Innovatie

Innovatie

Het woord 'innovatie' wordt voor wel erg veel onderwerpen gebruikt. Hier hebben we het over verandering van techniek, sociale structuren, economische mechanismen, die leidt tot wezenlijke impact op de emissies van broeikasgassen. En omdát veel van de vraagstukken waar we mee te maken hebben ook gaan over totale systemen die veranderd moeten worden (van fossiele warmtevoorziening, veelal centraal aangeleverd, naar duurzame warmtevoorziening, veelal in een complexe mix van decentrale en centrale levering met een veel grotere rol voor het slimme net en opslag) hebben we het ook over transitionele innovatie. De thematafel kijkt, samen met alle andere thema- en programmatafels, naar de belangrijkste veranderingen van de komende tien jaar en stelt de vraag: Welke technische, economische en sociale ontwikkelingen zien we die onze wereld wezenlijk zullen veranderen? Doorbraken in technologie, economie en samenwerking die de transitie naar een duurzame samenleving plotseling versnellen. Er zitten niet zoveel 'organisaties' aan deze thematafel, want de deelnemers zijn vooral vertegenwoordigers van de andere thema- en programmatafels.

Thematafel:  Business ondersteuning
Thematafel:  De voorbeeldige overheid
Thematafel:  Biomassa
Thematafel:  Waterkracht
Thematafel:  Wind
Thematafel:  Zon
Thematafel:  Energiebesparing bij het MKB
Thematafel:  Energiebesparing bij VvE’s
Thematafel:  Energiebesparing in de huur
Thematafel:  Energiebesparing in de Utiliteitsbouw
Thematafel:  Energieke Samenleving
Thematafel:  Energieke Samenleving en duurzame energie
Thematafel:  Monitoring 2018
Thematafel:  Procesindustrie
Thematafel:  Programma ‘Mobiliteit’
Thematafel:  ‘Wijk van de Toekomst’
Thematafel:  Bedrijventerrein van de Toekomst
Thematafel:  Energiebesparing burgers
Thematafel:  Regionale Samenwerking
Thematafel:  Scholing in de bouw en installatietechniek
Thematafel:  Systeemintegratie
Thematafel:  Warmte

Navigatie