Regionale Samenwerking

Regionale Samenwerking

De uitvoering van klimaatbeleid ligt op lokaal en regionaal niveau. Gelderland kent een 7 regio's (afhankelijk van waar je de grenzen legt). En op dat regionaal niveau zijn ook processen noodzakelijk waarin overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisatie samen projecten op pakken. Het Gelders Energieakkoord biedt een belangrijke agenda waar de regio's en gemeenten zich aan kunnen spiegelen. Door mee te doen, bijvoorbeeld in Wijk van de Toekomst, of in het MKB Energieabonnement, of met de elektrische deelauto of het gezamenlijk plan voor grootschalige uitrol van zonne-energie pakt de regio zaken op en geeft ze de ambities van het GEA handen en voeten. Op het niveau van de regio's worden de klimaatstrategien verder uitgewerkt, de ruimtelijke gevolgen doorgerekend. Op regionaal en lokaal niveau wordt ook gebruik gemaakt van het Gelders Energie Transitie Model dat voor de regio, gemeente én wijk concrete beelden van een toekomstige energiestrategie biedt. Ook de monitoring sluit aan op het regionaal niveau.

Sebastiaan van 't Erve, burgemeester van Lochem, zit deze thematafel voor, daarbij oa ondersteund door Pieter v.d. Ploeg (Alliander) en Kees Verspui (CleanTech Regio).

Navigatie