bijdrage aan de samenwerking in Oost Nederland Energie(k)Vastgesteld
 • Kenniscentrum Gebouwde Omgevingdetailsclose
  • Het Kenniscentrum Gebouwde Omgeving (Zuidoost Gelderland) is opgericht en wordt door de tafel actief ondersteundVastgesteld

Resultatenclose

Afspraken gestartclose

 • Beoordelen GEA plannendetailsclose
  • Vanuit het totale systeem plannen van thema- en programmatafels beoordelenVastgesteld
 • Simulatietools ontwikkelen detailsclose
  • Met thema- en programmatafels worden de simulatietools die beschikbaar komen doorontwikkeld en ingezet. Een goed voorbeeld is het instrumentarium dat voor Wijk van de Toekomst beschikbaar is en komt, waar de thematafel systeemintegratie analyse doet van kwaliteit en effectiviteit, samen met de specifieke tafelsVastgesteld
 • Maatschappelijke businesscases versterkendetailsclose
  • Vanuit het kennisnetwerk van deze tafel wordt meegedacht met de (maatschappelijke) businesscases die in het GEA ontwikkeld wordenVastgesteld

Resultatenclose

 • Workshops voor concrete casuistiekdetailsclose
  • In oktober 2016 organiseerde de thematafel een workshop met 20 experts rond twee concrete initiatievenVastgesteld
 • Modelvorming voor Wijk van de Toekomstdetailsclose
  • Oa met Quintel wordt gewerkt aan het toepasbaar maken van het energietransitiemodel voor de Gelderse wijken die in het kader van Wijk v.d. Toekomst in de gastransitie mee gaan.Vastgesteld

Afspraken gestartclose

 • Participatiesubsidiedetailsclose
  • voorstel voor uitbreiding participatiesubsidie voor waterkrachtprojecten van de grond krijgenVastgesteld
 • Drie pilots in drie wateromgevingendetailsclose
  • concrete pilots te komen rond drie waterkrachtsystemen: 1.op stuwen 2. op sluizen 3. bij kribben in de rivieren. De twee kwartiermakers, één voor Oost- en één voor West-Gelderland zullen onderzoek van de volgende concrete projecten coördineren, ondersteunen.Het gaat om de Stuwen bij Lochem, Driel en Thedinghsweert, de Sluizen bij Tiel, Doesburg en Eefde en de kribben bij Zaltbommel, Dodewaard en Bronkhorst en eventueel Dieren of andere kansrijke lokaties. Op deze concrete locaties/cases zal naar schatting energie opgewekt worden voor circa 2000 huishoudens. Daarnaast zal bijgedragen worden aan opheffen energie-onbalans uit net en op enkele locaties is winst te halen dmv energie-opslag en vermeden kosten voor onderhoud in riviersysteem (nog in onderzoek) Voorgenomen
 • Twee kwartiermakers voor de ontwikkeling van waterkrachtdetailsclose
  • De kwartiermakers willen alle belanghebbenden rond waterkracht verbinden per waterkrachtlocatie die kansrijk zijn en tevens partijen zoals Rijkswaterstaat en waterschappen overtuigen tot doen van eigen investeringen. Hierbij moeten projecten vanaf de start tot en met aanbesteding worden begeleid. Er kan nauwelijks worden geput uit ervaringen met andere projecten omdat waterkrachtprojecten schaars zijn. Ervaring leert dat uit die paar projecten het veel aanlooptijd en voorbereiding kost voordat een project kan worden uitgevoerd. Marktpartijen zullen daarom niet snel zelf in dat voortraject bereid zijn om daarin te investeren. Het helpt als er van onderaf al een organisatie van vraag en aanbod van energie uit waterkracht is ingericht die wordt aangejaagd door onder andere de kwartiermakers.Vastgesteld
 • Onderzoeksprojectendetailsclose
  • Onderzoek technische ontwerp van rotatieturbine ism HANVastgesteld
  • Onderzoek modellering 3D van turbine in een kribopstelling (oa met TU Delft en HKV)Vastgesteld
 • Gebiedsontwikkelingdetailsclose
  • voornemen om waterkrachtprojecten te koppelen aan gebiedsontwikkeling(sgeld) zoals stedendriehoekVastgesteld
 • Samenwerkingdetailsclose
  • samenwerking met provincie Overijssel (en bundeling van financiële middelen)Vastgesteld
  • samenwerking en actiever betrekken waterschappen (bundeling middelen en geldenVastgesteld
  • aanhaken bij middelen en doelen van RijkswaterstaatVastgesteld
 • Communicatiedetailsclose
  • artikel publiceren over kansen van waterkracht in Gld met als doel lokale initiatieven te bevorderenVastgesteld
 • Vispasseerbaarheiddetailsclose
  • De thematafel wil graag onderzoek naar vispasseerbaarheid van waterkrachtcentrales. Helderheid hierover is van groot belang voor voortgangVoorgenomen

Resultatenclose

 • LochemEnergie Waterkrachtdetailsclose
  • Zowel in Lochem (Stuw Berkel bij Lochem) als bij de Sluis in Eefde zijn concrete plannen voor waterkracht waarvan, in samenwerking met oa het Waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat concrete plannen worden vormgegeven.Vastgesteld
 • Overige waterkrachtdetailsclose
  • Het gaat om de Stuwen bij Lochem, Driel en Thedinghsweert, de Sluizen bij Tiel, Doesburg en Eefde en de kribben bij Zaltbommel, Dodewaard en Bronkhorst en eventueel Dieren of andere kansrijke lokaties. Op deze concrete locaties/cases zal naar schatting energie opgewekt worden voor circa 2000 huishoudens. Daarnaast zal bijgedragen worden aan opheffen energie-onbalans uit net en op enkele locaties is winst te halen dmv energie-opslag en vermeden kosten voor onderhoud in riviersysteem (nog in onderzoek)Voorgenomen
 • Onderzoekdetailsclose
  • Resultaten onderzoek naar technieken en haalbaarheid waterkracht Gelderland Lees meerVastgesteld

Afspraken gestartclose

 • Kwartiermaken samenwerking windontwikkelingdetailsclose
  • De samenwerking met partners in het GEA vorm geven, oa via de thematafel wind. Belangrijk element hierin is de samenwerking energiecoöperaties, gemeenten, én bedrijfsleven. Lees meerVastgesteld
 • Gelders Model Windontwikkelingdetailsclose
  • Breed gedragen Gelderse aanpak voor participatie in windontwikkeling vaststellen, zodat er een gezamenlijk uitgangspunt is over hoe, oa samen met burgers, windprojecten ontwikkeld worden Lees meerVastgesteld
 • Inventariseren nieuwe locaties wind & coaching ontwikkelingdetailsclose
  • Inventariseren nieuwe locaties en coachende advisering om kansrijkheid te optimaliseren Lees meerVoorgenomen

Resultatenclose

 • Kwartiermaken samenwerking winddetailsclose
  • Verkennende bijeenkomstVastgesteld
  • Werkgroep samenstellenVoorgenomen
  • Conceptvoorstel makenVoorgenomen
  • Voorstel bespreekbaar makenVoorgenomen
  • Naar een vaste samenwerkingVoorgenomen
 • Gelders Model windontwikkeling detailsclose
  • Contouren vaststellenVastgesteld
  • Teksten opstellenVoorgenomen
  • Teksten samenbrengen in totaalconceptVoorgenomen
  • Concept voorstellenVoorgenomen
  • TekenmomentVoorgenomen
 • Locaties vaststellendetailsclose
  • Samenwerking tafel ruimte opstartenVoorgenomen

Afspraken gestartclose

 • Zon op huurdakendetailsclose
  • Uitbouw van de propositie van ZonCorp (buurtzon in oa Arnhem) om grootschalig zonne-energie toegankelijk te maken voor huurwoningenVastgesteld
  • Kennisbank zon op huur, voor diverse modellen (Vereniging Energiecoöperaties Gelderland)Voorgenomen
 • Kansenkaart grondgebonden zonneparkendetailsclose
  • Ontsluiten van kennis over geschikte locaties voor grondgebonden zonneparken (=veldopstellingen, Zoncoalitie richt zich op daken) zodat er op korte termijn veel van worden gerealiseerd.Vastgesteld
 • Zon op Erfdetailsclose
  • Het programma Zon op Erf is al actief met de voorbereiding voor 10 pilotprojecten. AGEM is trekker/projectleider. Er zal nog projectvoorstel worden gemaakt. De grootte van de pilotprojecten bedraagt circa 10 MW in totaal. Als we de 750 erven die naar schatting tot 2030 in elk geval vrijkomen, ombouwen tot zonneboerderijen levert dat 750 MW productievermogenVastgesteld
 • Zonne-energie op bedrijfsdakendetailsclose
  • Ambitie: 1 miljoen zonnepanelen op grote bedrijfsgebouwen binnen 1 jaar! Dit zou dus maar liefst 250 MW aan duurzame energie kunnen opleveren. Locol is al gestart met de voorbereiding voor een Gelderse Zoncoalitie. Er zal nog projectvoorstel worden gemaakt.Vastgesteld
 • Beleidsontwikkeling versnelling zon met regio's en gemeentendetailsclose
  • De Vereniging Energiecooperaties gaat met álle Gelderse regio's en gemeenten in gesprek over beleid- én planontwikkeling voor grootschalige uitrol zonneprojecten.Voorgenomen

Resultatenclose

Afspraken gestartclose

 • Analyseren impact voorgestelde biomassaprojectendetailsclose
  • Breng de energetische én ruimtelijke gevolgen van de in de thematafel biomassa voorgestelde projecten in beeldVastgesteld
 • Activeer een stimulerende selectie van projecten via de thematafel biomassadetailsclose
  • Een verdere uitwerking van de wasstraat, gericht op het benoemen van relevante, opschaalbare voorstellen die ook gebundeld kunnen worden en zelfstandig in de 'markt' tot grote impact kunnen komenVoorgenomen
 • detailsclose
  • Voorgenomen
 • detailsclose
  • Voorgenomen

Resultatenclose

 • Impact analyse voorgestelde biomassaprojectendetailsclose
  • Impact van de voorgestelde projecten van de Thematafel Biomassa van het Gelders Energieakkoord, 27 juli 2016 Lees meerVastgesteld
 • Stimulerende selectie van projecten naar concretee propositiesdetailsclose
  • lijst concrete proposities beschikbaarVoorgenomen

Afspraken gestartclose

 • CoP en CAN (Climate Active Neighbourhoods)detailsclose
  • 24 werkplaatsen (oa zon, wind, energiebesparing, werkplaats CAN) organiseren, vooral gericht op de cooperatieve achterbanVastgesteld
  • 3 masterclasses rond bredere onderwerpenVastgesteld
 • Rendabele businesscases in 3 werkpakketendetailsclose
  • business-services (cooperatiekaart/lokale economie, diensten en services windrealisatie, front- en backoffice diensten, duurzaamheidsfonds, ondersteuning lokale energie initiatieven)Vastgesteld
  • energie-opwekprojecten (projecten wind, collectieve zonprojecten, zon voor huur, zon op erfVastgesteld
  • services energiebesparing (het nieuwe wonen, wijkaanpak met HOOM, Esco energiebesparing bestaande bouwVoorgenomen
 • Expertisepool/versnellingschequesdetailsclose
  • Expertisepool (opzetten en toegankelijk maken)Vastgesteld
  • Versnellingscheques (opzetten, afstemmen, uitgifte in pilot)Vastgesteld
 • Verbinding thematafelsdetailsclose
  • Thematafel zon, kwartiermakerVastgesteld
  • Thematafel wind, kwartiermakerVastgesteld
  • Thematafel water, kwartiermakerVastgesteld

Resultatenclose

 • CoP en CAN (Climate Active Neighbourhoods)detailsclose
  • Twee masterclasses en een werkplaats energiebesparing zijn in uitvoering in relatie tot het Arnhemse Climate Active NeighbourhoodsVastgesteld
 • 3 Werkpakketten voor Rendabele businesscasesdetailsclose
  • Kan uitgevoerd worden zodra financieel/juridische vraagstukken (staatssteun) zijn opgelostVastgesteld
 • Expertisepool/versnellingschequesdetailsclose
  • Kan opgestart worden zodra financieel/juridische vraagstukken (staatsteun) zijn opgelost.Vastgesteld
 • Verbinding thematafelsdetailsclose
  • Proposities zijn in bewerkingVastgesteld

Afspraken gestartclose

Resultatenclose

 

Navigatie