Energiebesparing bij VvE’s

Energiebesparing bij VvE’s

Marianne Nevens is voorzitter van deze thematafel. Marianne is verbonden met oa VNG en de Stroomversnelling. Er is (nog) geen aparte secretaris voor deze tafel. Het onderwerp 'Verenigingen van Eigenaren' krijgt binnen het Gelders Energieakkoord speciaal de aandacht. Het is een weerbarstig onderwerp omdat gezamenlijk verduurzamen een lastige opgave is voor een groep bewoners/eigenaren die via nauwe regelgeving met elkaar verbonden zijn. Tegelijk is het juist een heel goed uitvoerbare optie omdat langjarig geinvesteerd kan worden met duidelijke garanties. In het uitvoeringsplan van het GEA is dan ook een ambitieus traject opgenomen en er wordt heel stevig geinvesteerd in dit onderwerp.

Navigatie