Toekomstagenda Duurzaam Gelderland

Toekomstagenda Duurzaam Gelderland

Deze tafel functioneert als een denktank om een samenhangend Gelders programma op te stellen dat toekomstbestendig is. De grote transities in de gebouwde omgeving, in het MKB, procesindustrie, mobiliteit en energieopwekking worden in kaart gebracht. Dat levert een investeringsagenda op die breed is. Het gaat om méér dan energie alleen. Ook de vergrijzing in regio's, nieuwe mobiliteitsvraag, grote technologische ontwikkelingen, nieuwe communicatie-techniek en het veranderend klimaat bepalen onze samenhangende agenda. Ook thema's die aanvankelijk niet direct onder de energietransitie vallen, zoals landbouw en grondgebruik, komen nu in beeld. Het samenhangend programma, dat mét thema- en programmatafels wordt samengesteld, levert voor het Europa van de Regio´s een investeringsagenda op en sluit daarbij aan bij wat o.a. de Metropoolregio Rotterdam/den Haag, Luxemburg en Noord-Frankrijk ontwikkeld hebben.

Bijdragen aan de inhoud van het programma, altijd welkom!

Thematafel:  Bedrijventerrein van de Toekomst
Thematafel:  Energiebesparing bij het MKB
Thematafel:  Energiebesparing bij VvE’s
Thematafel:  Energiebesparing in de Utiliteitsbouw
Thematafel:  Innovatie
Thematafel:  Monitoring 2018
Thematafel:  Procesindustrie
Thematafel:  Programma ‘Mobiliteit’
Thematafel:  Regionale Samenwerking
Thematafel:  Systeemintegratie
Thematafel:  Warmte
Thematafel:  Waterkracht
Thematafel:  Wind
Thematafel:  Scholing in de bouw en installatietechniek
Thematafel:  Zon
Thematafel:  Business ondersteuning
Thematafel:  ‘Wijk van de Toekomst’

Navigatie