Energieke Samenleving

Energieke Samenleving

Deze thematafel functioneerde in het voorbereidingstraject naar het uitvoeringsplan Gelders Energieakkoord 2016. Er kwamen twee belangrijke programma's uit. Eén betreft de rol van de huurdersverenigingen en ondersteuning door oa de Woonbond. Daarbij gaat het vooral om het opleiden van 'klimaatambassadeurs' en het versterken van huurdersverenigingen rond energiebesparring in de gebouwde omgeving. Deze opdracht is toegevoegd aan de programmatafel 'energiebesparing burgers'. De tweede betreft de rol van de Gelderse energiecooperaties. De Vereniging Energiecooperaties Gelderland is opgericht en het uitvoeringsprogramma geeft aan dat via deze koepel de verdere ondersteuning en professionalisering van de Gelderse energiecooperaties vorm zal krijgen. Dit werd door de provincie, ook door de staten, breed omarmd en dát programma is nu in ontwikkeling. Daarmee leek de noodzaak voor het actief behouden van deze tafel over. Werk is gedaan, op de rails gezet en in uitvoering. Echter, eind 2017 is de tafel weer opgestart om verbinding met lopende programma's te versterken, een bijdrage aan het nieuwe uitvoeringsprogramma (2019-2023 en verder) te geven én omdat bv de huurdersverenigingen tóch onvoldoende betrokken blijken te zijn. Vernieuwde aandacht dus voor de energieke samenleving.

Navigatie