Energiebesparing bij het MKB

Energiebesparing bij het MKB

Zeer belangrijk voor dit programma is de Wet Milieubeheer. Energetische maatregelen die zich binnen 5 jaar terug verdienen, in combinatie met een verplichte maatregelenlijst, moeten worden uitgevoerd. De Gelderse omgevingsdiensten hebben hier een belangrijke taak. Samen met VNO-NCW en de sector zijn scans ontwikkeld die snel en goedkoop inzicht biedt in de te nemen maatregelen. Dát zijn maatregelen die weer aansluiten bij de verplichte maatregelenlijst en de Energie Prestatie Keur. Er lopen nu een aantal proefprojecten om te laten zien dat een renderende businesscase voor de uitvoering van die maatregelen haalbaar is, ook met een rendement voor de omgevingsdiensten. Immers, EPK gekeurde bedrijven hoeven niet meer te worden gehandhaafd. Die staan in een register.

Dit programma wordt voorgezeten door Jan Willem Strebus, directeur van de omgevingsdienst Veluwe en IJssel. Secretaris is Roland Bus (Provincie Gelderland). 

Het primaire doel van de thematafel Energiebesparing bedrijven is dat Gelderse bedrijven waarvoor erkende maatregelenlijsten bestaan in 2020 minimaal voldoen aan wat wettelijk is voorgeschreven. Daarnaast wil de thematafel 20% van alle Gelderse bedrijven aanzetten tot extra energiebesparing. De aanpak neemt de generieke knelpunten die er op dit moment weg die er voor zorgen dat de energiebesparing bij bedrijven achter blijft. De ontzorging van ondernemers staat centraal in deze energieaanpak.

Samen komen we verder

Samen werken we aan een duurzame en betrouwbare energievoorziening om de Gelderse  energietransitie vorm te geven. De Gelderse Energieaanpak ontlast bedrijven en ondernemers door passende middelen aan te bieden om de energiebesparing te realiseren. Zodat de ondernemer kan voldoen aan de Wet Milieubeheer, dé wet die de ondernemer verplicht om geld te verdienen aan energiegebruik!

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aan gas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die binnen 5 jaar terugverdiend zijn.

Instrumenten

Voor elk bedrijf is er een passend instrument die de energiebesparing in uw bedrijf kan realiseren.

  • Dec Liemers: u vindt hier verschillende oplossingen die op dit moment al gerealiseerd worden op bedrijventerrein Spijkse Dijk. Meer informatie
  • MKB Energy CheckUp: de gratis online energiescan voor ondernemers die op een laagdrempelige manier inzichtelijk willen krijgen welke maatregelen zij kunnen treffen om energie te besparen. Meer informatie
  • De Energieke Regio: helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van hun gebouw. Meer informatie
  • Wageningen Werkt Duurzamer: een samenwerking van Wageningse bedrijven en de gemeente Wageningen. Doel is om met elkaar concrete stappen te zetten om duurzamer te werken en te besparen op energiekosten. Meer informatie

Navigatie