Programma ‘Mobiliteit’

Programma ‘Mobiliteit’

Marco Vellema (provincie Gelderland) is secretaris van dit programma. Er wordt nog naar een voorzitter gezocht. Mobiliteit verduurzamen kan op veel manieren. Gelderland gaat voor de schaalvergroting van electrische mobiliteit.. Daarnaast komt er onderzoek naar het benutten van remenergie en een demonstratieproject hergebruik batterijen/accu’s uit electrische auto’s voor opslag energie. Ook het versterken van infrastructuur (laadpalen) en het verkennen van duurzame vervoersconcepten woon-werkverkeer krijgen een plek. De elektrische deelauto is een veelbelovende aanpak waarin ook de energiecooperaties kunnen groeien. Voor het zware verkeer is de stap naar waterstof een interessante die verder wordt uitgewerkt.

Navigatie