Systeemintegratie

Systeemintegratie

Deze faciliterende thematafel (staat ten dienste van de andere thematafels) gaat over de veranderingen in het energie-systeem zélf. Denk daarbij aan slimme energienetten en het 'internet-of-things', de energieopslag en slimme warmteuitwisseling. Maar het gaat ook over de elkaar aanvullende opweksystemen, zoals zon en wind-energie complementair kunnen zijn in het versterken van de balans op het net, waterkracht ook een regulerende/stabiliserende rol kan hebben in het energiesysteem. Hieraan gekoppeld natuurlijk de kosten die gemoeid zijn bij investeringen en het uitblijven van investeringen. Er is bijvoorbeeld een sterke verbinding met Wijk van de Toekomst (gastransitie) en bedirijventerreinen van de toekomst. Kortom, vanuit deze thematafel wordt heel specifiek naar het samenhangend energiesysteem en haar modernisering gekeken. 

Deze thematafel wordt voorgezeten door Martijn Bongaerds (Alliander) en Gerard Taat (Provincie Gelderland) is secretaris.

Navigatie