Warmte

Warmte

De warmte-agenda is een wezenlijke én een zeer complexe. Een deel van de warmtediscussie betreft de warmtenetten, zowel de netten in de gebouwde omgeving áls warmtenetten/uitwisseling op bedrijventerreinen. Daarnaast zijn er in relatie tot een aantal grote bedrijven (zoals voedsel- en papierindustrie) mogelijkheden om warmte uit te wisselen tussen bedrijf én gebouwde omgeving.

Daarnaast wordt omgevingswarmte, denk aan geothermie en warmtepompen steeds belangrijker. We constateren dat deze thematafel nieuwe energie nodig heeft. Rond de grote hoge temperatuurwarmtenetten (Arnhem/Nijmegen vooral) en ultradiepe geothermie zijn gespecialiseerde werkgroepen aan de gang. Déze thematafel zal zich vooral op de omgevingswarmte moeten gaan focussen. Deze opdracht krijgt in het voorjaar 2018 vorm.

Voorzitter van deze thematafel is Roelof Potters, van Alliander. Er is nog een vacature voor de functie van secretaris.

Navigatie