Procesindustrie

Procesindustrie

Gelderland kent een diversiteit aan grote bedrijven die via Meerjaren Afspraken en het CO2 handelssysteem (ETS) verbonden zijn aan landelijke en internationale afspraken. Het versnellen van energiebesparing/efficientie in deze sector, met weinig dwingende regelgeving, is een uitdaging. Tóch is dit de ambitie en daarom gaat deze sector, Gelders én in de regio's, koplopergroepen vormen van bedrijven die kennis zullen delen én wordt geinvesteerd in nationale en internationale verbindingen met sleuteltechnologie die deze sectoren in verduurzaming zal ondersteunen. Daartoe wordt in het kader van het Gelders Energieakkoord geinvesteerd in de kopgroep en expliciet werk gemaakt van innovatie in de procesindustrie zodat deze open en helder als uitdaging in de sector kan worden opgepakt.

Henk Lingbeek, directeur van de papierfabriek De Hoop in Brummen, is voorzitter. Gerard Taat (provincie Gelderland) én Maarten Visschers (Gelderse Natuur en Milieufederatie) fungeren als secretaris.

Navigatie