Energiebesparing in de huur

Energiebesparing in de huur

Deze thematafel, voorgezeten door Krista Walter (directeur/bestuurder van de Goede Woning in Apeldoorn) heeft als focus de stevige besparingsopgave van de huursector in Gelderland. De keuze van deze tafel is geweest om daarbij het accent te leggen op het realiseren van een concrete praktijk van energiebesparende maatregelen die past bij de typologie van woningen én die het mogelijk maakt voor aannemers/installateurs om tegen een scherpe prijs te komen met een aanbod voor verduurzaming. Dát aanbod moet het mogelijk maken om in de renovatiecycli versneld tot verduurzaming te komen. Gekoppeld hieraan wordt ook gezocht naar verdere innovatie, zoals Nul op de Meter renovaties. Energie-efficiency in de nieuwbouw heeft ook de aandacht.

Maarten Visschers (Gelderse Nauur en Milieufederatie is secretariaat van deze thematafel.

Navigatie