Zon

Zon

Deze thematafel wordt getrokken door de Vereniging Energie Cooperaties Gelderland (VECG). Eén van de hoofdpunten van actie is om grootschalige uitrol van zonne-energie te stimuleren. Dat kan natuurlijk bij particulieren en dat gebeurt al grootschalig. Maar om écht een deuk in een pakje boter te slaan zijn grote programma's nodig die vele duizenden panelen per jaar realiseren. Eén van die programma's is gericht op de huursector en wordt uitgevoerd met ZonCorp, een bedrijf die via de systematiek van de postcoderoos grootschalig zonnepanelen beschikbaar maakt in de huursector. Een ander programma richt zich op vrijkomende bedrijventerreinen op het platteland: de agrarische bebouwing die door schaalvergroting gesloopt moet worden. Zonneparken kunnen een renderend antwoord zijn en daarmee kan op grote schaal zonne-energie uitgerold worden. Ook zonneparken op andere grootschalig beschikbare 'waste-lands', zoals afvalbergen, bermen en dijken bieden veel potentie.

De VECG is net voor de zomer van 2016 opgericht en kort na de zomer zal de doorstart van deze thematafel vorm krijgen, zodat de goede partners én de goede inbedding in beleid en samenwerking georganiseerd kan worden.

Navigatie