Energiebesparing burgers

Energiebesparing burgers

Dit programma richt zich op energiebesparing particuliere woningeigenaren, waarbij zo veel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van de al bestaande Energieloketten. We streven naar een goede koppeling tussen de nationale energiebesparingscampagne en een lokaal opgezet breed ontzorgend energiebesparingsaanbod aan burgers. Daarnaast is er aandacht voor energieopwekking. Vrijwel alle gemeenten en regio's werken met energieloketten. Plekken waar burgers (en soms bedrijven) goede informatie krijgen over de mogelijkheden van energiebesparing. Soms zijn de loketten echte bundelingen van actieve adviseurs en hun bedrijven, soms zijn het digitale loketten waar de burger wordt doorverwezen naar kennis. Het Rijk werkt een brede aanpak op energiebesparing uit en ook via de VNG ondersteuningsstructuur zijn gemeenten en hun regio's op dat vlak ondersteund. Dit programma werkt uit hoe we dat komende jaren verder gaan invullen. Er is een heel sterke binding met een ander programma, Wijk van de Toekomst. Maar natuurlijk ook met thematafels rond zon, wind, warmte en slimme netten. Dit programma wordt voorgezeten door Volkert Vintges (GNMF) en secretaris is Stefan van Tongeren (Energiecoöperatie 11duurzaam, projectleider regionaal energieloket Rivierenland).

Navigatie